Yhdysvaltain jähmettyneeseen kauppapolitiikkaan ei odoteta muutosta

Pessimistisen arvion mukaan kauppapolitiikan jähmettynyt tila jatkuu presidentti Barack Obaman ensimmäisen kauden loppuun saakka. Hallinto pitää kauppapolitiikkaa tärkeänä, mutta kysymys on politisoitunut. Amerikkalaiskeskustelussa esiintyy näkemys, jonka mukaan Maailman kauppajärjestön Dohan kierroksen neuvottelut on jossain vaiheessa syytä lopettaa tuloksettomina. Yhdysvallat ei kuitenkaan halua olla se maa, josta kariutumisesta syytettäisiin.

Presidentti Barack Obaman virkakauden alussa yleinen käsitys oli, että kunhan Obama saa hoidettua keskeiset tavoitteensa: terveydenhuoltoreformin, ilmasto- ja energialain sekä rahoitusmarkkinoiden uudistamisen, kauppapolitiikkaan tullaan kiinnittämään enemmän huomiota.

Ennen marraskuun välivaaleja ei tapahdu mitään

Tummia pilviä. Pessimistiset näkemykset Yhdysvalloista eivät lupaa hyvää kaupan vapauttamisneuvotteluille. Kuvassa Manhattanin alakaupunki, USA:n rahamaailman keskus. Kuva: dandeluca, flickr.com, creative commons.Tummia pilviä. Pessimistiset näkemykset Yhdysvalloista eivät lupaa hyvää kaupan vapauttamisneuvotteluille. Kuvassa Manhattanin alakaupunki, USA:n rahamaailman keskus. Kuva: dandeluca(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), flickr.com, ccby2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Terveydenhuoltouudistus on saatu läpi ja rahoitusmarkkinoita koskeva lakipaketti viimeistelyä vaille valmis mutta ilmasto- ja energialain käsittely näyttää pysähtyneen senaatissa. Marraskuun välivaalien lähestyessä on selvää, ettei kauppapolitiikassa tänä vuonna tapahdu mitään merkittävää muutosta. Ja viime aikoina on alkanut kuulua äänenpainoja, ettei muutos näytä todennäköiseltä vaalien jälkeenkään, vaan että kauppapolitiikan jähmettynyt tila saattaa jatkua koko Obaman ensimmäisen virkakauden ajan.

Kauppaa ei sinänsä pidetä aikaisempaa vähemmän tärkeänä, mutta se on politisoitunut entistä enemmän ja sen eteenpäinviemisen hinta on hallinnolle liian korkea. Nyt näyttää siltä, että marraskuussa järjestettävissä kongressin välivaaleissa republikaanit tulevat saavuttamaan hyvän tuloksen. Mutta on kuitenkin mahdollista, että demokraatit säilyttävät edelleen enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Siinä tilanteessa nyt kuultu arvio on, että tilanne kauppa-agendan kohdalla jatkunee ennallaan aina vuoteen 2013 saakka.

Hallinto kohdistaa suurimman osan energiastaan Tyynenmeren kumppanuussopimukseen (TPP) ja APECiin. Yksi syy tähän lienee se, ettei näitä projekteja mielletä Bushin kauden perinnöksi vaan ne nähdään Obaman hallinnon omina hankkeina. Lisäksi hallinto ajaa vahvasti presidentin aloitetta kaksinkertaistaa vienti viidessä vuodessa. Kauppaan liittyvien kielteisten näkemysten vastapainoksi tämä aloite on myönteinen. Tavoite on kuitenkin haasteellinen, ja sen toteutuminen tai toteutumatta jääminen on todettavissa vasta vuoden 2012 presidentinvaalien jälkeen.

USA ei halua syntipukiksi Dohan kierroksen ”kuoppaamiselle”

Mitä Maailman kauppajärjestön Dohan neuvottelukierrokseen tulee, molemmat puolueet ovat yksimielisiä siitä, ettei nykyinen neuvottelupaketti ole riittävän kunnianhimoinen eikä tasapainoinen. Viime aikoina on esiintynyt sensuuntaisia kommentteja, että jossain vaiheessa saattaa olla tarpeen tehdä päätös neuvottelujen lopettamisesta tuloksettomina. Yhdysvallat tuskin kuitenkaan haluaa yksin olla se, joka ottaa kierroksen kaatumisen syyn niskoilleen.

Vapaakauppasopimuksia Panaman, Etelä-Korean ja Kolumbian kanssa ei toistaiseksi ole tuotu kongressiin, vaikka ne allekirjoitettiin jo presidentti Bushin kaudella. Muutamissa yhteyksissä on heitetty esiin ajatus, että nämä kolme keskeneräistä vapaakauppasopimusta ajettaisiin läpi marraskuun vaalien jälkeen aivan vuoden lopussa. Tätä pidetään kuitenkin erittäin epätodennäköisenä vaihtoehtona erityisesti, jos demokraatit säilyttävät enemmistön kongressissa.

Amerikkalaispelot kiteytyvät Kiinaan

Kiinaan kulminoituvat kaikki kauppaan liittyvät pelot: työpaikkojen menetys, epäreilu kaupankäynti ja valuutta. Vaikuttaa todennäköiseltä, että ainakin senaatissa tullaan hyväksymään Kiinan valuuttaa koskeva päätös. Ei kuitenkaan ole varmaa, eteneekö senaatin päätös laiksi asti mutta paine edustajainhuoneen suuntaan tulee todennäköisesti olemaan suuri.

Transatlanttisiin suhteisiin pyritään löytämään uutta puhtia, ja molemmilla puolilla Atlanttia on todellista yritystä transatlanttisen talousneuvoston työn tehostamiseen. Konkreettisesta agendasta ei kuitenkaan ole vielä sovittu. Talousneuvoston agendan laajuus antaa mahdollisuuksia hyvin monien asioiden käsittelyyn. Toisaalta laajuus saattaa johtaa siihen, ettei mihinkään yksittäiseen kysymykseen paneuduta riittävän syvällisesti. Transatlanttisia suhteita ovat pitkään dominoineet riidat ja erimielisyydet, ja pessimististen arvioiden mukaan vaarana on, että näin tulee olemaan jatkossakin.

On syytä toivoa, että vallitseva pessimismi osoittautuu vääräksi.
 

Kuva: dandeluca(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), flickr.com, ccby2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)