Zalazonen testirata – kurkistus tulevaisuuden liikenteeseen

Zalazonen testirata – kurkistus tulevaisuuden liikenteeseen

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan verkottuneen ja automaattisen tieliikenteen kehittymisellä on suuri potentiaali: ajamisen automaatiolla uskotaan voitavan vähentää inhimillisiä virheitä liikenteessä ja saada monia onnettomuuksia vältettyä. Liikenteen automaatio on arkipäiväämme ehkä nopeammin kuin arvaammekaan.

Zalaegerszegissä, Lounais-Unkarissa, sijaitsee uudenkarhea, huippumoderni Zalazonen testirata, joka on suunniteltu erityisesti autonomisten ja sähköajoneuvojen testiympäristöksi. Zalazone on Unkarin näyttävimpiä panostuksia ajoneuvoteknologian ja liikkumisen tutkimiseen ja kehitykseen.

Zalazonen rakentaminen aloitettiin 2017 ja sen viimeisten osien on määrä valmistua viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Testiradat ovat jo käytössä – tosin korona on niitäkin hiljentänyt – ja käynnissä on myös tutkimustyö, jossa akateemisena kumppanina on Budapestin tekniikan ja taloustieteiden yliopisto BME. 

Zalazone on kokonaan valtio-omisteinen, mutta yrityskumppanuudet ovat läheiset ja tiettävästi ainakin yksi yritys on siirtänyt tutkimus- ja tuotekehitystoimintojaan Unkariin pitkälti Zalazone-hankkeen vuoksi. Tavanomaisten testiympäristöjen kuten eri alustojen, mäkisen maaston, liukkaan tien jne. lisäksi Zalazonen alueeseen kuuluu smart city zone, jossa simuloidaan urbaania ympäristöä ja jossa pystytään testaamaan liikenteessä käytettäviä uusia teknologioita kuten 5G-verkkoa ja digitaalinen kaksonen -lähestymistapaa. Digitaalisen kaksosen luominen tarkoittaa sitä, että sama ympäristö on olemassa sekä reaalimaailmassa että digitaalisessa ympäristössä ja nämä ovat kytköksissä toisiinsa niin, että esimerkiksi testattava autonominen ajoneuvo osaa väistää sekä reaalimaailman estettä että digitaalisessa ympäristössä luotua estettä.

Testiradan lisäksi yhteistyö Zalaegerszegin kaupungin kanssa mahdollistaa testaamisen myös aidossa urbaaniympäristössä. Edelleen, testaaminen on mahdollista radan ulkopuolella myös tietyillä kansainvälisillä moottoriteillä Slovenian ja Itävallan kanssa sovitun yhteistyön puitteissa.

Testiympäristön lisäksi Zalazonessa tuetaan liikkumiseen liittyvän teknologian kokeellista tutkimusta ja kehitystä, alueella sijaitsee myös tutkimuskeskus. Läheinen yhteistyö BME:n kanssa tarkoittaa käytännössä myös sitä, että yliopistossa on kehitetty kolme uutta koulutusohjelmaa, joissa tähdätään tämän alan uusien osaajien koulutukseen. Esimerkiksi autonomous vehicle control engineer -maisteriohjelma on kokonaan englanninkielinen ja puolet sitä suorittavista opiskelijoista on ulkomaalaisia. Uusien koulutusohjelmien sisällöt on suunniteltu yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta.

Tulevaisuuden liikkumiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys ovat aloja, joilla Suomella ja Unkarilla on potentiaalia yhteistyön kehittämiseen.

Lisätietoja:
https://zalazone.hu/Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)

Teksti:

Lähetystöneuvos Henna Knuuttila, Team-Finland -koordinaattori, Suomen suurlähetystö Budapest