Uruguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Uruguayn markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Uruguay on Etelä-Amerikan poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakain valtio.

Uruguay panostaa business- ja investointimyönteiseen politiikkaan ja on onnistunut houkuttelemaan maahan suuria kansainvälisiä investointeja. Merkittävin on suomalaisyritys UPM:n päätös rakentaa maahan toinen, maailman suurin yksilinjainen sellutehdas. Tehdas on tarkoitus avata vuoden 2022 lopussa. Suomalaisilla yrityksillä on jo valmiiksi vahva asema erityisesti Uruguayn metsäteollisuuden ekosysteemissä (UPM, Stora-Enso, Kemira, Ponsse ja Mantsinen). UPM:n uuden sellutehtaan rakentaminen kuten myös sataman ja infrastruktuurin parantamiseen liittyvät projektit tuovat Uruguayhin useiden suomalaisten yritysten ratkaisuja ja edustajia projektitoimittajina ja urakoitsijoina (mm. Andritz). Näihin liittyvät infrastruktuurihankkeet, kuten satama- ja rautatiehanke ja Salto Granden vesivoimala, voivat tuoda mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Uruguay ja Suomi ovat aloittaneet maamme välisen biotalouden MoU -sopimuksen pohjalta keskustelut konkreettisen yhteistyön aloittamisesta puurakentamisen osalta.

Uruguayssa on viime vuonna hyväksytty uusi jätelainsäädäntö, mikä saattaa jatkossa tuoda kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille erilaisissa jätteiden- ja vedenkäsittely- sekä kierrätysratkaisuissa.

Myös koulutuksen teknologiakehitys voi edistyä Uruguayssa entistä nopeammin. Suunnitteilla on opetussuunnitelmauudistus, jonka tavoitteena on sisällyttää digitaalinen osaaminen opetussuunnitelmaan. Tämä voi tuoda Suomelle lähitulevaisuudessa hyviä kaupallisia mahdollisuuksia koulutusviennin osalta.

Uruguay aikoo tulevaisuudessa panostaa myös tekoälyyn, mikä voi tarjota koulutuksellista ja kaupallista yhteistyötä suomalaisille toimijoille.

Potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille seuraavan vuoden aikana

 

  • Bio- ja kiertotalous; metsäteollisuuden kehityshankkeet: selluloosa- ja paperiteollisuuden meneillään oleviin hankkeisiin liittyvät lisähankkeet, mekaaninen metsäteollisuus, puunjalostus ja puurakentaminen, alan tutkimus- ja kehitystoiminta, kiertotalouden modernit ratkaisut
  • Koulutus: erityisesti ammatillinen koulutus, jossa metsäsektorin osalta jo menestyksekäs kehityshanke (HAMK, UTU) opetussuunnitelman kehittäminen ja digitaaliset ratkaisut (ANEP, Plan Ceibal)
  • Connectivity:toisen polven digitalisaatiohankkeet, tekoäly

Kirsi Vanamo-Santacruz, Suomen suurlähettiläs, Argentina