Yhdysvaltojen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Yhdysvallat on Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävin yksittäinen markkina. Sen suhteellinen merkitys Suomelle on edelleen kasvussa Venäjän markkinoiden sulkeutumisen vuoksi. Suurvaltakilpailun myötä lisääntyneet geopoliittiset riskit laajemminkin korostavat Yhdysvaltain markkinoiden tärkeyttä suomalaisyrityksille. Suomen etenevä Nato-jäsenyysprosessi tukee sekin osaltaan taloudellisia ja teknologisia yhteyksiä Yhdysvaltoihin.

Kuva: Andreas Kruck / Unsplash

Suomalaisyrityksen kannalta Yhdysvaltain markkinoille tulo on yleensä luontevinta jonkin osavaltion kautta. Niissä on tarjolla konkreettisia hankkeita ja asiakkaita. Osavaltioiden vahva sääntely- ja budjettivalta antaa liikkumatilaa käytännön yhteistyössä. Onnistuminen yhdessä osavaltiossa luo referenssiä myös muiden osavaltioiden suuntaan. Tiede- ja tutkimusyhteistyö on olennainen osa tätä kokonaisuutta. Tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä alueiden välille lisää kauppaa, investointeja ja osaajavaihtoa. Osavaltioyhteistyön kautta luotu suhde kasvattaa Suomen uskottavuutta myös liittovaltion suuntaan.

Useiden muiden maiden tapaan Yhdysvallat panostaa ns. teollisuuspolitiikkaan, jossa pyritään varmistamaan kriittisten tuotantoketjujen hallinta, huoltovarmuus ja teollisen tuotannon paluu.  Murrosteknologiat, puolijohteet ja energiateknologia ovat tästä esimerkkejä. Suomen omista vahvuuksista lähtevän teknologiayhteistyön tärkeys Yhdysvaltain kanssa korostuukin näissä olosuhteissa. Teknologiayhteistyön puitteissa solmittavat järjestelyt tarjoavat suomalaisyrityksille paremman näköalan Yhdysvaltain kehitykseen keskeisillä sektoreilla sekä pääsyn oikeisiin verkostoihin. Esimerkkinä yhteistyöstä on huhtikuussa 2022 solmittu kvanttiyhteistyöasiakirja.
 
Suomi tunnetaan tällä hetkellä Yhdysvalloissa paremmin kuin kenties koskaan aiemmin. Suomi nähdään teknologisesti edistyneenä Pohjoismaana, joka on pitänyt turvallisuudestaan huolta kaikkina aikoina. Maakuvalla on merkitystä myös suomalaisyrityksille ja sama pätee myös toisinpäin. 
 
Teksti: Mikko Hautala, Suomen suurlähettiläs, Yhdysvallat