Venäjä vähentänee ulkomaalaisten työvoimakiintiöitä

Marraskuun lopun tilanteen mukaan Venäjällä oli 1,3 miljoonaa työtöntä ja työttömien määrän ennustetaan kasvavan noin kahteen miljoonaan, ennen kuin työttömyys alkaa laskea. Alueellisesti merkittävimmät lomautukset tai irtisanomiset ovat tapahtuneet Permin, Sverdlovskin ja Tseljabinskin alueilla, ja toimialoista ne ovat koskettaneet eniten metalliteollisuutta, rakennusteollisuutta ja kemianteollisuutta.

Marraskuun lopun tilanteen mukaan Venäjällä oli 1,3 miljoonaa työtöntä, mikä on noin 200 000 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kuitenkin 6. marraskuuta alkaen työttömien määrä alkoi kasvaa ja lokakuusta lähteien on irtisanottu lähes 27 000 henkilöä. 

26. marraskuuta tilanteen mukaan 5 233 organisaatiota on ilmoittanut aikeistaan irtisanoa henkilöstöään, 186 yritystä on ilmoittanut aikeistaan lomauttaa henkilökuntaansa tai lyhentää työaikaa tai keskeyttää tuotanto. Nämä aikeet koskettavat eniten koneenrakennusteollisuutta, metalliteollisuutta, kemianteollisuutta, tienrakennusta ja kuljetusta. 

Kahden edellisen kuukauden aikana lomautettuna, lyhennetyllä työajalla tai tuotanseisokkien takia työstä vapaana on ollut 81 200 henkilöä. Alueellisesti merkittävimmät lomautukset tai irtisanomiset ovat tapahtuneet Permin, Sverdlovskin ja Tseljabinskin alueilla, ja toimialoista ne ovat koskettaneet eniten metalliteollisuutta, rakennusteollisuutta ja kemianteollisuutta. 

Pietarissa irtisanovat isot teollisuuslaitokset 

Pietarin kaupungissa tilanne viranomaislähteiden on mukaan kohtuullisen siedettävä. Työttömiä kaupungissa on 10 900 henkilöä, mikä tekee noin 0,4 prosenttia työikäisestä väestöstä (ILOn laskentatavan mukaan 2,2 prosenttia). Kaupungin työllisyyskomitean puheenjohtajan mukaan tilanne työmarkkinoilla ei ole ennustettavissa eikä kuva ole myöskään kovin ilahduttava, mutta paniikkiin ei hänen mukaansa ole kuitenkaan aihetta. Viranomaiset ovat kuitenkin laatineet toimintaohjelman sen varalta, jos 2008–2009 Pietarin työmarkkinat muuttuvat kriittisiksi. 

Pietarin suurimman työvoimatoimiston, Kalininskin työvoimatoimiston, virkailijoiden mukaan kriisi näkyy heillä siten, että isot teollisuuslaitokset ovat ilmoittaneet irtisanovansa vuoden 2008 loppuun mennessä 300 henkilöä ja sen jälkeen vaiheittain tilanteen mukaan ehkä enemmän. Marraskuun alun tilaston mukaan kaikkiaan 20 yritystä oli ilmoittanut lomauttavansa yhteensä noin 3 000 henkilöä viikossa. Yrityksissä tapahtuu myös osastojen uudelleenjärjestelyjä tai koko osaston lopettamisia. Sen sijaan rakennusteollisuus ja vähittäiskauppa eivät ole vähentäneet väkeä. 

Myös avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt. Kalininskin työvoimatoimiston johtajan mukaan kaikki heillä työnantaja-asiakkaana olevat suomalaisyritykset ovat vetäneet avoimet työpaikkansa pois. 

Leningradin alueella työmarkkinatilanne on samantyyppinen kuin kaupungissakin. Marraskuun lopussa viranomaislähteiden mukaan alueella oli 5 300 työtöntä, mikä on 1,2 kertaa vähemmän kuin vuoden 2008 alussa. 

26. marraskuun tilanteen mukaan alueella toimivista yrityksistä 14 on ilmoittanut aikovansa toteuttaa irtisanomisia kahdeksan kunnan alueella ja vähentävänsä yhteensä 1 751 työntekijää. Ensimmäisen vuosineljänneksen 2009 ennusteen mukaan kahdeksan yritystä irtisanoo 880 työntekijää 1. maaliskuuta mennessä, ja vuoden 2009 loppuun mennessä alueen työttömien määrä tulee nousemaan 6000-7000 henkilöön. 

Ulkomaalaisten työvoimakiintiöitä kiristetään 

4. joulukuuta Rossija-televisiokanavalla suorassa lähetyksessä pääministeri Vladimir Putin vastasi yleisön kysymyksiin. Suurin osa kysymyksiä koski talouskriisiä ja siitä selviytymistä. Työmarkkinoita koskevassa osuudessa Putin ilmoitti muun muassa, että työttömien määrän oletetaan kasvavan kahteen miljoonaan nykyisestä, mutta suuria joukkotyöttömyyksiä on turha pelätä. Joidenkin ennusteiden mukaan kriisi voi kääntyä kasvuksi jo vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä tai vasta keväällä 2010. 

Putinin mukaan Venäjän työhallinto tulee saamaan 50 miljardia ruplaa, jotka tulee käyttää työttömyyden hoitoon samanaikaisesti eri toimenpitein: "edesauttaa työttömäksi jääneiden työllistymistä uuteen ammattiin, houkuttaa yrityksiä työllistämään vaikeilla alueilla ja niin edelleen." Pietarissa tämä lisärahoitus tullaan käyttämään ainakin osittain tiedottamiseen. Lisäksi koko maassa työttömyyskorvausta tullaan nostamaan vuoden 2009 alusta siten, että korkein maksettava korvaus on 4900 ruplaa kuukaudessa, kun se nyt on 3400 ruplaa. 

Kansallisia työpaikkoja Venäjän tulee Putinin mukaan suojella pienentämällä ulkomaalaisen työvoiman kiintiöitä, ja sitä kautta osan maahanmuuttajien työpaikoista uskotaan siirtyvän venäläisille. Putinin mukaan kiintiöitä tullaan supistamaan puoleen nykyisestä 3,9 miljoonasta, ja asetuksen luonnos on jo laadittuna ministeriössä, vaikka vasta muutama viikko sitten samainen ministeriö vahvisti vajaan neljän miljoonan työluvan kiintiön vuodelle 2009.