Yhdysvaltojen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Yhdysvallat on Suomen talouden ja hyvinvoinnin kannalta merkittävin markkina. Yhdysvallat on Suomen ja Euroopan tärkein teknologiakumppani. Presidentti Joe Bidenin hallinto investoi valtavasti kotimaan kilpailukyvyn kehittämiseen ja infrastruktuurivajeen korjaamiseen. Talouskasvu jatkuu merkittävänä. Skaalautuvien yhteistyörakenteiden kautta Suomen ja suomalaisten yritysten on mahdollisuus hyötyä Yhdysvaltojen kasvusta ja kehityksestä entistä laajemmin, vaikka Buy American -painotukset aiheuttavatkin päänvaivaa.

Yhdysvallat on maailman suurin markkina ja kasvaa vankasti.  Maassa on kysyntää lähes minkä tahansa sektorin tuotteille ja palveluille. Rahoitus- ja investointimahdollisuuksia löytyy enemmän kuin missään muualla. Samalla kilpailu on kovaa ja kotimaisten yritysten suosinta entistä läpinäkyvämpää. Suomi pyrkiikin avaamaan uusia bisnesmahdollisuuksia erityisesti osavaltioiden kautta, joissa markkinalle tulo on usein suomalaisille yrityksille luontevinta ja tarjolla on konkreettisia hankkeita ja asiakkaita. Onnistuminen yhdessä osavaltiossa rakentaa referenssiä myös muihin osavaltioihin.

Team Finland USA keskittyy uusien bisnesmahdollisuuksien kartoituksessa ja rakentamisessa kahteen suomalaisten yritysten kannalta kiinnostavimpaan ajuriin: digitaaliseen murrokseen ja vihreään siirtymään. Näitä lähestytään kokonaisvaltaisesti ja pyritään kehittämään skaalautuvia rakenteita, jotka mahdollistavat samanaikaisesti useiden suomalaisyritysten menestyksen kussakin hankkeessa. Vuonna 2022 korostuvat erityisesti mahdollisuudet Yhdysvaltojen satamien ja vesiliikenteen modernisoinnissa, sähköverkkojen kehittämisen ja liikenteen sähköistämisen luomat mahdollisuudet, biotalouden kehittäminen, digitalisaatio- ja cleantech-projektien rahoitusmahdollisuudet ympäri maailman, peliteollisuuden tilaisuudet ja laajempi tutkimusrahoitusyhteistyö. Tämän lisäksi TF USA keskittyy Yhdysvaltojen kuluttajamarkkinoiden ja sähköisen kuluttajakaupan mahdollisuuksien avaamiseen suomalaisille yrityksille.

Yhdysvaltojen markkina on erittäin kilpailtu, mikä edellyttää suomalaisyritykseltä vahvaa kilpailukykyä, osaamista ja resursseja. Suomalaisten toimijoiden menestyminen vaatii usein myös Suomen, suomalaisen osaamisen ja pohjoismaisen maakuvan vahvistamista. Tätäkin työtä Yhdysvalloissa tehdään erittäin laaja-alaisesti, myös läheisessä yhteistyössä suomalaisten yritysten kanssa. Vahva tiede- ja tutkimusyhteistyö luo puolestaan uusia mahdollisuuksia. Yritysten aktiivinen osallistuminen ja hyvä yrityskansalaisuus Yhdysvaltojen toiminnoissaan vahvistaa suomalaisen tarjoaman uskottavuutta. Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälinen yhteistyö ja sen kautta rakennetut sopimuskehikot tarjoavat alustan ekosysteemien väliselle yhteistyölle esimerkiksi valituille teknologiasektoreilla tai osavaltiotasolla.

 

Teksti: Mikko Hautala, Suomen suurlähettiläs, Yhdysvallat