Enheten för EU-domstolsärenden 

Enheten för EU-domstolsärenden har följande uppgifter:

 • drivande av finska statens intressen (advokatverksamhet) vid EU:s domstolar
 • bemötande av Europeiska kommissionens formella underrättelser och motiverade yttranden riktade till Finland
 • sammanjämkning av Finlands ställningstaganden i EU-domstols- och överträdelseförfaranden
 • information om EU-domstols- och överträdelseförfaranden som gäller Finland
 • EU-domstolarnas bestämmelser rörande institutionella frågor och domstolsförfaranden
 • redogörelsen till riksdagen om regeringens åtgärder i EU-domstols- och överträdelseförfaranden
 • upprätthållande av ett arkiv över EU-domstolsärenden
 • meddelandena om införlivandet av direktiv till Europeiska kommissionen.

E-post

 • OIK-30@gov.fi

Personal

Henriikka Leppo
Enhetschef
 • +358 295 351 046
Mervi Pere
Lagstiftningsråd
 • +358 295 350 254
Anne Laine
Lagstiftningsråd
 • +358 295 350 348
Mikko Leirimaa
Lagstiftningssekreterare
 • +358 295 350 877
Päivi Calabretta
Biträdande ansvarig tjänsteman
Genomförande av EU-lagstiftningen
 • +358 295 351 165
Katariina Prepula
Informationstjänstansvarig
EU-domstolshandlingar
 • +358 295 351 540
Essi Käräjäoja
Informationstjänstansvarig
EU-domstolshandlingar
 • +358 295 350 425

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@gov.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.