Vietnamin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Vietnamin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Vietnamin talouskasvu jatkuu korona-tilanteesta huolimatta. Vietnamin menestys on sidottu avoimeen talouteen ja kansainväliseen kaupalliseen integraatioon, jota myös EU-Vietnam vapaakauppasopimus tukee. Suomen avainalueet Vietnamissa ovat jo pitkäaikaisia; koulutus, digitalisaatio, metsä- ja puunjalostusteollisuus, koneet- ja laitteet, energia ja etenkin uusiutuvan energian hankkeet, telekommunikaatio, isojen infrastruktuurihankkeiden alihankinnat, logistiikan kehittäminen. Vietnam voi hyötyä USA:n ja Kiinan välisestä kauppasodasta, toisaalta vahvasti kauppataseeltaan ylivoimaisesta Vietnamista voi tulla USA:n vastatoimien kohde. Vietnamin sisäinen yhteiskunnallinen kehitys ja liiketoimintaympäristön ongelmat, sekä Vietnamissa toimimisen pitkäjännitteisyys ovat haasteellisia, erityisesti nämä haasteet voivat vuonna 2021 kohdistua pilvipalvelujen käytöstä riippuvaiseen teknologiaan. Vietnamin Kommunistisen Puolueen 13. edustajakokous keväällä 2021 vaikuttaa päätöksentekoa lykkäävästi ja yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymiseen maassa.

Vietnamin talouskasvu jatkuu korona-tilanteesta huolimatta, vuotuinen kasvu jää alle kahteen prosenttiin vuonna 2020, mutta jopa SEA kasvumaiden joukossa Vietnamin talouskasvu on poikkeuksellinen. Vietnamissa on nuori, suhteellisen koulutettu väestö, kaupungistuminen ja keskiluokkaistuminen jatkuu ja maa on vahvasti sitoutunut avoimeen kansainväliseen kauppaan ja kansainväliseen taloudelliseen integraatioon. Uusi vapaakauppasopimus EU:n kanssa on lupaava väline uusien alojen avaamiseen Vietnamin kanssa. Vietnam on lupaava työvoimaliikkuvuuden lähtömaa Suomelle. Maa on potentiaali elintarvikeviennille. Vietnamin kasvava energiantarve ja uusiutuvan energian käytön laajentaminen avaavat uusia mahdollisuuksia suomalaisviennille. Koulutussektorilla on huomattava kysyntä suomalaisosaamiselle. Vietnamissa on käynnistetty useita suuria infrastruktuurihankkeita jotka voivat tarjota mahdollisuuksia suomalaisosallistumiselle. Vietnamin logistiikkasektori kehittyy. Korkean teknologian, ICT sovellutusten ja digitalisaation edistäminen ovat maan talouden kehittämisessä avainalueita. Maan sijainti ja talousrakenne on otollinen Kiina-USA kaupallisen vastakkainasettelun hyötyvaikutusten kannalta. Metsä- ja puunjalostusteollisuus ovat Vietnamissa sekä kasvualueita, että huomattavan laatuharppauksen kohteita. Perinteinen kokoonpanoteollisuus, tekstiiliteollisuus, kenkäteollisuus, elintarvikejalostus ovat edelleen Vietnamissa hyvin vahvoja alueita. 

Haasteita Vietnamissa toimimiselle on kuitenkin useita. Luotettava paikallinen yhteistyökumppani tai pitkäaikainen oma edustautuminen on välttämättömyys. Maa on kommunistisen puolueen yksipuoluemallin hallitsema ja liiketomintaympäristö on siksi haastava ja usein vaikeaselkoinen. Maassa on taloudellisesta avautumisesta huolimatta vahvoja protektionistisia taipumuksia ja etenkin tariffien ulkopuoliset kaupanesteet voivat olla sekä yllättäviä että vaikeita. EU-Vietnam vapaakauppasopimuksen soveltaminen on vasta alussa, sopimus astui voimaan 1.8.2020. Kommunistisen puolueen keväällä 2021 pidettävä 13 puoluekokous aiheuttaa päätöksenteossa pysähtyneisyyttä ja epävarmuutta, joka näkyy mm. elektronisen toimintaympäristön valvonnan lisääntymisenä.  

Kari Kahiluoto, Suomen suurlähettiläs, Vietnam