Valko-Venäjän markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomalaisyritysten toimintaympäristö Valko-Venäjällä on huonontunut merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Maan tarjoamat kaupalliset mahdollisuudet näyttävät nykytilanteessa varsin rajallisilta. Valko-Venäjän talouteen on iskenyt tänä vuonna kolme shokkia: Venäjän öljytoimitusten keskeytyminen, COVID-19-epidemia sekä poliittinen kriisi elokuun presidentinvaalien jälkeen. Ihmisoikeustilanne ja oikeusvaltion toiminta ovat heikentyneet merkittävästi. Yleinen pysähtyneisyyden tila maan taloudessa jatkuu, eikä maan johto ole edelleenkään valmis aloittamaan tarvittavia uudistuksia talouden rakenteen ja valtionyhtiösektorin tervehdyttämiseksi. Maa on matkalla kohti alati syvenevää lamaa. Maan bruttokansantuotteen arvioidaan kutistuvan 2,8 prosenttia vuonna 2020 ja 5,5 prosenttia vuonna 2021. Suomalaisyrityksillä on nähty suurempaa kaupallista potentiaalia metsä-, energia- ja IT-sektoreilla. Maan poliittisen ja taloudellisen tilanteen heikentymisen sekä EU:n ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden myötä yhteydet ja kaupalliset mahdollisuudet hallituksen ja valtionyritysten kanssa ovat kärsineet. Valtiontalouden heikko tila johtaa julkisten investointien vähentymiseen ja heikentää siten myös suomalaisyhtiöiden markkinanäkymiä Valko-Venäjällä; tämä koskee erityisesti suurempia suomalaisia energia-alan toimijoita. Yhteistyömahdollisuudet näyttävät olevan vähentymässä myös IT-sektorilla.

Suomalaisyritysten toimintaympäristö Valko-Venäjällä on huonontunut merkittävästi kuluvan vuoden aikana. Valko-Venäjän talouteen on iskenyt tänä vuonna kolme shokkia: Venäjän öljytoimitusten keskeytyminen, COVID-19-epidemia sekä poliittinen kriisi elokuun 2020 presidentinvaalien jälkeen. Ihmisoikeustilanne ja oikeusvaltion toiminta ovat heikentyneet. Kaikki tämä on näkynyt suomalaisyritysten aktiviteettien merkittävänä vähenemisenä tänä vuonna. 


Valko-Venäjä on matkalla kohti alati syvenevää lamaa. Maan bruttokansantuotteen arvioidaan kutistuvan 2,8 prosenttia vuonna 2020. Taantuman odotetaan syvenevän entisestään ensi vuonna, ja Maailmanpankki arvioi BKT:n kutistuvan 5,5 prosentilla vuonna 2021. Maan valtiontalous on velka-ansassa, ja vuosittain erääntyviä miljardivelkoja uudelleen rahoitetaan lisävelalla. Uuden valtionvelan saaminen on syksyn aikana tullut aiempaakin vaikeammaksi ja hinta korkeammaksi. Valuuttakurssin heikkeneminen vaikeuttaa velanhoitoa entisestään, sillä merkittävä osa velasta on otettu valuuttalainoina. Yleinen pysähtyneisyyden tila maan taloudessa jatkuu, eikä maan johto ole edelleenkään valmis aloittamaan tarvittavia uudistuksia talouden rakenteen ja valtionyhtiösektorin tervehdyttämiseksi.


Suomalaisyrityksillä on nähty suurempaa kaupallista potentiaalia metsä-, energia- ja IT-sektoreilla. Maan poliittisen ja taloudellisen tilanteen heikentymisen sekä EU:n ja Yhdysvaltain asettamien pakotteiden myötä yhteydet ja kaupalliset mahdollisuudet hallituksen ja valtionyritysten kanssa ovat kärsineet. Valko-Venäjän talouden heikko tila johtaa julkisten investointien vähentymiseen ja heikentää siten myös suomalaisyhtiöiden markkinanäkymiä Valko-Venäjällä; tämä koskee erityisesti suurempia suomalaisia energia-alan toimijoita. Maan pankkisektori ja valtionyritykset kärsivät likviditeettiongelmista, jotka johtavat kärjistyessään maksuvaikeuksiin. Myös IT-sektorin tarjoamat yhteistyömahdollisuudet näyttävät olevan vähentymässä, sillä monet valkovenäläiset IT-alan yritykset ovat jo alkaneet siirtää toimintojaan maan ulkopuolelle. Merkittävä osa maan IT-ammattilaisista harkitsee muuttoa ulkomaille. 


Valko-Venäjän ja Suomen välillä on järjestetty talousfoorumi joka toinen vuosi, mutta kesäkuulle 2020 Borisoviin suunniteltu foorumi jouduttiin lykkäämään COVID-epidemian vuoksi. EU-maat ovat presidentinvaalien jälkimainingeissa käytännössä keskeyttäneet valkovenäläisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön myös kaupallisella sektorilla. Talousfoorumin mahdollisesta uudesta ajankohdasta ei ole tehty päätöksiä. 


Valko-Venäjän tarjoamat kaupalliset mahdollisuudet suomalaisyrityksille näyttävät nykytilanteessa varsin rajallisilta. Poliittisen ja taloudellisen kriisin jatkuessa sekä ihmisoikeustilanteen heikkenemisen myötä suomalaisyritysten saattaa olla aihetta huomioida myös Valko-Venäjän kanssa käytävästä kaupasta aiheutuvat mahdolliset haitat yritysmaineelle. 

Janne Heiskanen, Johtava virkamies, Valko-Venäjä