Yhteistyö Niilin vesivarojen hallinnassa tiivistyy

Addis Abeban suurlähetystö järjesti 4. toukokuuta keskustelutilaisuuden Institute for Security Studies (ISS) -tutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa Niilin alueella tehtävästä yhteistyöstä.

Suurlähettiläs Leo Olasvirta ja ISS:n Addis Abeban toimiston päällikkö, suurlähettiläs Olusegun Akinsanya. Kuva: Simo-Pekka ParviainenSuurlähettiläs Leo Olasvirta ja ISS:n Addis Abeban toimiston päällikkö, suurlähettiläs Olusegun Akinsanya. Kuva: Simo-Pekka Parviainen

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi ISS:n Addis Abeban toimiston päällikkö Olusegun Akinsanya. Suurlähettiläs Akinsanya on toiminut aiemmin Nigerian pysyvänä edustajana Afrikan unionissa (AU), jonka päämaja sijaitsee Addis Abebassa.

ISS on Suomen tukema Afrikan inhimillisen turvallisuuden kysymyksiin erikoistunut eteläafrikkalainen tutkimuslaitos.

Valtava vesivoimapotentiaali

Kysymys Niilin vesivarojen yhteisestä hallinnoinnista on tärkeä kysymys Egyptille, mutta myös Etiopialle, Sudanille ja kaikille itäisen Afrikan maille.

Etiopia haluaa lisätä vesivoimaa, johon Niilin yläjuoksulla Sininen Niili – etiopialaisille Abay – ja muut joet tarjoavat mahtavat mahdollisuudet. Sähköä pystyttäisiin tuottamaan niin paljon, että sitä voitaisiin myydä kaikkiin naapurimaihinkin.

Erityisesti strategisesti tärkeä Djibouti voisi hankkia energiaa tällä tavoin lievittääkseen energiapulaansa.

Niilin vesivarojen käyttöä koskevat neuvottelut ovat jatkuneet pitkään Pohjois- ja Itä-Afrikan maiden kesken, ja on todennäköistä, että vesivarojen käytöstä päästään lähivuosina sopimukseen. Sopimus tulee uudistamaan vanhan, Afrikan siirtomaa-ajoilta olevan sopimuksen, joka ei enää vastaa nykyisten Afrikan valtioiden kehityshaasteisiin riittävästi.

Suomi tukee Niilin vesivarojen käytön kehittämistä

Suomi tukee Niilin alueen yhteistyötä merkittävällä panoksella. Suomalaisen osaamisen turvin Addis Abebaan on perustettu Itä-Niilin tekninen toimisto ENTRO, joka koordinoi Niilin alueen hankkeita asiantuntijaorganisaationa.

Afrikan yhtenäisyysjärjestönä Afrikan unionilla on rooli raja-alueilla olevien resurssien käytöstä sovittaessa. Afrikan unioni on perustanut erityisen raja-ohjelman, jonka tavoitteena on yhteistyön tiivistäminen jäsenmaidensa raja-alueilla. Useilla raja-alueilla sijaitsee merkittäviä luonnonrikkauksia, joiden käytöstä on sovittava asianmukaisin valtioidenvälisin sopimuksin.

Afrikan unionilla on nykyisin merkittävä rooli jäsenvaltiodensa välisen vuoropuhelun edistäjänä. AU pyrkii myös varmistamaan, että Afrikka muodostaa yhteisiä kantoja globaalikysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen.

Simo-Pekka Parviainen

Kirjoittaja työskentelee erityisasiantuntijana Suomen Addis Abeban suurlähetystössä. 

energia
vesi