Vietnamin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Vietnamin sosialistinen tasavalta on yhdistelmä suunnitelmataloutta ja avointa markkinataloutta. Valta on keskitetty kommunistiselle puolueelle. Oppositiotoiminta on kielletty, perusoikeuksia rajoitetaan yhteiskunnallisen vakauden ja kansallisen yhtenäisyyden nimissä. Antikorruptiokampanjan myötä hallituksen jäseniä ja virkakuntaa on saatettu vastuuseen väärinkäytösepäilyjen takia.  Kehityshaasteitakin edelleen on, sillä hyvinvointi ei jakaudu tasaisesti.

Vietnam tasapainoilee suurvaltojen, alueellisten ja eurooppalaisten kumppanien välillä. Se hyötyy globaalista ilmiöstä, jossa yritykset hajauttavat riskejä ja monipuolistavat tuotantoketjuja. Tavoitteena on välttää niin sanottu keskituloloukku luomalla teollista arvonlisää. USA:n, Japanin, Korean, Taiwanin ja Singaporen sijoitukset ovat osoitus Vietnamin vetovoimasta. Toteutuessaan korkean teknologian investoinnit esimerkiksi puolijohteisiin vahvistaisivat Vietnamin taloudellista turvallisuutta. Olennaista on, miten Vietnam pystyy ylläpitämään talouskasvua parantamalla kilpailukykyä ja tuottavuutta kestävällä tavalla.

Vietnam on sitoutunut hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä lisäämällä uusiutuvan energian ja vähentämällä hiilen käyttöä. Keväällä 2023 julkistettu kansallinen energiantuotannon kehittämissuunnitelma PDP8 antaa suuntaviivat fossiilienergiasta luopumiselle ja vihreän teknologian hyödyntämiselle. Vietnamin teollisuustuotannon kilpailukyky edellyttää uusiutuvaa energiaa ja ympäristönsuojelua. Jos tavoite epäonnistuu, kansainväliset investoinnit valuvat muualle. Suomen kannalta suurin kaupallinen potentiaali liittyy energia- ja konepaja-aloihin, jotka tukevat Vietnamin vihreää siirtymää uusiutuvissa ja joustavissa energialähteissä, rakentamisessa ja tuotannossa. Jätteiden käsittely- ja kiertotalousteknologiat, ilman ja veden laadun parantaminen sekä metsäteollisuuden modernisointi ovat suomalaisittain kiinnostavia toimialoja.

Tuottavuuden parantamiseen tähtäävä Industry 4.0 –strategia nojaa digitalisaatioon, koulutukseen ja TKI-toimintaan. Se voisi avata yhteistyömahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille. Vietnamin IT-alan vuotuinen 10-15% kasvu on nopeinta Kaakkois-Aasiassa. Erityisesti ohjelmistokehitys ja -palvelut tarjoavat huomattavaa kasvupotentiaalia. Telekommunikaatio-alan, 5G–teknologian ja kyberturvallisuuden lisäksi esineiden internet, älykäs rakentaminen, logistiikka sekä edutech –ratkaisuille on kasvavaa kysyntää.

Vapaakauppasopimuksen myötä toteutuva tariffien lasku on avannut uusia mahdollisuuksia elintarvikeviennille Vietnamiin. Vaurastuva keskiluokka kuluttaa yhä enemmän maito-, liha- ja kalatuotteita, joita on tarjolla myös Suomesta. Suomi tunnetaan Vietnamissa tietoyhteiskuntana, joka panostaa laadukkaaseen opetukseen ja korkean teknologian hyödyntämiseen. Koulutus on sektori, jossa nämä vahvuudet voidaan yhdistää Suomen maakuvaa tukevalla tavalla, olipa kysymys asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuudesta tai opetukseen liittyvän palvelun tarjoamisesta Vietnamissa.  

Vaikka Vietnam onkin pitkälti integroitunut globaalitalouteen, liiketoimintaympäristö voi olla varsin haastava ja vaikeaselkoinen. Protektionistisia piirteitä esiintyy ja tariffien ulkopuoliset kaupanesteet voivat olla vaikeasti ennakoitavia. Näissä tilanteessa pitkäjänteisyys sekä luotettava paikallinen yhteistyökumppani tai oma läsnäolo on välttämätöntä. Suurlähetystö palvelee yrityksiä markkinoillepääsyssä, jakaa tietoa ja auttaa yhteyksien luomisessa.  Myös yritysvastuu- ja ESG-kriteerit ovat keino vaikuttaa ja arvioida liiketoiminnan ja sijoitusten kestävyyttä.

Lisätietoja

Keijo Norvanto, Suomen suurlähettiläs, Vietnam