Enheten för fastighets- och upphandlingstjänster

Enheten för fastighets- och upphandlingstjänster är indelad i grupper enligt uppgiftshelheter:

 • Fastighetsgruppen
 • Upphandlingsgruppen
 • Stödtjänstgruppen

Enheten har följande uppgifter:

 • köp, hyrning, underuthyrning, förvaltning, användning och överlåtelse av fastigheter, lokaler, tjänstebostäder för beskickningarnas chefer samt andra lokaler som ministeriet förvaltar utomlands, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • planering och verkställande av nybyggnad, sanering och underhåll av utrikesrepresentationens fastigheter och lokaler, inklusive den strukturella säkerheten
 • upphandling och överlåtelse av fasta inventarier och apparater i utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • styrning, samordning och utveckling i ärenden som gäller fastighetsförvaltning
 • inredning av utrikesrepresentationens lokaler och tjänstebostäder
 • upphandling och överlåtelse av möbler och annat lösöre vid beskickningarna
 • att leda, samordna, utveckla, ge anvisningar om och organisera verkställandet av utrikesförvaltningens upphandling
 • samarbete med statsrådets förvaltningsenhet, andra ministerier och ämbetsverk samt Hansel Ab i samband med statsförvaltningens upphandling
 • stöd till utrikesförvaltningens upphandlingar, med undantag för upphandlingar som genomförs med anslag för utvecklingssamarbete
 • styrning, samordning och utveckling av utrikesförvaltningens materialförvaltning (upphandling, underhåll och tagande ur bruk av egendom) i samarbete med andra avdelningar och enheter
 • ledning av utrikesförvaltningens miljöstrategi och miljöprogram och uppföljning av hur de genomförs samt utveckling av dem i samarbete med ministeriets avdelningar och enheter, beskickningar och personal
 • logistiktjänster; kurirpost, diplomatisk flygfrakt, tung kurir, upplagringstjänster och materialtransporter, utom flyttransporter för de anställda
 • förvaltning och genomförande av samt tjänsteupphandling inom säkerhetsövervakningen
 • upphandling och underhåll av audiovisuell utrustning och audiovisuella tjänster
 • upphandling av motorfordon och andra maskiner och apparater, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet eller en beskickning
 • upphandling av trycksaker, kontorsmateriel och annat material samt annan materialupphandling, om inte ärendet hör till någon annan verksamhetsenhet

E-post

 • HAL-60@formin.fi

Fax

 • +358 9 160 559 20

Postadress

Enheten för fastighets- och upphandlingstjänster
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22
00160
HELSINGFORS
FINLAND

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597392530
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Antti Haukioja
Sektorchef
 • +358 295 350 829
Hanni Sippo
Ledande sakkunnig
 • +358 295 350 759
Jaana Hintzell-Paunonen
Serviceansvarig
 • +358 295 350 830

Fastighetsgruppen

Satu Iivarinen-Roth
Administrationsansvarig
utlandsbeskickningarnas lokaler och tjänstebostäder
 • +358 295 350 238
Kari Aitto-oja
Översinspektör
Byggchef
 • +358 295 350 414
Janne Henriksson
Överinspektör
 • +358 295 350 403
Pasi Heiskanen
Projektchef
 • +358 295 350 436
Henri Kaakinen
Projektchef
 • +358 295 350 765
Ari Salokorpi
Inspektör
fastighetsärenden
 • +358 295 535 0193
Veli-Matti Mustonen
Projektexpert, installationsteknik
 • +358 295 351 691

Upphandlingsgruppen

Asmo Kemppainen
Upphandlingschef
upphandlings- och tryckningstjänster
 • +358 295 350 836
Leena Romppainen
Samordnare
 • +358 295 350 171
Kim Junna
Jurist
 • +358 295 350 346
Vesa Leino
Upphandlingsexpert
 • +358 295 350 973
Elina Kangas-Kauppinen
Projektchef
 • +358 295 350 169
Kirsi Onikki
Sakkunnig
 • +358 295 350 757
Timo Lehtelä
Serviceansvarig
 • +358 295 351 729
Mika Kyllönen
Samordnare, upphandlingar
 • +358 295 350 838
Kimmo Lehtonen
Sakkunnig
 • +358 295 350 840
Jarmo Pelkonen
Serviceansvarig
tryckningstjänster
 • +358 295 350 845

Stödtjänstgruppen

Seppo Katilainen
 • +358 295 350 835

Underhållstjänster

Juha Topo
produktionschef
 • +358 295 350 855
Mari Vidgrén
kundservicekoordinator
 • +358 295 350 090
Harri Sällilä
 • +358 295 350 405
Ari Uuttu
Samordnare
 • +358 295 350 245
Jarkko Saarinen
cirkulerande vaktmästare
 • +358 295 350 040
Jari Kokkonen
 • +358 295 350 697
 • +358 40 508 9094
Petri Kiviharju
Assistent
 • +358 295 350 685
Sanna Niemi
Assistent

Kurir- och logistiktjänster

Telefon

 • +358 295 350 710
Mika Haikarainen
Servicechef
logistik, kurirpost
 • +358 50 477 1108

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.