Vihreän vedyn tuotanto tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille Namibiassa

Namibialla on kunnianhimoisia tavoitteita vihreän vedyn tuotannon kehittämistä koskien. Suunnitelmissa on esimerkiksi rakentaa lähivuosina valtavia aurinkopuistoja. Myös potentiaali tuotantoon on maailmanluokkaa: pelkästään aurinkoisia päiviä on vuosittain yli 300. Vetyhankkeen ympärille kaavaillaan myös esimerkiksi ammoniakin tuotantolaitosta laiva- ja lentoliikenteen polttoaineen tuotantoon, sinkinjalostamoa, lannoitetuotantoa, meriveden suolanpuhdistuslaitosta, satamahanketta ja uutta rautatietä. Vihreän vedyn tuotantokustannukset Namibiassa arvioidaan globaalisti verrattain alhaisiksi, minkä odotetaan tekevän maan vetytuotannosta kilpailukykyistä. Parhaillaan laaditaan kansallista vihreän vedyn strategiaa ja haussa on kansainvälisiä kumppaneita suunnitelmien toteuttamiseen. Loppuvuodesta 2021 on jo solmittu yhteistyösopimuksia eräiden eurooppalaisten maiden ja yritysten kanssa, mutta yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia on edelleen runsaasti myös suomalaistoimijoille. Namibia onkin ilmaissut olevansa erittäin kiinnostunut yhteistyöstä Suomen vetyklusterin toimijoiden kanssa.

Päiväsaikaan Namibin aavikolla paistaa aurinko lähes jatkuvasti, mikä tekee siitä yhden maailman suotuisimmista alueista aurinkoenergian tuotannolle. (Kuva: Matti Karvanen)
Päiväsaikaan Namibin aavikolla paistaa aurinko lähes jatkuvasti, mikä tekee siitä yhden maailman suotuisimmista alueista aurinkoenergian tuotannolle. (Kuva: Matti Karvanen)

Maailmanpankin tekemän selvityksen mukaan vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantopotentiaali on Namibiassa erittäin korkeaa ja siitä voitaisiin saada hyvin kannattavaa. Esimerkiksi aurinkoisia päiviä on eteläisessä Namibiassa vuosittain yli 300 ja Atlantin valtameren tuulista rannikkoa riittää maassa yli 1 500 kilometriä.

Namibia suunnittelee valtavien aurinkopuistojen rakentamista eteläiseen Namibiaan, joiden tuottama energia muutettaisiin vedyksi ja ammoniakiksi. Arvioiden mukaan Namibia voisi tuottaa vuosittain noin 2,5 miljoonaa kuutiometritonnia vihreää ammoniakkia ja vihreän vedyn tuotantokustannukset voitaisiin saada 10 vuodessa alhaisiksi, joidenkin laskelmien mukaan jopa 1,5 USD/kg-tasolle.

Suunnitelmat etenevät vauhdilla

Vihreästä vedystä toivotaan uutta avainsektoria Namibian talouden monipuolistamiseen. Pyrkimyksenä on paitsi tarttua ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvän megatrendin tuomiin mahdollisuuksiin, myös löytää uusia sektoreita, jotka loisivat työpaikkoja. Tulevaisuudessa Namibian tavoitteena on tuonnin sijaan viedä energiaa naapurimaihin, ja vihreän ammoniakin muodossa myös esimerkiksi Eurooppaan.

Taustalla on etenkin Presidentti Hage Geingobin keväällä 2021 esittelemä Harambee Prosperity Plan II -”vaurastumissuunnitelma”. Suunnitelman tavoitteena on monipuolistaa Namibian taloutta ja luoda uusia työpaikkoja. Pyrkimyksenä on etenkin houkutella uusia kansainvälisiä investointeja ja löytää uusia kasvun moottoreita maan talouden ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Samalla suunnitelma linjaa ilmastonmuutoksen vaikutuksille alttiin Namibian pyrkivän olemaan ensimmäinen hiilineutraali maa Afrikassa.

Vihreän vedyn tuotannon kehittäminen eteneekin Namibiassa vauhdilla. Maa laatii parhaillaan kansallista vihreän vedyn strategiaa ja ensimmäiset yhteistyösopimukset on julkaistu loppuvuodesta 2021. Marraskuussa julkaistiin esimerkiksi yhteistyösopimus Namibian ja saksalaistaustaisen Hyphen Hydrogen Energy –yhtiön kanssa vetytuotannon kehittämisestä. Kokonaisinvestoinnin arvo on 140 miljardia Namibian dollaria eli yli 8 miljardia euroa.

Yhtiön käyttöön varataan noin 4 000 neliökilometriä maata eteläisen Namibian Tsau ǁKhaebiin vihreän vedyn tuotantoa varten. Tsau ǁKhaebin alueen arvellaan olevan sijaintina ideaali eteläisen Afrikan ensimmäiselle gigavatin kokoluokan vihreän vedyn hankkeelle, sillä alueen arvioidaan kuuluvan maailman viiden suotuisimman alueen joukkoon aurinko- ja tuulienergian tuotantopotentiaalin suhteen. Ensivaiheessa tavoitteena on rakentaa 1–2GW aurinkoenergialla toteutettavaa vetytuotantoa vuoteen 2025 mennessä. Pidemmällä aikavälillä vihreää vetyä pyritään tuottamaan 300 000 tonnia, tarkoittaen jopa 5GW sähköntuotantoa.

Vihreän vedyn tuotantolaitoksen yhteyteen kaavaillaan myös vihreää vetyä hyödyntävää kaivannaismetallien prosessointia kuten sinkin- ja/tai teräksenjalostusta, lannoite- ja polttoainetuotantoa, merivedenpuhdistuslaitosta, uutta junarataa sekä satamahanketta ammoniakin rahtaamiseen. Pelkästään rakennusvaiheessa massiivinen hankekokonaisuus voisi suunnitelmien mukaan työllistää noin 30 000 ihmistä. Suunnitelmissa korostetaan Lüderitzin sataman tärkeyttä vetylogistiikan näkökulmasta, johtuen sen ideaalista sijainnista. Satamasta odotetaan keskeistä solmukohtaa vihreän vedyn viennille Eurooppaan sekä Etelä-Afrikkaan.

Syksyn aikana Namibian hallitus on julkaissut yhteistyösopimuksia vihreän vedyn tuotannon kehittämisestä saksalaisten ohella myös esimerkiksi hollantilaisten ja belgialaisten kanssa. Presidentti Hage Geingob vieraili loka-marraskuussa myös Ranskassa ja tapasi ranskalaisia vetyalan toimijoita. Myös Walvis Bayn satama on tehnyt hiljattain logistiikkasopimuksia Rotterdamin ja Antwerpin satamien kanssa vihreän ammoniakin toimituksiin ja logistiikan kehittämiseen liittyen.

Myös esimerkiksi Euroopan Unionin delegaatio Windhoekissa on identifioinut vihreän vedyn tuotannon olevan keskeinen vihreän kasvun moottori Namibiassa. EU antaakin Namibian vihreän vedyn kehittämiseen teknistä ja taloudellista tukea. Myös Afrikan vapaakauppasopimuksen voimaantulon nähdään edesauttavan Namibian vihreän ja sinisen talouden vientinäkymiä.

Suomea toivotaan kumppaniksi vihreän vedyn hankkeisiin

Namibian vihreän vedyn kehittämistä koskevien suunnitelmien ympäriltä avautuu liiketoiminta- ja tutkimusyhteistyömahdollisuuksia myös suomalaistoimijoille. Namibian kaivos- ja energiaministeriö on ilmaissut Namibian olevan erittäin kiinnostunut yhteistyöstä suomalaisten alan toimijoiden kanssa. 

Namibia on maan kaivos- ja energiaministeriön mukaan vasta ”liittymässä mukaan” sektorille: Vihreän vedyn tuotantopotentiaali on maailmanluokkaa, mutta Namibia tarvitsee tietotaitoa ja osaamista, jotta potentiaali voidaan hyödyntää. Namibiassa etsitäänkin aktiivisesti kansainvälisiä kumppaneita vihreän vedyn tuotannon kehittämiseen. Suomen kanssa käydyissä viranomaiskeskusteluissa Namibia on esittänyt kiinnostuksensa yhteistyöhön suomalaistoimijoiden kanssa vihreän vedyn tuotannon kehittämisessä.

Namibia on hiljattain perustanut esimerkiksi vihreän vedyn kansallisen neuvoston (Green Hydrogen Council), joka toivoo yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista Suomen vetyklusterin toimijoiden kanssa. Suomen edustusto Windhoekissa toimii tarvittaessa mieluusti välikätenä, tuoden alan suomalaisia ja namibialaisia toimijoita yhteen.

Myös Namibian yliopisto (UNAM) on perustamassa vihreän vedyn tutkimuskeskusta. Keskus on jo lyhyessä ajassa ehtinyt haalia useita paikallisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on Namibiaan kohdistuvan tutkimustiedon tuottaminen sekä paikallisen kapasiteetin kehittämisyksikön luominen, joka voisi tukea paikallisia yrityksiä vihreän vedyn tuotannon arvoketjun eri tasoilla.

Opetussektorilla Suomella on paljon annettavaa sekä potentiaalia molempia maita hyödyttävälle yhteistyölle. Uusi tutkimuskeskus luokin yhteistyömahdollisuuksia myös suomalaisille korkeakouluille, tutkimuslaitoksille ja yritystoimijoille.

Vihreään vetyyn ja uusiutuvan energiaan liittyvän teknologisen osaamisen ohella Suomessa on paljon osaamista esimerkiksi tulevaisuuden energiajärjestelmistä ja energian varastointijärjestelmistä. Vetytalouden kehittyessä Namibiassa myös näille järjestelmille löytyy uutta kysyntää. Eräs Suomen vahvuuksista on luotettava sähkönjakeluverkosto, minkä saralla Namibiassa riittää vielä kehitettävää. Namibiaa myös kiinnostaa oppia laajemmin Suomen hiilineutraaliutta ja kiertotaloutta koskevasta strategiatyöstä ja tiekartoista.

Suurimpana haasteena teknologian ja rahoituksen puute

Namibian kunnianhimoiset suunnitelmat kehittää vihreän vedyn tuotantoa tarvitsevat toteutuakseen vielä paljon työtä. Tuotantopotentiaali on Namibiassa maailmanluokkaa ja poliittista tahtoa tuntuu olevan korkeinta mahdollista tahoa eli maan Presidenttiä myöten. Myös ensimmäiset yhteistyösopimukset kansainvälisten kumppaneiden kanssa on allekirjoitettu ja kansallinen vetystrategia on viimeistelyä vaille valmis. Lähtökohdat ovat siis hyvät. Korkeasta kiinnostuksesta ja potentiaalista johtuen Namibian hallitus saattaa julkaista toisen vihreän vedyn projektin jo tammikuussa 2022.

Toistaiseksi ollaan kuitenkin vasta suunnitteluvaiheessa. Vihreän vedyn konkreettisen tuotannon osalta ollaan vasta alkumetreillä. Vihreä vety on ollut Namibian agendalla vasta noin vuoden, joten hankkeiden käynnistyminen ei ole vielä ehtinyt kunnolla alkuun: Paljon työtä tarvitaan ennen kuin sinkkimalmi jalostuu metalliksi auringon voimalla tai laivat rahtaavat ammoniakkia Rotterdamin satamaan.

Haasteisiin kuuluu etenkin teknisen osaamisen ja jossain määrin myös rahoituksen puute. Ulkomainen tekninen osaaminen ja ulkomaiset investoinnit, mukaan lukien suomalaisten toimijoiden mahdolliset panostukset ja yhteistyö, ovat siis hyvin tervetulleita Namibiassa.

 

Teksti:

Pietari Arikka, edustuston EDUFI-harjoittelija & Matti Karvanen, edustuston päällikön sijainen

Suomen suurlähetystö, Windhoek