Enheten för Europa- och närområdeskommunikation

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation ansvarar för utrikesministeriets externa och interna kommunikation samt offentliga diplomatiarbete i anslutning till områdena Europa, Ryssland och Centralasien samt den strategiska planeringen, utvecklingen och samordningen av dessa i samarbete med avdelningarna och beskickningarna.

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation leds av enhetschefen vars uppgifter och beslutsrätt har fastställts i paragraf 52 och 64 i Arbetsordning för utrikesministeriet. Enheten i Helsingfors och verksamhetsstället i Rovaniemi är underställda enhetschefen.

Huvuduppgifterna för enheten för Europa- och närområdeskommunikation är:

1. Stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation

2. Offentligt diplomatiarbete och övriga Team Finland-åtgärder

3. Internationella redaktörs- och sakkunnigbesök

4. Allmänhets- och intressegruppskommunikation

5. Frivilligorganisationers EU-informationsstöd

E-mail

 • VIE-20@formin.fi

Postaddress

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation
PB 481
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Ville Cantell
Ville Cantell
Enhetschef
 • +358 295 351 847
Kaisa Standish
Kaisa Standish
Innehålls- och kommunikationsexpert
 • +358 295 350 061
Martti Ruokolainen
Martti Ruokolainen
Informatör
 • +358 40 510 7518
Petra Sarias
Informatör
Team Finland-landsansvarig för Turkiet, Storbritannien, mediebesök från Europa, webbkommunikation
Team Finland-landsansvarig för Turkiet, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Spanien, Italien, Portugal, Cypern
 • +358 295 351 593
Tiina Saukkola
Tiina Saukkola
Informationsassistent
Europainformation, kampanjer och evenemang, EU-relaterade frågor, mediebesök från Europa
Nordiska länder och Polen
 • +358 295 350 682
Milla Shor
Informationsassistent
webbkommunikation, mediebesök från Europa
 • +358 295 351 509
Johanna Kaprio
Johanna Kaprio
Informatör
 • +358 295 350 267
Virve Ilkka
Virve Ilkka
 • +358 295 350 123
Outi Koskinen
Outi Koskinen
Kommunikationsplanerare
 • +358 295 351 363
Reetta Leena Purontakanen
Reetta Leena Purontakanen
Informatör
 • +358 295 350 242

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.