Uusinta tietoa Ruotsin talousnäkymistä

Arvio talousnäkymistä on synkentynyt Ruotsissa. Alkukevään ja -kesän positiiviset tunnelmat ovat mennyttä. Talouden arvioidaan kasvavan ensi vuonna vain 2 %.  Hallitus luopuu toistaiseksi hallitusohjelmaan kirjaamastaan tuloveron kevennyksen viidennestä vaiheesta  sekä eläkkeiden suunnittelusta verovähennyksestä. Eräät keskeiset ministerit eivät edelleenkään sulje pois mahdollista euro-jäsenyyttä. Poliittisesti tämä ei ole kuitenkaan mahdollista eikä euroon liittyminen ole pitkään aikaan ajankohtainen kysymys.
 

Epävakaa maailman talouden tilanne heijastuu nyt entistä selvemmin myös Ruotsin hallituksen talouspoliittiseen liikkumavaraan. Alkukevään ja -kesän positiiviset tunnelmat ovat mennyttä. Pääministeri Reinfeldt ja valtiovarainministeri Borg vahvistivat 16.8. hallituksen luopuvan tässä vaiheessa hallitusohjelmaan kirjatusta tuloveron kevennyksen viidennestä vaiheesta sekä eläkkeiden suunnittelusta verovähennyksestä. Pääministerin sanoin Ruotsin hallituksen ensisijainen tehtävä on talouskurista huolehtiminen - ”ordning och reda i statsfinanserna”. Pääministeri Reinfelt uskoo kuitenkin verovähennyksen ajan koittavan myöhemmin hallituskaudella, mahdollisesti vuonna 2014 - mikä ajoittuisikin sopivasti ennen seuraavia vaaleja.

Kohti vaikeampia aikoja

Dagens Nyheter’in etusivulla 17.8 julistetaan Ruotsille vaikeampia aikoja ” Fler löften hotas - Sämre tider väntar för Sverige”. Tulevissa budjettineuvotteluissa on vaarassa kaatua myös muita, erityisesti hallitusallianssin pienpuolueiden ajamia, hallitusohjelman sitoumuksia, kuten Keskustapuolueen ajama ravintoloiden arvonlisäveron laskeminen 25 prosentista 12 prosenttiin. Sairasvakuutuksen uudistamista ja lapsiperheiden asemaa koskevia uudistuksia ovat ajaneet erityisesti kristillisdemokraatit. Puolueen puheenjohtaja Göran Hägglund tosin uskoo näiden vielä toteutuvan 2012 talouden tilanteesta huolimatta. Folkpartiet on puolestaan ajanut opettajien palkankorotusta, mikä sekin on nyt vaaravyöhykkeellä.

Oppositio on vaatinut jo pidempään suunnitellun uusimman ansiotuloverovähennyksen poistamista budjettiesityksestä ja se on uhannut äänestää esitystä vastaan, mikäli hallitus pysyy kannassaan. Mikäli oppositio niin punavihreä oppositio kuin sverigedemokraatitkin äänestäisivät budjettiesitystä vastaan, olisi uhkana vähemmistöhallituksen kaatuminen ja hallituskriisi. Sitä tuskin kukaan puolueista toivoo nykyisessä epävakaassa taloustilanteessa.

Vaikka pääministerin perustelut hallitusohjelmasta poikkeamiselle perusteltiin ennen kaikkea maailman taloustilanteella, arvioidaan juuri poliittisen kriisin välttämisen painaneen eniten vaakakupissa vaihtoehtoja punnitessa. Talouden tilanne antoi tavallaan ”kunniakkaan” syyn perääntyä hallitusallianssin keskeisimmän vaalilupauksen läpiviemisestä. Pääministeri ja hallitus säilyttävät kasvonsa.

Reaktioita hallituksen päätökseen

Sosiaalidemokraattien talouspoliittinen äänitorvi Tommy Waidelich totesi heti tuoreeltaan hallituksen ilmoituksen olevan tervetullut. Toisaalta nyt hallitukselta odotetaan toimia työllisyyden ja kasvun elvyttämiseksi.

On esitetty myös arvioita, että ravintoloiden arvonlisäveron alentaminen voisi mennä Riksdagenissa läpi esimerkiksi Ympäristöpuolueen tuen turvin. Tämä jää vielä nähtäväksi.

Myös Konjukturinstitutin päällikkö Mats Dillèn arvioi 16.8 taloudennäkymiä huolestuneena. Instituutti on tarkistanut aiempia kasvuennusteitaan ja arvioi nyt Ruotsin talouden kasvavan ensi vuonna 2 pro-senttia aiemmin arvioidun noin 3 prosentin kasvuvauhdin sijaan. Esitettyyn kahden prosentin kasvuennusteeseen oli laskettu mukaan tuloveron viides kevennysvaihe, joka jää nyt pois. Tämän todettiin edelleen hieman alentavan kasvuarvioita alaspäin. Työttömyyden arvioidaan pysyvän nykyisellä tasollaan. Keskuspankin koronnostojen osalta peräänkuulutettiin varovaisuutta.

Pankkien tilanteesta ja eurosta

Keskustelu ruotsalaisten pankkien tilanteesta on myös noussut esiin enenevässä määrin. Ruotsalaisia pankkeja pidetään pääasiassa hyvin pääomitettuna, mutta suuri riippuvuus euro- ja dollaripohjaisesta rahoituksesta lisää riskiä. Valtiovarainministeri Borgin johdolla moderaatit pyrkivät parantamaan finanssijärjestelmän vakautta entisestään. Muun muassa valvontaa halutaan tehostaa, Finanssitarkastukselle (Finansinspektionen)) ehdotetaan lisävaroja, talletussuojaa pyritään parantamaan ja pankkien pääomittamista koskevia sääntöjä suunnitellaan muutettavan (moderaattien kirjoitus Dagens Nyheterissä 16.8 löytyy osoitteesta http://www.dn.se/debatt/vi-maste-starka-skyddet-mot-skuldkrisen-ytterligare).

Eräät keskeiset ministerit eivät edelleenkään sulje pois Ruotsin mahdollista euro-jäsenyyttä. Poliittisesti tämä ei ole kuitenkaan mahdollista eikä euroon liittyminen ole pitkään aikaan ajankohtainen kysymys. SvD.ssa 17.8 julkaistussa Eurooppa-ministeri Ohlssonin kirjoituksessa ote-taan kantaa Ruotsin suhtautumisesta yhteiseen valuuttaan euroon. Ohlsson peräänkuuluttaa solidaarisuutta ja yhteisten sääntöjen, kuten vakaussopimuksen sääntöjen, noudattamista. Päinvastoin kun keskustan riveistä on esitetty, katsoo Ohlsson, että Ruotsin ei tule edelleenkään sulkea pois mahdol-lista euro-jäsenyyttä. Eurooppa tarvitsee johtajuutta ja poliittisen johdon sitoutumista. Ohlsson katsoo, että nykyisessä kriisissä ei ole kyse ainoastaan euron ja yhteisen rahapolitiikan kriisistä vaan tämä kosketta myös sisämarkkinoiden toimintaa, pakolaispolitiikkaa, vapaata liikkuvuutta ja Schengen yh-teistyötä.

Poliittiset vaikutukset

Näyttäisi siltä, että hallituksen ja erityisesti moderaattien uskottavuus ja kannatus eivät kärsisi liiemmin hallitusohjelman keskeisimmästä tavoitteesta perääntymisestä. Ehkä päinvastoin - sekä pääministeri että valtiovarainministeriö pyrkivät profiloitumaan vastuunkantajiksi ja vakaan talouden takaajiksi vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Samalla vältetään vuoden 2012 budjettiesityksen kaatumiseen liittyvä riski. Kuten sekä Dagens Nyheterin että Svenska Dagbladetin tämän päivän analyyseissä todetaan hallitus näyttäisi lyövän ”kaksi kärpästä yhdellä iskulla”.

Hallitusallianssilla ei ole helpot ajat edessä myöskään sisäisesti. Pienillä puolueilla on huoli laskevista kannatusluvuistaan ja Keskustapuolueessa on käynnissä puheenjohtajakamppailu.

Useissa puheenvuoroissa on korostettu pienen ja avoimen talouden riippuvuutta muista maista. Vaikka Ruotsilla itsellään ei ole velkaongelmaa heijastuvat maailmantalouden ongelmat myös Ruotsiin. Minkäänlainen ilkkuminen euron kustannuksella ei kuulu ruotsalaiseen keskusteluun.