Edustustojen raportit

21.12.2022

Saudi-Arabian markinnamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Saudi-Arabia on Lähi-Idän suurin markkina, G20-maa ja Suomen merkittävin vientikohde alueella. Maa jatkaa mittavan Saudi Vision 2030 -uudistus- ja investointiohjelmansa toimeenpanoa tavoitteenaan vähentää riippuvuutta öljystä ja petrokemian teollisuudesta sekä laajentaa taloutensa pohjaa. Maan talous kasvaa öljytulojen ansiosta nyt kohisten. Talouskasvun ennakoidaan pysyvän vahvana myös lähivuodet. Saudi-Arabia on Lähi-idän suurin ICT-markkina ja maailman johtavia maita 5G- ja 6G-verkkojen hyödyntämisessä. Saudi-Arabia hyödyntää öljytulojaan monipuolisesti myös vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistämiseen. Saudi-Arabia pyrkii maailman johtavaksi vedyntuottajaksi. Vision 2030 pohjalta on tehty merkittäviä panostuksia erityisesti matkailuun, turismiin ja hyvinvointipalveluihin sekä viihde-, urheilu-, ja kulttuurisektoriin. Vision 2030 uudistusohjelma ja siihen sisältyvät lukuisat megainvestointihankkeet tarjoavat suomalaisyrityksille merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti digitalisaatiossa, tietoverkoissa, kiertotaloudessa, vihreässä energiassa ja älykkäissä kaupunki- ja satamaratkaisuissa. Kaivostoiminta on nouseva ala ja viihde- ja vapaa-ajanteollisuuden auettua mahdollisuudet ovat laajat. Palveluviennin osalta huomattavaa kasvupotentiaalia löytyy koulutuksen, terveyden ja terveysteknologian sekä turismin osalta, kuten laajaalaisesti myös ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä parantavien ratkaisuiden osalta.

Edustustojen raportit |
9.11.2022

Vastuullisen liiketoiminnan maakuva – Meksiko

Meksiko, lähes 130 miljoonan asukkaan jatkuvasti kasvava ylemmän keskitulotason talous, sijaitsee strategisella paikalla maailman suurimman markkinan eteläpuolella sekä monien Latinalaisen Amerikan kasvavien talouksien välittömässä läheisyydessä. Meksikon ja muiden markkinoiden tarjoamien myyntimahdollisuuksien lisäksi maassa on erinomaiset mahdollisuudet tuotannon monipuolistamiseen. Meksiko tarjoaa runsaasti ja melko ammattitaitoista työvoimaa, valtion viranomaisten investointikannustimia, hyvän logistiikan ja pääsyn ympäröiville markkinoille sekä melko vakaan liiketoimintaympäristön. Meksiko on kymmenen houkuttelevimman maan joukossa suorille ulkomaisille investoinneille kilpailukykyisten kustannustensa ja markkinoillepääsyn vuoksi, mikä tekee maasta houkuttelevan nearshoring-kohteen globaaleille yrityksille. Prosesseja ja tuotantoa halutaan tuoda lähemmäksi asiakkaita Pohjois-Amerikassa ja hyödyntää Meksikon, Yhdysvaltojen ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen alkuperäsääntöjen ehtoja. Suomalaisyrityksillä olisi mahdollisuuksia tarjota kilpailukykyisiä ja parhaita käytäntöjä maan vihreässä elpymisessä, muun muassa energiatuotannossa sekä kaivos- ja metsäsektorilla. Potentiaalia on lisäksi palvelujen digitalisoimisessa, kyberturvallisuudessa ja kriittisessä infrastruktuurissa. Myös terveys- ja koulutussektorien uudistaminen tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia. Joulukuussa 2018 kuusivuotiskaudelle virkaan astunut presidentti Andrés Manuel López Obradorilla (AMLO) on kuitenkin suuria yhteiskunnallisia haasteita ratkottavanaan, joista yritysten on hyvä olla tietoisia: korruptio, rankaisemattomuus, heikko turvallisuustilanne, köyhyys ja epätasa-arvo.

Edustustojen raportit |
24.10.2022
— 50 Merkintöjä per sivu
Näytetään tulokset 201 - 250 / 750