URUGUAYN MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

Uruguay on Latinalaisen Amerikan poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti vakain valtio. Uruguay on pitkään panostanut liiketoiminta- ja investointimyönteiseen politiikkaan ja on onnistunut houkuttelemaan maahan suuria kansainvälisiä investointeja. Uutena panostuksena on vihreä vety.

SUOMELLA METSÄTEOLLISUUDESSA VAHVA ASEMA

Suomella on Uruguayssa ainutlaatuinen asema ja maine suomalaisen metsäteollisuuden suurinvestointien ansiosta. UPM:n toisen investoinnin, maailman suurimman yksilinjaisen sellutehtaan on määrä valmistua alkuvuodesta 2023 Paso de los Torosiin. Sellutehdas sekä Montevideon sataman ja muun infrastruktuurin parantamiseen liittyvät hankkeet ovat tuoneet Uruguayhin monien suomalaisten yritysten ratkaisuja ja edustajia projektitoimittajina ja urakoitsijoina. Myös yleisemmin metsäteollisuuden ekosysteemissä suomalaisilla yrityksillä on vahva asema.

Jatkossa suomalaisyrityksille tarjoutuu edelleen mahdollisuuksia biotalouden alalla. Uruguay ja Suomi tekevät konkreettista yhteistyötä kestävän puurakentamisen edistämiseksi Uruguayssa. Uruguayssa on myös otettu käyttöön uusi jäte- ja kierrätyslainsäädäntö, mikä saattaa jatkossa tuoda kaupallisia mahdollisuuksia jätteiden- ja vedenkäsittely- sekä kierrätysratkaisuissa.

Uruguay on edelläkävijä puhtaan energian osalta, lähes 100 % maan sähköntuotannosta on uusiutuvista lähteistä. Maa panostaa vahvasti vihreän vedyn kehittämiseen ja julkaisi heinäkuussa 2022 vihreän vedyn tiekartan. Tavoitteena on kehittää vihreästä vedystä Uruguaylle merkittävä vientituote, ensi vaiheessa synteettisten polttoaineiden ja vihreiden lannoitteiden kautta.

Uruguayssa on korkean tason televiestintäinfrastruktuuri ja myös julkinen sektori on hyvin digitalisoitunut. Ohjelmistoala on kasvussa. Ensimmäinen kaupallinen 5G-verkko on lanseerattu ja laajentamista valmistellaan. Kyber- ja strategisen turvallisuuden sektoreilla on kehittämistarpeita. Vahvan maataloussektorin digitalisaatio on aluillaan.

Uruguay panostaa myös innovaatio- ja startup-ekosysteemien kehittämiseen, vahvan perinteisen teollisuuden T&K-toiminnan tukemisen rinnalla. Koulutussektorilla on viime vuosina ollut useita yhteistyöhankkeita ja tämän kiinnostuksen ennakoidaan jatkuvan. Suomella on nostetta maisteri- ja tohtoritason tutkintojen kohdemaana useilla aloilla.

Uruguayn kotimarkkinat ovat pienet (väkiluku n. 3,5 milj.). Menestyksekäs liiketoiminta liittyy useimmiten vientimarkkinoihin. Maassa on useita vapaakauppa-alueita ja se on solminut niiden osalta vapaakauppasopimuksen Brasilian kanssa.

POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE

  • Bio- ja kiertotalous; metsäsektorin kehityshankkeet, mekaaninen metsäteollisuus, puunjalostus ja kestävä puurakentaminen, alan tutkimus- ja kehitystoiminta; jätteiden- ja vedenkäsittelyratkaisut, kiertotalouden kestävät ratkaisut
  • Digitalisaatio ja connectivity, myös maataloudessa
  • Koulutus ja tiede: erityisesti ammatillinen koulutus, opettajankoulutus, tutkimusinfrastruktuurit
     

Teksti: Nicola Lindertz, suurlähettiläs, Suomen suurlähetystö, Buenos Aires