Enheten för EU-domstolsärenden 

Enheten för EU-domstolsärenden har följande uppgifter:

 • drivande av finska statens intressen (advokatverksamhet) vid EU:s domstolar
 • bemötande av Europeiska kommissionens formella underrättelser och motiverade yttranden riktade till Finland
 • sammanjämkning av Finlands ställningstaganden i EU-domstols- och överträdelseförfaranden
 • information om EU-domstols- och överträdelseförfaranden som gäller Finland
 • EU-domstolarnas bestämmelser rörande institutionella frågor och domstolsförfaranden
 • redogörelsen till riksdagen om regeringens åtgärder i EU-domstols- och överträdelseförfaranden
 • upprätthållande av ett arkiv över EU-domstolsärenden
 • meddelandena om införlivandet av direktiv till Europeiska kommissionen.

Fax

 • +358 9 160 557 66

E-mail

 • OIK-30@formin.fi

Postaddress

Enheten för EU-domstolsärenden 
PB 417
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Maringatan 22 B
MKB3
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Joni Heliskoski
Enhetschef
 • +358 295 351 164
 • +358 9 160 557 09
Henriikka Leppo
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 046
Sami Hartikainen
Lagstiftningsråd
 • +358 295 351 163
Liisa Reunanen
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 763
Heidi Collins
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 763
Saara Ingström
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 351 088
Päivi Calabretta
Administrationsansvarig
EU-lagstiftningsnotifikationer
 • +358 295 351 165
Tiina Kronström
Informationstjänstansvarig
EU-domstolshandlingar
 • +358 295 350 787
Taran Möttönen
Assistent, informationstjänster
EU-domstolshandlingar
 • +358 295 351 444

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.