Uuden-Seelannin talous hetkellisessä aallonpohjassa

Uuden-Seelannin talous hetkellisessä aallonpohjassa

Vuosi 2015 on ollut myrskyisä Uuden-Seelannin taloudelle. Maan vienti Kiinaan on laskenut samalla kun maidon maailmanmarkkinahinta on jatkanut luisuaan.

Kokonaisuutena Uuden-Seelannin pitkänjänteen talousnäkymät ovat kuitenkin hyvät. Tähän uskoo myös maan hallitus, joka jatkaa hyväksi havaitsemallaan talouspoliittisella linjalla.

Talouskasvusuunnitelmassa Uuden-Seelannin talouskasvun nähdään koostuvan vientimarkkinoista, pääomamarkkinoista, innovaatiosta, taitavista ja turvallisista työpaikoista, luonnonvaroista sekä infrastruktuurista.

Vienti Kiinaan vähentynyt

Maitotuotteiden maailmanmarkkinahintojen lasku on ollut kova pala Uudelle-Seelannille. Uusi-Seelanti on edelleen riippuvainen yhtäältä maataloustuotteiden – erityisesti maidon – maailmanmarkkinahinnoista ja toisaalta Kiinasta vientimarkkinana.

Muutamassa kuukaudessa kysynnän heilahtelut sekä alati alhaiset maitotuotteiden maailmanmarkkinahinnat ovat hetkellisesti puhaltaneet tuulen pois Uuden-Seelannin purjeista. Kesäkuussa 2015 yritysten luottamus talouteen kääntyi ensi kerran negatiiviseksi sitten helmikuun 2011 ja Canterburyn suurmaanjäristyksen. Vain kuukautta aikaisemmin selkeä enemmistö yrityksistä piti maansa talousnäkymiä positiivisina.

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen talouskasvuluvut järkyttivät monet: 0,2 prosentin neljänneskasvu näyttää pieneltä, kun vuosi sitten neljänneksen kasvu oli tasan prosentin. Näin heikkoja vuosineljänneksiä on viimeksi nähty vuonna 2012. Yleisesti Uuden-Seelannin talouskasvu on ollut selkeästi teollisuusmaiden keskitasoa vahvempaa.

Kiinan romahtanut maitojauheen kysyntä puolestaan selittää käytännössä yksinään pudotuksen Uuden-Seelannin viennissä. Maitojauheen vientimäärät Kiinaan ovat laskeneet 66 prosenttia vuodessa. Tämän seurauksena Kiina on pudonnut Australian taakse Uuden-Seelannin suurimpana vientikohteena.

Maitotuotteiden Kiinan-kysynnän ja maailmanmarkkinahintojen kehityksestä on arvailuja moneen suuntaan, mutta ainakin pääministeri John Key uskoo vakaasti, että hinnat ja Kiinan kysyntä kääntyvät kohta nousuun. Valtiovarainministeri Bill English odottaa niinikään hintojen nousua, mutta on myös varoittanut, että Kiina istuu "maitovuoren" päällä. Hinnat voivatkin pysyä alhaisina vuoden loppuun asti.

Rokkitähden paluu?

Talouden tyrskyt ovat jo saaneet Uuden-Seelannin opposition heittämään HSBC-pankilta vain vuosi sitten saadun rokkitähtitalousstatuksen roskakoriin. Vielä vuosi sitten Uusi-Seelanti nähtiin kehittyneen maailman talouskasvun kirkkaana tähtenä.

HSBC itse kuitenkin uskoo vakaasti Uuden-Seelannin hallituksen talouspolitiikkaan ja maan kilpailukykyyn. HSBC:n taloustutkimuspäällikkö Frederic Neumann ennustikin äskettäin rokkitähden paluuta. Hänen mukaansa Kiinassa on kyltymätön ruokahalu juuri niille tuotteille, joita Uusi-Seelanti tuottaa.

Tutkimus Uuden-Seelannin vahvasta Kiina-suhteesta päätyi samankaltaiseen johtopäätökseen: tulevaisuudessa Uusi-Seelanti on edelleen hyvin riippuvainen Kiinasta ja saarivaltion hyvinvointi on pitkälle kiinni kyvystä tuottaa ruokaa ja palveluita, jotka kelpaavat kiinalaisille.

Uuden-Seelannin pitää kuitenkin nyt läpikäydä taloustasapainon korjausliike, koska maa osittain siirtyy pois hyödykeriippuvuudesta. Samalla halvempi Uuden-Seelannin dollari lisää entisestään kiinalaisten turistien määrää saarivaltiossa.

Pitkäjänteistä talouskasvupolitiikkaa

Uuden-Seelannin talouskasvuun vaikuttavat kuusi osa-aluetta.
Uuden-Seelannin talouskasvuun vaikuttavat kuusi osa-aluetta.

Tyrskyistä huolimatta Uuden-Seelannin hallitus jatkaa kuitenkin pitkäjänteistä talouspolitiikkaansa, joka pohjautuu vuoden 2014 talouskasvusuunnitelmaan (Business Growth Agenda).

Talouskasvusuunnitelma linjaa neljä painopistealuetta, joihin panostamalla Uusi-Seelanti pyrkii turvaamaan entistä vahvemman ja vauraamman yhteiskunnan. Painopisteiksi nimetään tuottavampi ja kilpailukykyisempi talous, valtiontalouden järkevä hoitaminen, parempien julkisten palveluiden tuottaminen tiukoista valtiontalouden rajoitteista huolimatta sekä Christchurchin (Canterburyn) uudelleenrakentamisen tukeminen.

Näihin neljään painopisteeseen Uusi-Seelanti paneutuu kuudella eri osa-alueella, joiden se uskoo olevan tärkeitä taloudellisen menestyksen kannalta. Talouskasvun nähdään koostuvan vientimarkkinoista, pääomamarkkinoista, innovaatioista, taitavista ja turvallisista työpaikoista, luonnonvaroista sekä infrastruktuurista. Uuden-Seelannin hallitus on sitoutunut edistämään kehitystä näillä osa-alueilla.

Vientiä, innovaatioita, koulutusta ja puhtautta

Vientimarkkinat ovat pienen Uuden-Seelannin talouskasvulle elintärkeät. Viennin osuus BKT:sta on 30 prosenttia, mutta hallituksen tavoitteena on nostaa osuus 40 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Vientimarkkinoita pyritään tehostamaan etenkin solmimalla vapaakauppasopimuksia suurten kauppakumppanien kanssa.

Tehostaakseen vientiä Uuden-Seelannin täytyy houkutella lisää pääomaa maahan. Muihin maihin verrattuna Uuden-Seelannin valtio joutuu maksamaan velastaan korkeampaa korkoa ja näin ollen myös valtion investoinnit ovat kalliita.

Innovaatiotoiminta on osa-alue, jossa Uudella-Seelannilla on parantamisen varaa. Vaikka tutkimukseen panostaminen on kasvanut viime vuosina, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan osuus BKT:sta on yhä vain 0,6 prosenttia (Suomessa 3,3 prosenttia). Hallitus pyrkii parantamaan innovaatiotoimintaa muun muassa kannustavammalla verotuksella ja lisäämällä tutkimuskeskusten rahoitusta.

Talouskasvun ja tuottavuuden takaamiseksi Uusi-Seelanti panostaa koulutukseen. Rahoitusta lisätään ainakin opettajakoulutuksessa ja kolmannen asteen koulutuksessa sekä rohkaistaan yksinhuoltajavanhempia opiskelemaan korkeakoulututkinto.

Luonnonvarat ovat Uuden-Seelannin talouskasvun ja etenkin viennin kannalta tärkeässä asemassa. Luonnonvaroihin perustuva vienti (ruoka, öljy ja kaasu, puu) muodostaa yli puolet Uuden-Seelannin koko vientikapasiteetista. Luonto on myös tärkeä osa Uuden-Seelannin imagoa ja houkuttelee turisteja. Matkailu on maan toiseksi suurin viennin ala. Uusi-Seelanti pyrkiikin jatkuvasti ylläpitämään puhdasta luontoaan ja panostaa uusiutuvaan energiaan, josta uskotaan saatavan myös taloudellista hyötyä.

Talouskasvusuunnitelma nimeää kuudenneksi kehitettäväksi osa-alueeksi infrastruktuurin. Kaukaisen sijaintinsa takia Uudelle-Seelannille on ensisijaisen tärkeää, että ihmiset, tavarat ja palvelut liikkuvat paikasta toiseen sujuvan liikenneverkon avulla. Väestön kasvaessa myös rakennusala kasvaa ja etenkin Aucklandissa uusia asuntoja rakennetaan huimaa vauhtia.

Antti Niemelä
Niina Virtanen

kauppa