Mobiiliteollisuuden toimijat Los Angelesissa; Havaintoja CTIA-konferenssista 11.-14.9.2006

Langattoman tiedonsiirron nopea kasvu vahvistaa Yhdysvaltain mobiiliteollisuuden tulevaisuudenuskoa. Välimatka esimerkiksi Japaniin on kuitenkin vielä mittava. "Kasvunvaraa" on edelleen runsaasti.

Tuleeko langattomista päätelaitteista tulevaisuuden merkittävimpiä viihdeteollisuuden viestimiä? Voi olla, mutta haasteita tämän aseman saavuttamiseksi on vielä paljon niin laitevalmistajille, operaattoreille kuin sisällöntuottajille.

Haasteita riittää myös mobiiliviihteen markkinoijille. Käytännössä "tarpeeton" on tehtävä asiaksi, jota kaikki haluavat.

Uusia palvelumuotoja kohteena lapsikaappaukset ja katastrofiapu.

Hollywoodin glamouria CTIA:ssa: Arnold Schwarzenegger ja Paris Hilton konferenssin yllätysvieraina.

Vauhtia suomalaiselle Mobile Monday -konseptille Los Angelesissa.

Mobile Life -projekti esimerkkinä suomalaisten VKE-toimijoiden (VKE = viennin- ja kansainvälistymisen edistäminen) yhteistyöstä kentällä. Pääkonsulaatin panos syntyy sen Los Angelesissa rakentamien verkostojen kautta.

Yhdysvaltain langattoman telekommunikaatio- ja internet-teollisuuden etujärjestön CTIA:n (Cellular Telecommunications & Internet Association) puolivuosittainen konferenssi järjestettiin ensimmäistä kertaa Los Angelesissa 11.-14. syyskuuta. Otsikolla "Wireless I.T. & Entertainment 2006" pidetty tapahtuma keräsi Los Angelesiin yli 300 mobiilialan näytteilleasettajaa ja 15 000 konferenssivierasta.

Mobiilialan yleiset näkymät Yhdysvalloissa

Kuten alan etujärjestön rooliin kuuluu, CTIA:n tarkoituksena on osaltaan rohkaista alan yrityksiä ja yrittäjiä eteenpäin. Tällä kertaa rohkaisua vauhdittivat myös alan kehitystä koskevat tuoreet numerot. CTIA:n yhteydessä julkistetun selvityksen mukaan langattoman tiedonsiirron Yhdysvalloissa tuottamat tulot nousivat kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikkiaan 6,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavasta jaksosta kokonaista 70 prosenttia. Langattoman tiedonsiirron osuus teleoperaattorien 60,5 miljardin dollarin kokonaistulosta oli noussut 11 prosenttiin, kun se vielä vuosi sitten oli alle 7 prosenttia. SMS-tekstiviestien määrä kasvoi vuositasolla 72 prosenttia. MMS-viestien, eli kuvan, äänen ja videon siirtojen määrä oli alkuvuonna 2006 sama kuin koko vuonna 2005 yhteensä (1,1 miljardia kappaletta). Mobiiliasiakkaiden määrä oli samaan aikaan noussut 25 miljoonalla jo lähelle 220 miljoonaa (ja penetraatioaste 72 %:iin).

"Kasvunvaraa" kuitenkin vielä on. Yksistään japanilaisen NTT DoCoMon vastaava tuotto kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla ylitti 5 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Operaattorien maailmanlistalla kakkosena olevan Kiinan suurimman operaattorin China Mobilen tuotto ylsi lähes 4 miljardiin dollariin. Osoitukseksi Japanin 3G-etumatkasta Yhdysvaltoihin nähden ennen amerikkalaisia Verizonia ja Cingularia (molemmat 1,9 miljardia dollaria) pääsi vielä toinen japanilainen, KDDI, 3,3 miljardin dollarin tuotollaan.

Teollisuuden viestit viranomaisille

Ei liene yllätys, että CTIA:n pääterveiset viranomaisille ovat vuodesta toiseen samansuuntaisia. Eli mahdollisimman vähän uutta sääntelyä eikä ainakaan uusia veroja ja veronluonteisia maksuja mobiilipalveluille. Näihin vaatimuksiinsa CTIA katsoi saavansa tukea myös tuoreista mielipidetiedusteluista. Amerikkalaisilta mobiiliasiakkailta oli kysytty mobiilipalvelujen laadusta ylipäätään (86 % tyytyväisiä operaattorinsa tarjoamiin palveluihin), mutta myös sääntelystä. Kolme neljännestä kyselyyn vastanneista katsoi, ettei uusia viranomaismääräyksiä tarvita edes silloin, kun niitä luodaan kuluttajasuojan varjolla. Sama kolme neljännesta tuki myös CTIA:n yleistavoitetta saada aikaan päätös kolmivuotisesta moratoriosta, jonka aikana mobiilipalveluille ei sallittaisi uusia osavaltio- tai paikallistason veroja. Mainittuun moratorioon tähtäävä lakiesitys on parhaillaan Yhdysvaltain senaatin käsiteltavänä.

"Tarpeeton" tehtävä kaikkien haluamaksi

Yhtenä CTIA:n pääpuhujista toiminut mediajätti News Corporationin pääjohtaja Peter Chernin maalaili langattomalle viihteelle valoisia näkymiä: ”mobile is going to be the greatest means of entertainment in the future”. Tässä Chernin katsoi erityisesti nuoriin, jotka eivät hänen mukaansa ole enää juuri koskaan ”without mobile”. Myös News Corporationista on tulossa enemmän ja enemmän ”Mobile Entertainment Enterprise” sen ostettua äskettäin enemmistön muun muassa ns. ”Crazy Frogin” tuottajana tunnetusta Jambasta. Jamban tuottamista mobiilituotteista merkittävin tullee kuitenkin lähiajat olemaan ”The Simpsons Mobile”, suositusta animaatiosarjasta tehtävä mobiiliversio.

Cherninin mukaan mobiiliviihteen tiellä ollaan vielä niin alussa, että edessä oleva potentiaali on todella mittava. Esimerkki: amerikkalaisista mobiiliasiakkaista vasta neljä prosenttia käyttää mobiili-TV:tä. Jo tämän numeron tuplaaminenkin nostaisi kyseisen palvelun tuottavuuden aivan uudelle tasolle. Kasvu ei kuitenkaan tule ilmaiseksi, vaan se edellyttää kaikilta toimijoilta vielä uusia ponnistuksia. Sisältöä on tehtävä juuri mobiililaitteisiin sopivaksi. Kuluttajan on päästävä sisällön äärelle nykyistä helpommin eikä sen etsiminen saa olla niin työlästä kuin vielä nyt on usein asianlaita. On löydettävä uusia liiketoimintamalleja. Teknologiaa on standardisoitava. Markkinointia on tehostettava ja käytettävä siinä uudenlaista mielikuvitusta. Mainostajat on saatava mukaan mobiilimaailmaan nykyistä painokkaammin. Ja mikä tärkeintä: ”Never stop experimenting!” Edellä mainittu Simpsons-projekti tulee olemaan News Corporationille testi siitä, miten näihin kysymyksiin onnistutaan vastaamaan.

Ironista kyllä, Chernin myönsi avoimesti sen, ettei kukaan oikeastaan varsinaisesti tarvitse sitä sisältöä, jota nyt ollaan tekemässä mobiiliksi. ”It’s completely unnecessary but we need to make people crave for it.”

Mobiiliviihteen menestyksen avaimet

Yksi CTIA:n erillispaneeleista pohti kysymystä mobiiliviihteen menestymisen avaimista. Paneeli, jossa olivat mukana pelitalo Electronic Artsin, SONY Picturesin ja operaattori Verizonin edustajat, lähettivät terveisiään laitevalmistajille: ratkaisun avaimet ovat yhä edelleen paremmissa puhelimissa, sellaisissa joiden kapasiteetti riittää korkeatasoisen sisällön välittämiseen, ja jotka ovat riittävän helppoja käyttää. Erilaisten mobiilipäätelaitteiden suuri määrä on edelleen monille sisällöntuottajille ongelma. Esimerkiksi samaa mobiilipeliä joudutaan räätälöimään erikseen satoihin erilaisiin puhelimiin. Tämä tietenkin maksaa. Tarvittaisiin kovakätistä standardisointia. Toisaalla laitevalmistajat kilpailevat juuri erilaisuudella, erottumisella muista.

Sisällöntuottajille puolestaan suunnattiin haaste tehdä nimenomaan mobiililaitteisiin soveltuvaa sisältöä. Formaatilla on ainakin toistaiseksi merkitystä enemmän kuin kuvan tai äänen laadulla. Kuluttajat hyväksyvät helpommin hieman huonomman laadun vastapainoksi sille, että saavat esimerkiksi tietyn videoklipin ”on the spot”, mutta kuva on muokattava tähän ”liikkuvaan” tilanteeseen sopivaksi. Kokoillan elokuvan tai kokonaisen jalkapallo-ottelun katsominen mobiililaitteesta ei liene ajatuksena houkutteleva. Sen sijaan lyhyet kohtaukset ja urheilukilpailujen ”high lights” voivat sitä olla. Digitaalinäyttö kellossa ei toimi meistä sellaisilla – todennäköisesti enemmistöllä - jotka haluavat nähdä kellonajan sijasta sen paljonko aikaa on jäljellä.

Tuttu kritiikin aihe on operaattorien ylivalta Yhdysvalloissa. Tämä koskee myös sisältöä. Operaattorin vastaus on se, että kaikki valinnat tehdään joka tapauksessa viime kädessä kuluttajan näkökulmasta. Otetaan sisältöä, jolle on kysyntää, mutta ei sellaista mikä ei toimi.

Mitä uutta palvelurintamalla?

Huhtikuussa 2006 Las Vegasissa järjestetyn edellisen CTIA-konferenssin yhteydessä yksi alan pääuutuuksia tuntuivat olevan tietylle erityisryhmälle tarkoitetut mobiilipalvelut, kuten Disney Mobile (suunnattu 10 – 15-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen; Disneyn logolla ja muilla tunnusmerkeillä varustetut puhelimet, operaattoripalvelut vuokrattu varsinaisilta operaattoreilta) tai esimerkiksi urheiluvälähdyksiin keskittynyt Amp’d Mobile. Tällä kertaa näista yrityksistä ei juuri puhuttu, osin siksi, etteivät mainittuihin palveluihin kohdistetut odotukset toteutuneet odotetusti.

Myös CTIA:n itsensä uutisoimina uusina palveluina tuotiin esille kaksi uutta, sekä mobiilipalvelujen mahdollisuuksista että tarpeesta kertovaa hanketta. Näistä ensimmäinen, Wireless AMBER Alert lähettää asianomaisen palvelun tilaajille tekstiviestitse tietoa tilaajan lähialueella tapahtuneista lapsikaappauksista. Oli kyse sitten tilaajille kohdistetusta varoituksesta tai toiveesta saada tietoa levittämällä apua kaappausten selvittämiseen, ongelma on Yhdysvalloissa todellinen ja mittakaavaltaan valtava. Myös muiden kuin jomman kumman oman vanhemman tekemiä lapsikaappauksia tapahtuu Yhdysvalloissa päivittäin jopa satoja. Nykyisellään kaappauksista tiedotetaan muun muassa moottoriteiden valotauluissa silloin kun kaappaukseen on ehditty liittää esimerkiksi tietyn tyyppinen auto.

Toinen uusi CTIA:n yhteydessä julkistettu huomiota saanut palvelu on ns. TEXT2HELP, jonka kautta mobiiliasiakkaiden on mahdollista tehdä lahjoituksia Yhdysvaltain Punaiselle Ristille esimerkiksi suurkatastrofien sattuessa.

Hollywoodin ”glamouria” CTIA:ssa

Los Angelesissa kun oltiin, CTIA:hin sisältyi muutama viihdeseollisuuden pääkaupungille sopiva yllätysnumero. Ensimmäinen näistä oli kuvernööri Arnold Schwarzeneggerin, ”Yhdysvaltain talousyksikkönä suurimman osavaltion toimitusjohtajan”, ohjelman ulkopuolinen keynote-puhe konferenssin ensimmäisenä päivänä. Puheessaan kuvernööri korosti mobiilialan ja siihen liittyvän innovatiivisuuden merkitystä koko Kalifornian taloudelle ja kehitykselle. Toinen yllätys, joka tosin tiedettiin jo muutamaa päivää ennen konferenssia, oli Paris Hiltonin saapuminen paikalle esittelemään omaa osuuttaan mobiilikehityksessä, seurapiiritähden hittisinglestä ”Stars are Blind” tehtyä mobiilivideota.

Julkisuutta Mobile Mondaylle myös Los Angelesissa

Los Angelesin pääkonsulaatin yhdeksi keskeiseksi toimintamuodoksi ovat vakiintuneet Los Angelesin alueella pidettävien entertainment/high tech –messujen ja –konferenssien yhteydessä järjestettävät seminaari-, näyttely- ja verkottumistapahtumat, joissa asianomaisiin messuihin osallistuneita suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita on eri tavoin saatettu yhteen paikallisten toimijoiden kanssa (Digital Entertainment and Media Expo & Conference marraskuussa 2005, Electronic Entertainment Expo toukokuussa 2006, nyt CTIA Wireless & Entertainment Expo, ja tulossa LAGames Conference marraskuussa 2006). Pääkonsulaatti on koonnut suomalaisille osallistujille suunnattuja erillisseminaareja, järjestänyt verkottumistilaisuuksia ja ollut mukana messuilla saattamassa suomalaisia yhteen omaan verkkoonsa kuuluvien amerikkalaisten yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

CTIA:n yhteydessä oli myös tilaisuus tuoda lisää julkisuutta Suomessa vuonna 2000 käynnistetylle Mobile Mondaylle, erityiselle mobiilialan asiantuntijoiden yhteydenpito- ja verkottumisfoorumille. Pääkonsulaatin järjestämään verkottumistilaisuteen tuli suurmessujen yhteydessä aina kovasta kilpailusta huolimatta pitkälle toistasataa mobiilialan vaikuttajaa eri puolilta Yhdysvaltoja, Kanadasta, Japanista, Australiasta, Irlannista, Puolasta ja Suomesta. Jo yli 30 kaupungissa 18 eri maassa toimiva Mobile Monday on siis nyt valtaamassa myös Los Angelesia.

Mobile Life, sisällön ja teknologian liitto

Viihde- ja muun sisältöteollisuuden digitalisoituminen ja sitä kautta ”mobiilistuminen” nähdään yhä laajemmin teknologisen kehityksen moottorina, joka osaltaan myös ohjaa kehityksen suuntaa. Tämä seikka on havaittu myös Suomen VKE-kentällä (VKE = viennin- ja kansainvälistymisen edistäminen). Parhaiten asia ilmenee ns. Mobile Life –projektissa, jota Piilaakson Finpro ja TEKES vetävät osittain Los Angelesin pääkonsulaatin avustuksella. Kaksi ensinmainittua organisaatiota ovat keskeinen osa muodostumassa olevaa Suomen Kalifornia-innovaatiokeskusta. Olematta muodollisesti osa tätä kokonaisuutta pääkonsulaatti tarjoaa oman panoksensa yhtälöön olemalla käytännössä mukana yhteisissä projekteissa. Mobile Life – jonka tarkoituksena on käydä asiakaslähtoisesti läpi muun muassa Los Angelesin alueen suurten studioiden ja muiden sisällöntuottajien teknologiatarpeita ja peilata niitä suomalaiseen teknologiatarjontaan – on näistä projekteista tällä hetkellä konkreettisin.

Suomen pääkonsulaatti, Los Angeles