Unkarin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Cleantech-sektorin innovaatiot kiinnostavat Unkarissa: kaukolämmön infrastruktuurihankkeet, waste-to-energy -laitokset, e-mobility-ratkaisut ja kiertotalousinnovaatiot. Uusia potentiaalisia markkinamahdollisuuksia: tekoäly, start-upit (erit. digitalisaatio), smart city -hankkeet. Merkittävä kiinnostava teollisuusinvestointi on Paksin ydinvoimalan laajennushanke (Paks 2).

Vihreän talouden alalla Suomen maine Unkarissa on hyvä. Alaa on pyritty tuomaan esille viime vuosina. Erityisesti Cleantech-sektorin innovaatiot kiinnostavat Unkarissa, kuten kaukolämmön infrastruktuurihankkeet, waste-to-energy –laitokset, e-mobility-ratkaisut ja kiertotalousinnovaatiot. Merkittäviä avauksia ei ole kuitenkaan tapahtunut.


Uusia potentiaalisia markkinamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille on identifioitavissa. Unkari on investoimassa vahvasti innovaatioihin ja kiinnostusta on olemassa mm. seuraavilla suomalaistoimijoille tärkeillä aloilla:

  1. tekoäly: Unkarin panostus tekoälyn kehittämiseen (tuore tekoäly-strategia), Suomi tunnetaan alan edelläkävijänä
  2. start-upit, erit. digitalisaatio: nouseva fokusala myös Unkarissa, paljon osaamista, kasvavaa verkostoitumista maiden välillä (mm. Budapestin vuosittainen JunctionX-tapahtuma), Suomen hyvä maine alalla, Unkarin suunnitelma start-up-hautomon perustamisesta Helsinkiin 
  3. smart city –hankkeet: myös nouseva teema, useissa unkarilaiskaupungeissa halutaan edetä älyratkaisujen kehittämisessä, Suomi tunnetaan tälläkin alalla edistyneenä toimijana, lisääntyvää verkostoitumista maiden eri toimijoiden välillä (mm. suurlähetystöjen järjestämät seminaarit)

Merkittävä suomalaistoimijoitakin kiinnostava teollisuusinvestointi on Paksin ydinvoimalan laajennushanke (Paks 2). Se on Unkarin talouden kannalta merkittävimpiä hankkeita lähivuosina. Yli 12 mrd euron hanke voi tarjota merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia suomalaistoimijoille.


Suomen ja Unkarin välinen kauppa on viime vuosina pysytellyt varsin maltillisella tasolla, vaikka halua kaupallisen yhteistyön lisäämiselle korostetaan sekä Suomen että Unkarin puolella. Kasvua on ollut havaittavissa tavaroiden tuonnissa Unkarista ja siten Suomen kannalta myös kahdenvälisen kaupan alijäämässä. Myös palveluiden kauppa on Suomelle selvästi alijäämäistä.


Uudet investoinnit Suomesta Unkariin ovat edelleen vähäisiä. Unkarilaisinvestoinnit Suomeen ovat lähes olemattomat. Unkarin sijainti, edullinen palkkataso ja verotus, suhteellisen hyvin koulutettu työvoima sekä muut insentiivit toimivat houkuttimina, mutta käsitykset Unkarin liiketoimintaympäristöön liittyvistä huolista, lisääntyvä työvoimapula Unkarissa sekä yleisesti Unkarin maakuva Suomessa ovat saaneet suomalaisyritykset varovaisiksi uusien avausten ja investointien osalta. Yksittäisiä esimerkkejä kiinnostuksen lisääntymisestä viime aikoina on olemassa.

Unkari on saamassa elvytysvälineen puitteissa rahoitusta seuraavasti: RRF:stä EUR 4,3 mrd (2020-2022) + EUR 1,9 mrd (2023 sitoumus); React EU-otsakkeesta EUR885 miljoonaa sekä Just Transition Fundista EUR136 miljoonaa (+ EUR 102 miljoonaa EUR MFF kautta). Unkarin kansallisesta elpymissuunnitelmasta on toistaiseksi saatavilla vasta niukasti tietoa; erilaisia tukitoimia työllisyyden tukemiseksi ja koronasta eniten kärsiville aloille kuten matkailu- ja ravintola-alalle on runsaasti.

Markku Virri, Suomen suurlähettiläs, Unkari