Vietnamin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Vietnamin talous on toipunut nopeasti pandemian aiheuttamasta taantumasta. Maailmanpankin arvion mukaan vuoden 2022 talouskasvu oli 7,5% tasolla. Kasvun ennakoidaan hieman hidastuvan kuluvana vuonna maailmantalouden näkymien takia, mutta ulkomaiset investoinnit ja kotimainen kysyntä tukevat positiivista talouskehitystä. Vuonna 2020 voimaan astunut EU-Vietnam vapaakauppasopimus (EVFTA) tarjoaa mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kehityshaasteita Vietnamissa edelleen on, sillä hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti. Infrastruktuuri, korruptio ja matala tuottavuus edellyttävät korjaavia toimenpiteitä.

Vietnam on yhdistelmä suunnitelmataloutta ja avointa markkinataloutta. Politiikkaa leimaa kansallisen eheyden, suvereniteetin ja itsenäisyyden korostaminen sekä sisäisten ja ulkoisten jännitteiden välttäminen. Valta on keskitetty Vietnamin kommunistiselle puolueelle keskus- ja paikallistasolla. Johtajuus jaetaan presidentin, pääministerin, parlamentin puhemiehen ja kaikkein ylimmän auktoriteetin, eli kommunistisen puolueen pääsihteerin kesken. Oppositiotoiminta on kielletty, perusoikeuksia rajoitetaan yhteiskunnallisen vakauden ja kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Demokratian puutteista huolimatta sosiaalisten oikeuksien sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tilanne on kohentunut. Yhteiskunnallinen keskustelu sallitaan, jos se ei kyseenalaista hallintoa. Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa EU-Vietnam –suhteiden kokonaisuutta käytännön yhteistyön ja dialogin muodossa. Myös yritysvastuu- ja ESG-kriteerit ovat keino vaikuttaa ja arvioida liiketoiminnan ja sijoitusten kestävyyttä.

Vaikka Vietnam onkin integroitunut globaalitalouteen, liiketoimintaympäristö on kuitenkin edelleen varsin haastava ja vaikeaselkoinen.  Taloudellisesta avautumisesta huolimatta protektionistisia piirteitä esiintyy edelleen ja etenkin tariffien ulkopuoliset kaupanesteet voivat olla yllättäviä ja vaikeasti ennakoitavia. Näissä tilanteessa pitkäjänteisyys sekä luotettava paikallinen yhteistyökumppani tai pitkäaikainen oma läsnäolo on välttämätöntä. Suurlähetystö palvelee ja tukee yrityksiä markkinoillepääsyongelmissa, jakaa tietoa ja auttaa yhteyksien luomisessa.

Vietnam on sitoutunut hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä lisäämällä uusiutuvan energian ja vähentämällä hiilen käyttöä.  Suomen kannalta suurin kaupallinen potentiaali liittyy energia- ja konepaja-aloihin, jotka tukevat Vietnamin vihreää siirtymää uusiutuvissa ja joustavissa energialähteissä, rakentamisessa ja tuotannossa. Jätteiden käsittely- ja kiertotalousteknologiat, ilman ja veden laadun parantaminen sekä metsäteollisuuden modernisointi ovat suomalaisittain kiinnostavia toimialoja.

Vietnamin IT-alan vuotuinen 10-15% kasvu on nopeinta Kaakkois-Aasiassa. Erityisesti ohjelmistokehitys ja -palvelut tarjoavat huomattavaa kasvupotentiaalia. Kasvua vauhdittaa kansallinen digitalisaatio-ohjelma, joka kattaa hallinnon, talouden ja yhteiskunnan toiminnot infrastruktuuria, koulutusta ja yrittäjyyttä kehittämällä. Telekommunikaatio-alan, 5G–teknologian ja kyberturvallisuuden lisäksi esineiden internet, älykäs rakentaminen, logistiikka sekä edutech –ratkaisuille on kasvavaa kysyntää.

Vapaakauppasopimuksen myötä toteutuva tariffien lasku on avannut uusia mahdollisuuksia elintarvikeviennille Vietnamiin. Vaurastuva keskiluokka kuluttaa yhä enemmän maito-, liha- ja kalatuotteita, joita on tarjolla myös Suomesta. Suomi tunnetaan Vietnamissa tietoyhteiskuntana, joka panostaa laadukkaaseen opetukseen ja korkean teknologian hyödyntämiseen. Koulutus on sektori, jossa nämä vahvuudet voidaan yhdistää Suomen maakuvaa tukevalla tavalla, olipa kysymys asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuudesta tai opetukseen liittyvän palvelun tarjoamisesta Vietnamissa.  

Lisätietoja

Keijo Norvanto

Suomen suurlähettiläs, Vietnam