Uutiskooste Venäjän taloudesta 5/2008

Venäjän BKT:n pieneneminen on Venäjän talouskehitysministeriön mukaan jo käynnissä. Joulukuun 12. päivä ministeriö arvioi, että kausivaihteluista puhdistettuna BKT väheni marraskuussa lokakuusta ja vähenee edelleen joulukuussa.

Vuoden viimeisen neljänneksen BKT kasvoi Venäjällä viime vuoden viimeisestä neljänneksestä ministeriön arvioin mukaan 2,6 prosenttia ja koko kuluvan vuoden kasvu on 6 prosenttia vuoden hyvän ensipuoliskon ansiosta.

Yritysten palkkarästit Venäjällä lähes kaksinkertaistuivat marraskuussa. Rästien määrä oli marraskuun lopussa runsaat 200 miljoonaa euroa.

Kuluttajahintojen nousu hidastui hieman marraskuussa, mutta oli edelleen vajaat 14 prosenttia. Elintarvikkeiden hintojen nousu hidastui 17 prosenttiin. Palvelujen hinnat olivat lähes 16 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Melkein kaikkien arvioijien mukaan ruplan heikentymispaine on tätä suurempi ja riippuu pitkälti öljyn maailmanmarkkinahinnan ja sen myötä vientitulojen kehityksestä.

 Talouskatsaus 27.11.–19.12.2008 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF)