Edustustojen raportit

21.12.2022

Saudi-Arabian markinnamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Saudi-Arabia on Lähi-Idän suurin markkina, G20-maa ja Suomen merkittävin vientikohde alueella. Maa jatkaa mittavan Saudi Vision 2030 -uudistus- ja investointiohjelmansa toimeenpanoa tavoitteenaan vähentää riippuvuutta öljystä ja petrokemian teollisuudesta sekä laajentaa taloutensa pohjaa. Maan talous kasvaa öljytulojen ansiosta nyt kohisten. Talouskasvun ennakoidaan pysyvän vahvana myös lähivuodet. Saudi-Arabia on Lähi-idän suurin ICT-markkina ja maailman johtavia maita 5G- ja 6G-verkkojen hyödyntämisessä. Saudi-Arabia hyödyntää öljytulojaan monipuolisesti myös vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseen. Saudi-Arabia pyrkii maailman johtavaksi vedyntuottajaksi. Vision 2030 pohjalta on tehty merkittäviä panostuksia erityisesti matkailuun, turismiin ja hyvinvointipalveluihin sekä viihde-, urheilu-, ja kulttuurisektoriin. Vision 2030 uudistusohjelma ja siihen sisältyvät lukuisat megainvestointihankkeet tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti digitalisaatiossa, tietoverkoissa, kiertotaloudessa, vihreässä energiassa ja älykkäissä kaupunki- ja satamaratkaisuissa. Kaivostoiminta on nouseva ala ja viihde- ja vapaa-ajanteollisuuden auettua mahdollisuudet ovat laajat. Palveluviennin osalta huomattavaa kasvupotentiaalia löytyy koulutuksen, terveyden ja terveysteknologian sekä turismin osalta, kuten laajaalaisesti myös ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä parantavien ratkaisuiden osalta.

Edustustojen raportit |
— 50 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 51 - 100 / 619