Unkarin talouden näkymät

Unkarin talouden näkymät

Unkarin osalta ennustetaan tulevalle parille vuodelle tasaista talouskasvua. Kasvulukuihin vaikuttavat ratkaisevasti EU:n rahoitus ja rahoituskausien sykli. Kasvun moottorina toimii yksityinen kulutus sekä teollinen tuotanto, etenkin autoteollisuus ja sen alihankinta, joka on korvannut hiipuneen elektroniikkateollisuuden.

Hallituksen talouspolitiikka saa tunnustusta unohtamatta haasteita

Unkarin talouskehityksen positiiviset tulokset voidaan talousasiantuntijoiden mukaan kiteyttää seuraavasti: budjetti ja alijäämä ovat kontrollissa, talouden julkinen velka on pienessä laskussa, finanssipolitiikka on tiukkaa ja rahapolitiikka löyhää pitäen korkotason alhaisena. Työmarkkinat ovat joustavammat kuin aikaisemmin ja veroja on onnistuttu keräämään tehokkaammin vähentäen harmaata taloutta.

Asiantuntijoiden mukaan valtion organisaatioiden pitäisi modernisoitua, koulutuksen rakenteita tulisi muuttaa sekä yritystoiminnan olla läpinäkyvämpää. Arvostelua on esitetty korruptiosta, lainsäädännöllisestä epävarmuudesta ja ennakoimattomuudesta. On myös väitetty, että päätöksenteossa etujärjestöjä ei konsultoida ja parlamentti vie pikaisesti läpi muutoksia. Kilpailukyky on laskenut ja Unkarin sijoitus on pudonnut 63:ksi Maailman talousfoorumin kilpailukykyindeksissä.

Vuonna 2013 Unkari pääsi pois Euroopan komission liiallisen alijäämän menettelystä ja keväällä 2015 komissio päätti lopettaa Unkarin velan takaisinmaksutarkkailun liittyen vuoden 2008 IMF-EU tukivelkoihin. Kaksi isoa luokitusyhtiötä on nostanut Unkarin luottoluokituksen positiiviseksi. Kaikki tämä nähdään luottamuksen kasvuna ja tunnustuksena hallituksen talouspolitiikalle.

HIPA (Hungarian Investment Promotion Agency)(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) tarjoaa ulkomaisilla yrityksille palveluitaan yhden luukun periaatteella. Investointihalukkuus on suhteellisen korkea ja Unkari on onnistunut houkuttelemaan eniten investointeja Visegrád –maista (Unkari, Slovakia, Tsekki ja Puola).

Alivaltiosihteeri Matti Anttonen
Ulkoasiainministeriön taloudellisista ulkosuhteista vastaava alivaltiosihteeri Matti Anttonen vieraili Budapestissa yritysdelegaation kanssa 22.-24.11.2015 Team Finland -yhteistyön merkeissä.

Tulevalle parille vuodelle ennustetaan tasaista kasvua

Unkarin talouskasvu tulee laskemaan viime vuoden 3,7 prosentista, joka oli EU:ssa parhaimpia suorituksia. Kasvulukuihin vaikuttavat investoinnit autoteollisuudessa sekä EU:n rahoitus, joka edesauttoi myös edellisvuoden investointien- ja talouskasvua.
Kasvun odotetaan vuonna 2015 olevan Euroopan komission mukaan 2,9 prosenttia ja vuonna 2017 BKT tulee kasvamaan pienen notkahduksen jälkeen 2,5 prosenttiin, jolloin EU:n nykyisen rahoituskauden vaikutukset tulevat jälleen vaikuttamaan positiivisesti kasvuun.

Alijäämä pysyy alle kolmen prosentin ja valtion velka kutistuu hitaasti. Unkarissa on ollut aina korkea inflaatio; nyt on poikkeustilanne kun inflaatiota ei käytännössä ole. Peruskorko on historiallisen alhainen, 1,35 prosenttia ja sitä on vuosien ajan laskettu useaan otteeseen. Nyt koronlaskun arvioidaan olevan ohi ja sen ennustetaan pysyvän nykyisellä tasollaan vuoteen pari vuotta.

Vuosi  BKT:n kasvu  Inflaatio Alijäämä Valtion velka  Työttömyys
2014  3,7 % 0,0 %  -2,5 % 76,2 % 7,7 %
2015  2,9 % 0,1 %  -2,3 % 75,8 %  7,1 %
2016 2,2 % 1,9 %  -2,1 % 74,5 %  6,7 %

(Lähde: EU:n komission syksyn 2015 talousennuste)

Hallituksen vuoden 2015 kasvun ennuste on 3,1 %. OECD:n tuore arvio on hieman positiivisempi kuin komission. Sen mukaan vuonna 2015 talous kasvaa 3 %, ensi vuonna 2,4 % ja vuonna 2017 jälleen 3,1 %.

Työllisyysaste on korkeimmillaan moniin vuosiin. Työpaikkoja on luonut suureksi osaksi yksityinen sektori, mutta tärkeän osan työllisyysasteen noususta selittää valtion sosiaalisen työn ohjelma.

Teollinen tuotanto talouden moottorina

Kasvun moottorina toimii teollinen tuotanto, etenkin autoteollisuus ja sen alihankinta, mutta kasvavassa määrin myös yksityinen kulutus. Autoteollisuuden osuus teollisesta tuotannosta on noin 25 prosenttia ja viennistä 10 %. Hallitus on tietoinen, että talouden rakenteita pitäisi monipuolistaa ja mm. lääketeollisuuden, informaatioteknologian ja muun teollisuustuotannon osuutta nostaa.

Pääministeri Viktor Orbán on ilmoittanut, ettei hän halua palveluista riippuvaa yhteiskuntaa vaan valmistavaan teollisuuteen pohjautuvan. Kriitikoiden mukaan talouden ei tulisi perustua pelkästään halvan työvoiman alihankinta- ja kokoonpanoteollisuudelle vaan innovaatioiden ja palveluiden osuutta tulisi nostaa.

He esittävät huolensa myös siitä, että lähes puoli miljoonaa usein korkeasti koulutettua ja nuorta unkarilaista on lähtenyt läntiseen Eurooppaan paremmin palkattuihin töihin, minkä arvioidaan vaikuttavan talouskasvuun, kilpailukykyyn ja jopa ulkomaisten yritysten kiinnostukseen investoida maahan.

Autoteollisuuden lisäksi johtavia aloja ovat lääke- ja elektroniikkateollisuus, turismi, maatalous ja rakennusala. Unkariin on tullut useita monikansallisten yritysten ja esimerkiksi YK-järjestöjen palvelukeskuksia.

Vuodelle 2015 odotetaan kauppataseen ylijäämän osalta ennätyslukemia. Vuositason ennuste ylijäämäksi on 7,5 - 8 mrd. euroa (+1,5 mrd. euroa viime vuodesta). Asiantuntijoiden mukaan vientiä vetää auto-, lääke-, kumi-, muovi ja ruokateollisuus sekä muu teollinen tuotanto.

Sarolta Dechy

kauppa