Vapaakauppaverkosto laajenee Aasiassa - paineita ryhtyä kahdenvälisiin neuvotteluihin EU:n ja Singaporen välillä

Kahdenväliset ja alueelliset sopimusverkostot tiivistyvät Aasiassa ja Tyynenmeren alueella. Tämä lisää osaltaan EU:lle paineita ryhtyä kahdenvälisiin neuvotteluihin muutamien ASEAN-maiden kanssa alueellisten ryhmien välisten keskusteluiden asemasta.

EU:n ja ASEANin välillä ei ole toistaiseksi päästy varsinaisiin neuvotteluihin johtuen osittain ASEAN-maiden erilaisesta kehitystasosta. Singaporessa on ollut eurooppalaisten yritysten keskuudessa jo pidempään turhautumista keskusteluiden tuloksettomuuteen. EU-maat katsovat menettävänsä kilpailuasemiaan.

Australian ja Uuden-Seelannin helmikuussa 2009 allekirjoittama vapaakauppasopimus (AANZFTA) on ensimmäinen kokonaisvaltainen vapaakauppasopimus, jonka ASEAN on allekirjoittanut dialogipartnereiden kanssa. Singaporen kannalta tämä on ensisijaisesti vahva poliittinen signaali, joka korostaa Kaakkois-Aasian ja Aasian-Tyynenmeren alueiden taloudellisen integraation merkitystä.

Singapore on ASEAN-maista sekä Australian että Uuden-Seelannin suurin kauppakumppani. Singaporella on ollut kahdenväliset FTA-sopimukset molempien maiden kanssa (Uuden-Seelannin kanssa vuodesta 2000 ja Australian kanssa vuodesta 2003). Uusi AANZFTA on lähinnä tiivistelmä aiemmista kahdenvälisistä sopimuksista ja sen käytännön merkitys on Singaporelle ASEAN-maista vähäisin.

Asiantuntijoiden mukaan tavarakaupan vapauttamisen osalta AANZFTA:lla ei ole suoraa vaikutusta Singaporen sekä Australian ja Uuden-Seelannin kauppasuhteisiin. Tämä on katettu aiemmissa sopimuksissa. Muidenkin kysymysten osalta (palvelut, investoinnit, alkuperäsäännöt, IPR, tullit, riitojen ratkaisi ym.) kahdenväliset FTA:t ovat pääosin kattavammat ja kunnianhimoisemmat. Esim. julkiset hankinnat ei kuulu AANZFTA:n piiriin, ainoastaan kahdenvälisiin sopimuksiin.

ASEANin Australian ja Uuden-Seelannin kanssa allekirjoittama sopimus edustaa komission mukaan EU:n kannnalta enemmän "ensimmäisen sukupolven vapaakauppasopimusta". Lisäksi se osoittaa sen maksimaalisen tason, mille ASEAN ryhmänä voi neuvotteluissa yltää kehittyneiden kauppakumppaneiden kanssa.

Paineet aloittaa kahdenväliset keskustelut Singaporen ovat kasvamassa. Singaporen EU-maiden näkemysten mukaan EU voisi säilyttää alueellisen lähestymistavan, jossa ketään ASEANin jäsenmaista ei jätetä, samalla kun se etenee kahdenvälisesti nopeammalla raiteella esim. Singaporen kanssa. Kahdenvälisten neuvotteluiden edistymisen uskotaan luovan paineita muille ASEAN-maille neuvotteluiden aloittamiseksi.

Sopimus Singaporen kanssa asettaisi ambitiotason korkealle, mikä toimisi mittarina myös muille. Tällöin estettäisiin alueellisissa neuvotteluissa nähty vaara tavoitetason laskemisesta. Singaporen lisäksi todennäköisin kandidaatti sopimuksen aikaansaamiseksi nopeasti voisi olla Brunei, ja pidemmällä aikavälillä Vietnam ja Thaimaa.

Vapaakauppasopimuksen taloudelliset edut EU:lle aliarvioidaan usein Singaporen pienten markkinoiden johdosta. Singaporen asema Kaakkois-Aasian kauppa- ja investointikeskuksena on kuitenkin sen kokoa suurempi. Singapore on EU:n suurin kauppa- ja investointikumppani ASEANissa. Vuonna 2007 kauppa oli S$ 97.5 mrd.

Suurelle osalle EU-maiden yrityksistä Singapore on portti Aasian markkinoille. Yhdysvallat, Japani, Etelä-Korea ja Australia ovat kasvattaneet kauppaa Singaporen kanssa FTA-sopimusten tultua voimaan. Samalla EU-maat ovat menettäneet kilpailuasemiaan useilla sektoreilla (koneet, laitteet, kemikaalit, ja erityisesti palvelut). Yhdysvallat on saanut myös paremman tekijänoikeussuojaa koskevan kohtelun, vaikka tilanne Singaporessa tämän osalta on yleisesti ottaen hyvä.

FTA-sopimuksella olisi EU:lle laajempia poliittisia vaikutuksia. Se saattaisi avata oven myös PCA:n aikaansaamiseksi. Tällä olisi merkitystä EU:n vaikutusvallan ja näkyvyyden vahvistamiseksi, ja se olisi hyvin tarpeellista Aasian ja Tyynenmeren alueen tiivistäessä yhteistyötään.

Itä-Aasian monimuotoisesta FTA-verkostosta ("Asian noodle bowl") on joskus arveltu olevan yrityksille enemmän riesaa kuin höytyä. ADBI:n (Asian Development Bank Institute) tuoreen raportin mukaan yhä useammat yritykset ovat kuitenkin hyötymässä sopimuksista. Itä-Aasiassa on tällä hetkellä 37 FTA-sopimusta, ja 72 on tekeillä. Japanissa, Singaporessa, Etelä-Koreassa, Thaimaassa ja Filippiineillä vuosina 2007 ja 2008 tehdyn kyselyn mukaan sopimukset ovat laajentaneet markkoillepääsyä.

Suurin osa yrityksistä katsoi, etteivät ne pidä mm. kasvaneita kustannuksia moninkertaisista alkuperäissäännöistä ongelmallina. Raportti torjuu kritiikin siitä, että kahdenväliset sopimukset haittaisivat globaalin sopimuksen aikaansaamista; WTO:n periaatteiden mukaan laaditut sopimukset voivat päinvastoin olla keskeisiä protektionismin uhkaa torjuttaessa ja yritettäessä edistää kauppaa globaalissa talouskriisissä.