Enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation

Enheten ansvarar för utrikesministeriets kommunikation och Finlandsfrämjande i anslutning till Asien, Afrika och Amerika. Enheten ansvarar för kommunikationens strategiska planering, utveckling och samordning i samarbete med utrikesministeriets avdelningar och beskickningar.

De huvudsakliga uppgifterna vid enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation:

 1. stöd för avdelningarnas och beskickningarnas kommunikation
 2. främjande av Finlandsbilden och Team Finland-verksamhet
 3. besök av utländska journalister och experter
 4. samordningen på avdelningen av besök av utländska journalister och experter

E-mail

 • VIE-40@formin.fi

Postaddress

Enheten för Asien-, Afrika- och Amerikakommunikation
PB 176
00023
STATSRÅDET
FINLAND

Besöksadress

Kanalgatan 3 C
00160
HELSINGFORS
FINLAND

Eevamari Laaksonen
Enhetschef
 • +358 295 351 383
Juhana Tuunanen
Innehålls- och kommunikationsexpert
 • +358 295 350 214
Helena Kiiskinen
Informatör
Afrika och Mellanöstern, exkl. utvecklingssamarbete, Team Finland-landsansvarig för Egypten
Afrika och Mellanöstern, exkl. utvecklingssamarbete, Team Finland-landsansvarig för Egypten
 • +358 295 351 362
Anu Lehtinen
Informatör
södra Asien, Team Finland-landsansvarig för Indien, mediebesök
 • +358 295 351 321
Salla Mähönen
Informationsassistent
utvecklingssamarbetets kulturprojekt, mediebesök
 • +358 295 350 637
Hanna Öunap
Kommunikationsplanerare
Kommunikation, offentlig diplomati och mediebesök. Öst- och Sydöstasien
Japan, Kina och Sydkorea samt Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam
 • +358 295 350 118

E-postadresserna är av följande slag: förnamn.efternamn@formin.fi. Skandinaviska bokstäver ersätts på följande sätt: ä=a, ö=o, å=a.