Venäjän markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Venäjän markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Investointihyödykkeiden kysyntä keskittyy raaka-ainesektorin yrityksiin sekä infrastruktuurihankkeisiin. Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen nousu on johtanut kaivannaissektorin kasvavaan teknologiakysyntään. Vihreä siirtymä avaa mahdollisuuksia vähähiilisiä ratkaisuja kauppaaville suomalaisyrityksille. Kuluttajien ostovoima junnaa paikallaan. Ulkopoliittiset jännitteet ovat heijastuneet Venäjän talousnäkymiin ja suomalaisyritysten toimintamahdollisuuksiin pakotepäätösten, ruplan kurssin vaihtelun ja kauppapoliittisten toimien kautta.

Venäjän kysyntätilanne ja potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Venäjän liiketoiminnallisessa ja kauppapoliittisessa toimintaympäristössä ei ole perusteita odottaa muutosta. Venäjän talouskasvu jatkanee pandemiaa edeltävällä maltillisen kasvun uralla. Yksittäisiltä sektoreilta löytyy vauhdikkaampaa kasvua ja mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Kaivannaissektorilla on kasvavaa teknologiakysyntää. Venäjän arktisen alueen kehitys lisää arktisen merenkulun ja logistiikkaratkaisujen kysyntää. Venäjän tavoitteet kehittää metsäteollisuuttaan luo mahdollisuuksia sektorin teknologiaviennille. Vähittäiskaupan kiihtyvä digitalisaatio luo suomalaisille pk-yrityksille uusia kanavia kokeilla kysyntäänsä Venäjän markkinoilla. Erityisesti länsivientiä harjoittavat venäläisyritykset ovat vauhdilla sisällyttäneet ESG-kokonaisuuden osaksi liiketoimintaansa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia ympäristöteknologian viennille.

Tuonti Venäjältä Suomeen on monilta osiltaan keskeistä suomalaisen teollisuuden raaka-ainehuoltoa ja sen jatkuvuuden turvaamisessa on vuonna 2022 paljon työtä. Ulkopoliittiset jännitteet heijastuvat Venäjän talousnäkymiin ja suomalaisyritysten toimintamahdollisuuksiin pakotepäätösten, ruplan kurssin vaihtelun ja kauppapoliittisten toimien kautta.

Suomi oli ennen pandemiaa venäläisten ulkomaanmatkoissa kolmannella sijalla. Suomelle matkailumaana olisi kasvavaa kysyntää maksukykyisen ylemmän keskiluokan parissa. Venäjältä Suomeen suuntautuva matkailu on tärkeässä roolissa myös Suomen vahvan maakuvan luonnissa, joka tukee suomalaista liiketoimintaa Venäjällä. Viisuminannon ja terveysturvallisen maahantulon sujuvuus on ensi sijalla matkailukysynnän ja positiivisen maakuvan ylläpitämiseksi.

Lisätietoja Venäjän markkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista suomalaisyrityksille:

Teksti:
Antti Helanterä, Suomen suurlähettiläs, Venäjä 
Sannamaaria Vanamo, pääkonsuli, Pietari