Enheten för Europa- och närområdeskommunikation

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation ansvarar för utrikesministeriets kommunikation och Finlandsfrämjande i förhållande till Europa, Ryssland och Centralasien. Enheten ansvarar för kommunikationens strategiska planering, utveckling och samordning i samarbete med utrikesministeriets avdelningar och beskickningar.

Europainformationen ingår i enheten för Europa- och närområdeskommunikation. Europainformationens uppgift är att informera allmänheten om Europeiska unionen på de båda inhemska språken.

Underställd enhetschefen arbetar både enheten som är belägen i Helsingfors och ett verksamhetsställe i Rovaniemi.

De huvudsakliga uppgifterna vid enheten för Europa- och närområdeskommunikation:

 1. stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation
 2. främjande av Finlandsbilden och Team Finland-verksamhet
 3. besök av utländska journalister och experter
 4. kommunikation riktad till allmänheten och intressegrupper
 5. stöd för civilsamhällesorganisationers EU-information

E-post

 • VIE-20@formin.fi

Postadress

Enheten för Europa- och närområdeskommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Ville Cantell
Ville Cantell
Enhetschef
 • +358 295 351 847
Tiina Saukkola
Tiina Saukkola
Administrativ attaché
Informationsassistent
Europainformation, kampanjer och evenemang, EU-relaterade frågor, mediebesök från Europa
 • +358 295 350 682
Sara Haalahti
Sara Haalahti
Informatör
 • +358 295 350 089
Petteri Heliste
 • +358 295 350 284
Outi Koskinen
Outi Koskinen
Kommunikationsplanerare
 • +358 295 351 363
Anne Mattila
Informationsassistent
 • +358 295 350 480
Reetta Purontakanen
Reetta Purontakanen
Informatör
 • +358 295 350 242
Milla Shor
Milla Shor
Informatör
 • +358 295 351 509
Kalle Virtanen
Högskolepraktikant
 • +358 295 350 253

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.