Valta vaihtui Sri Lankassa – talouskehitys jatkuu myönteisenä

Valta vaihtui Sri Lankassa – talouskehitys jatkuu myönteisenä

Sri Lankan poliittinen tilanne on muuttunut olennaisesti tammikuussa järjestettyjen presidentinvaalien ja elokuisten parlamenttivaalien jälkeen. Molemmat vaalit sujuivat rehellisesti ja valta vaihtui demokraattisesti. Väkivaltaa esiintyi ennakoitua vähemmän. Maata yli kymmenen vuotta autoritäärisesti hallinnut presidentti Mahinda Rajapakse (United People´s Freedom Alliance/UPFA) ja hänen lähipiirinsä on joutunut luopumaan vallasta.

Ennenaikaiset presidentinvaalit

Maan valtaväestön, singhaleesien (buddhalaisia), perinteisesti tukema Mahinda Rajapakse päätti järjestää presidentinvaalit noin kaksi vuotta ennen määräaikaa 8.1.2015. Hän ennakoi näin tulevansa valituksi kolmannelle kaudelle.

Ennen vaaleja Sri Lankan perustuslakia oli muutettu siten, että se salli presidentille rajattoman määrän kausia kahden kauden asemesta. Rajapakse nimitti presidenttikautensa aikana lähisukulaisiaan keskeisille ministeripaikoille ja muihin avaintehtäviin pyrkien kaikin tavoin lisäämään omaa valtaansa. 

Sirisena valtaan

Rajapaksen kilpailijaksi nousi yllättäen hänen hallituksensa entinen terveysministeri, Sri Lankan Freedom -puolueen (SLFP) pääsihteeri Maiharipala Sirisena. Useat oppositiopuolueet yhdistyivät United National -puolueeksi (UNP), jonka ehdokkaana Sirisena voitti vaalit 51,28 prosentin äänisaaliilla. Rajapakse sai äänistä 47,58 prosenttia.

Sirisenan päävaaliteemat

  • Maan siirtäminen parlamentaariseen demokratiaan lopettamalla presidentin laajat valtaoikeudet.
  • Veriseen sisällissotaan liittyvien selvitysten käynnistäminen.
  • Sovintoprosessi etnisten ryhmien kesken ja ihmisoikeustilanteen parantaminen.
  • Suhteiden kehittäminen länsimaihin ja Kiina-keskeisyyden vähentäminen.
  • Sri Lanka pyrkii uudestaan EU:n GSP+ -järjestelyjen piiriin (lähes täysin tulli- ja verovapaa vienti EU-alueelle).

Uusi hallinto ryhtyikin välittömästi toteuttamaan lupaamiaan uudistuksia. Sisällissodan tapahtumien tutkimiseksi se lupasi toimia yhteistyössä YK:n ihmisoikeusneuvoston kanssa. Edellinen hallinto oli kieltäytynyt täysin yhteistyöstä.

Parlamenttivaalit

17.8.2015 järjestetyt vaalit voitti tilapäisen pääministeri Ranil Wickremesinghen UNP puolue (myös presidentin puolue) 11 paikan enemmistöllä ja 45,7 prosentilla äänistä.  Rajapaksen johtama UPFA (United Peoples´s Freedom Alliance) sai 42,4 prosenttia äänistä.

Sri Lankan parlamentissa on 225 edustajapaikkaa, joista 196 määräytyy suhteellisen vaalitavan mukaan ja 29 vaalilistojen perusteella. UNP sai 106 paikkaa, UPFA 95 paikkaa sekä Tamil National Aliance (TNA) 16 paikkaa.

Uusi hallitus

Yllättäen uusi hallitus muodostettiin UNP:n ja UPFA:n kesken (National Unity Government). Näillä puolueilla on suuri määräenemmistö parlamentissa, yhteensä 201 paikkaa. Hallitus voi helposti viedä läpi vaikeatkin uudistukset ja lisätä maan poliittista ja taloudellista vakautta. Esimerkiksi perustuslain muutoksiin vaaditaan 2/3-enemmistö. Tamileiden TNA puolestaan johtaa oppositiota.

Perustuslain uudistus

Tärkeimmät perustuslainmuutosta edellyttävät uudistukset ovat presidentin valtaoikeuksien supistaminen ja parlamentarismiin siirtyminen sekä budjetti- ja hallintovallan delegoiminen keskushallinnolta provinsseille.

Hallituksen suurimmat haasteet ovat sisällissodan loppuvaiheeseen liittyvien tapahtumien selvittämien, sotarikoksiin syyllistyneiden rankaisu- ja sovintoprosessi sekä tamilien aseman vakiinnuttaminen osaksi normaalia yhteiskuntaa.

Taloudellinen tilanne

Talouskasvun ennustetaan olevan noin kuusi prosenttia vuonna 2015 ja nousevan seitsemään prosenttiin vuoteen 2018 mennessä. Vuoden 2014 kasvu oli 7,4 prosenttia. Inflaatio pudonnee 2014 vuoden 3,3 prosentista vajaaseen prosenttiin vuonna 2015. Kasvu perustuu pääosin kulutuskysynnän ja turismin lisääntymiseen sekä ulkomailla asuvien srilankalaisten varojensiirtoihin.

Myös ulkoistamispalvelut, varustamo- ja huolintapalvelut ovat kehittymässä myönteisesti uusien satamien avauduttua. Maan valuutan, rupeen, arvon arvioidaan heikentyvän lähivuosina Yhdysvaltain dollariin nähden. Maan budjettivaje on edelleen liian suuri, 4,4 prosenttia.

Sri Lankalla on vapaakauppasopimukset Intian, Pakistanin ja Bangladeshin kanssa. Neuvottelut Kiinan kanssa jatkuvat. Suurin osa Kiinan suurista investoinneista on toistaiseksi jäädytetty mukaan lukien Colombon edustan tekosaarelle rakenteilla oleva valtava Port City.

Ulkosuhteet

Presidentti Sirisena on pyrkinyt lämmittämään suhteita uudestaan Intiaan, EU:hun ja muihin länsimaihin. Pääministeri teki välittömästi uuden hallituksen nimittämisen jälkeen syyskuussa vierailun Intiaan ja käynnisti neuvottelut Comprehensive Economic Parnership -sopimuksesta (CEPA).

Sri Lanka on pyytänyt EU:lta takaisin ihmisoikeusongelmien vuoksi viisi vuotta sitten menettämäänsä GSP+ -statusta. Asiaa koskevat neuvottelut ovat käynnistymässä.

Suomi –Sri Lanka -suhteet

Suomen vienti Sri Lankaan on lisääntynyt 140 prosenttia vuonna 2014. Kasvu on merkittävää, mutta kauppavaihto on edelleen vaatimatonta, vajaat 100 miljoonaa euroa vuodessa.

UM:n taloudellisten ulkosuhteiden alivaltiosihteeri Matti Anttosen joulukuussa 2014 johtaman Team Finland -matkan jälkeen perustettu Suomi–Sri Lanka -kauppayhdistys on aktivoitunut ja sen on tarkoitus järjestää suuri yritystapahtuma Colombossa keväällä 2016.

Kiertävän suurlähettilään seuraava matka Sri Lankaan on lokakuun 2015 lopussa. Silloin Colombossa järjestetään Finnpartnershipin "Doing Business with Finland" -tapahtuma yhdessä Sri Lankan Export Development Boardin (EDB) kanssa.

Rauli Suikkanen

Kirjoittaja on Suomen kiertävä suurlähettiläs Bhutanissa, Malediiveillä, Pakistanissa ja Sri Lankassa.