Vietnam tiiviisti mukaan globaaliin vapaakauppaverkostoon

Vietnam tiiviisti mukaan globaaliin vapaakauppaverkostoon

Vietnamin talouskasvu on vakaata ja jatkuu yli kuuden prosentin vuosivauhdissa. Talouskasvun rinnalla on kuitenkin myös runsaasti huolenaiheita kuten energian saatavuus, maataloustuotteiden laatu, ammattikoulutuksen heikkous, pankkisektorin ongelmat, valtionyritysten asema ja heikko kotimainen yrityskenttä. Vuosi 2015 on Vietnamille tärkeä vapaakauppasopimusten syntyvuosi, mutta integraatio globaaliin kauppajärjestelmään vaatii myös kotimarkkinauudistusten vauhdittamista.

Hanoi ylhäältä. Kuva: Marko Tolvanen
Hanoi ylhäältä. Kuva: Marko Tolvanen

Vietnamissa valmistaudutaan paraikaa ensi vuoden alussa järjestettävään puoluekokoukseen ja seuraavaa viisivuotissuunnitelmaa vuosille 2016–2020 viimeistellään. Mitään suurta linjanmuutosta ei ole odotettavissa, mutta uudistustahtia kotimarkkinoilla olisi syytä kiristää, mikäli Vietnam haluaa varmistaa kilpailukykynsä riittävyyden tulevaisuudessa.

Tämä vuosi on ollut Vietnamille varsinaisen kauppaintegraation huippuvuosi. Lokakuussa saatettiin päätöksen kahdentoista Tyynenmerenmaan TPP-kumppanuusneuvottelut, ja joulukuun alussa pääministeri Dung matkusti Brysseliin juhlistamaan EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen syntyä.  Lisäksi Kaakkois-Aasian yhteisö ASEAN perusti joulukuussa yhteisen talousalueen AEC, Asean Economic Community.

Sopimusten täytäntöönpanoon on vielä vuosien matka, mutta jo nyt ne antavat lupauksia tulevasta. EU-FTA- ja TPP-sopimusten vaikutus Vietnamin bruttokansantuotteeseen voi laskelmien mukaan nousta jopa yli 10 prosentin luokkaan, joskin taloustieteilijät muistuttavat lukujen olevan hyvin alustavia ja vaikeasti arvioitavia. 

Talouskasvu jatkuu mutta valtion velkaantuminen kiihtyy

Vietnamin talouskasvu nousee varapääministeri Vu Van Ninhin mukaan tänä vuonna 6,4 prosenttiin, ja ylittää näin ollen vuodelle asetetun 6,2 prosentin tavoitteen. Talouskasvu on Maailmanpankin arvioiden mukaan myös tulevina vuosina 6-7 prosentin luokkaa.

Vietnamin talous on palautunut globaalista finanssikriisistä hyvin. Valuuttaa on vakaa ja inflaatio ennätysmatalaa. Lainanotto on lisääntynyt aikaisempaa nopeammin, syyskuussa edellisvuoteen verrattuna 12 prosentilla. Finanssimarkkinoiden toimivuutta on kuitenkin edelleen syytä parantaa. Laina-ajat ovat lyhyitä eivätkä lainaehdot tue pitkäjänteisempiä investointisuunnitelmia. Lisäksi lainojen tosiasialliset korot ovat korkeita.

Vietnamin kasvavasta budjettivajeesta ja valtionvelasta voi tulevaisuudessa muotoutua vakava ongelma. Vietnamin veronkantokyky on heikko ja investointitarpeet massiiviset. Ulkomailta yritetään haalia mahdollisimman paljon pääomaa, mutta sääntelypuutteet, korruptio ja raskas byrokratia rajoittavat rahavirtoja. Ulkomaiset investoinnit ovat kuitenkin olleet kasvussa myös tänä vuonna.

Energiakysymykset ja työvoiman osaaminen uudistusagendan keskiöön

Hallitus vakuuttaa haluavansa lisätä uudistuvan energian käyttöä, mutta järkevät investointeja houkuttelevat tukimuodot puuttuvat edelleen. Vietnam Business Forumin investointityöryhmän mukaan investoinnit puhtaaseen energiaan jäivät vuonna 2014 67 miljoonaan dollariin kun ne olivat vuonna 2009 jopa 800 miljoonaa.

Vietnam on myös hitaasti herännyt koulutetun työvoiman tärkeyteen ja myöntää, että yritysten tarpeet ja työvoiman osaaminen eivät tällä hetkellä kohtaa. Vietnamin tavoitteena on siirtyä arvolisäketjuissa nopeasti ylöspäin ja onkin jo erittäin tärkeä elektroniikkatuotteiden vientimaa. Koulutustasoa on kuitenkin välttämätöntä nostaa.

Ylityösäännökset ja sosiaaliturvamaksut huolestuttavat valmistusteollisuutta

Kesällä voimaan tulleita yritysten rekisteröintiä ym. helpottavia lakeja ei ole vielä pystytty panemaan täytäntöön. Virkamiehille ei ole kirjoitettu ohjeistuksia ja yleinen osaamistaso on sekä keskushallinnossa että erityisesti provinsseissa heikkoa. Valtionhallinto kuitenkin vakuuttaa, että yhden luukun periaate on tärkeä tavoite. 

Vietnamin työvoimakustannukset ovat edelleen kilpailukykyisiä, mutta verrattuna alueen muihin maihin Vietnamilla on esimerkiksi hyvin tiukat ylityörajoitukset, mikä haittaa toiminnan joustavuutta. Myös sosiaaliturvamaksujen peruste muuttuu ja aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Lisäksi minimipalkkaa nostetaan yli 12 prosentilla.

Valtionyritykset ja pankkisektori ongelmalistan kestosuosikkeja

Huolenaihelistan kestosuosikit, valtionyritykset ja pankkisektori, eivät myöskään ole kadonneet mihinkään. Maailmanpankin mukaan valtionyritysten yksityistämistahti on tänä vuonna kiihtynyt ja syyskuun loppuun mennessä 344 valtionyritystä oli yksityistetty tällä viisivuotiskaudella (2011–2015).

Pankkisektorin osalta huonoja lainoja on saatu jonkun verran poistettua pankkien kirjoilta, mutta koko sektori on edelleen hyvin epävakaalla pohjalla. Pankkeja on paljon, ne ovat suhteellisen pieniä ja niiden omistussuhteet hämäriä. Pankkisektorin digitalisaatio on vielä edessä.

Kotimaiset yritykset heikoin lenkki

Ylivoimaisesti heikoin yritysjoukko on pienet vietnamilaisfirmat. Vietnamilaiset yritykset ovat edelleen miltei kokonaan globaalien arvoketjujen ulkopuolella. Yritykset ovat suurimmaksi osin mikroyrityksiä eikä edes pk-luokkaa.

Vietnam on vauhdilla integroitumassa globaaliin kauppaverkostoon, mutta kotimarkkinoilla ei ole vielä edes syntynyt kunnollista linkkiä kotimaisten- ja kansainvälisten yritysten välille. Esimerkiksi alihankintaketjut Vietnamissa ovat heikkoja, ja paljon komponentteja tuodaan ulkomailta.

Integraatio globaaliin talouteen tarkoittaa myös lisää kilpailua. Tässä kilpailussa vietnamilaisyritykset eivät pärjää ilman merkittävää osaamisen ja laadun parantamista.

Kasvavaa kiinnostusta maatalouteen ja ruokaturvallisuuteen

Vietnam on merkittävä maatalousmaa, ja erityisesti Mekongin delta Etelä-Vietnamissa on tärkeä riisintuotanto-alue. Myös kalateollisuus on vahva ja vienti kasvaa. Ongelmana on kuitenkin tuotteiden laatu. Lisääntyvä huomio ruokaturvallisuuskysymyksiin on globaalisti kasvava trendi ja Vietnamin tulisi parantaa tuotteidensa laatua ja hyväksyä kansainväliset standardit ja testit.

Annina Barbosa

Tässä palvelussa myös

kauppa