Unkarin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Puhtaat teknologiat, bio-/kiertotalous, älykkäät kaupungit ja energiatehokkuus on todettu lupaavimmiksi aloiksi yhteistyön lisäämisessä Unkarin kanssa. Muita potentiaalisia markkinamahdollisuuksia on tekoäly- ja digitalisaatiosektoreilla.

Suomen ja Unkarin välinen kauppa sekä uudet investoinnit Suomesta Unkariin ovat pysytelleet viime vuosina varsin maltillisella tasolla. Unkarilaisinvestoinnit Suomeen ovat lähes olemattomat. Unkarin sijainti, edullinen palkkataso ja verotus, suhteellisen hyvin koulutettu työvoima sekä muut insentiivit toimivat houkuttimina, mutta käsitykset Unkarin liiketoimintaympäristöön liittyvistä huolista, lisääntyvä työvoimapula Unkarissa sekä yleisesti Unkarin maakuva Suomessa ovat saaneet suomalaisyritykset varovaisiksi uusien avausten ja investointien osalta. Yksittäisiä esimerkkejä kiinnostuksen lisääntymisestä viime aikoina on olemassa.

Innovaatiot puhtaiden teknologioiden alalla ovat Unkarin kannalta kiinnostavia. Bio- ja kiertotalous on myös sektori, jossa Suomella on paljon tarjottavaa myös Unkarille esimerkiksi osaamisemme jäteveden ja ruokahävikin alueilla. Akkuteollisuudessa on lupaavia mahdollisuuksia yhteistyön tehostamiseksi esimerkiksi kierrätyksen ja akkujen valmistukseen tarvittavien mineraalien kestävän tuotannon alueilla.

Suomi tunnetaan edistyneenä toimijana myös smart city -ratkaisuissa. Alalla on kasvupotentiaalia kahdenvälisessä yhteistyössä. Monet Unkarin kaupungit kehittävät toimintaansa smart city –ratkaisujen kautta, josta hyvänä esimerkkinä on Budapestin julkisen liikenteen kehittämishanke. Energian hinnan voimakkaan nousun myötä kuntien ja muiden toimijoiden on myös investoitava energiatehokkuuteen ja kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin.

Unkari panostaa Suomen tapaan voimakkaasti innovaatioihin, digitalisaatioon ja tekoälyyn:

  • Digitalisaatio: nouseva fokusala myös Unkarissa, paljon osaamista, kasvavaa verkostoitumista maiden välillä startup-yritysten kautta, Suomen maine alalla on hyvä
  • Tekoäly: Unkarin panostus tekoälyn kehittämiseen (esim. tuore tekoäly-strategia), Suomi tunnetaan alan edelläkävijänä.

Unkarin osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) on yhteensä n 15 miljardia euroa. Näistä varoista talouskasvuun perustuvan korjauksen jälkeen 5,8 mrd euroa on avustuksia, loput lainoja siinä tapauksessa, että Unkari haluaa lainaosuutta käyttää. Elpymissuunnitelma on hyväksytty  ehdollisena joulukuussa 2022  ja maksut on sidottu edistymiseen oikeusvaltiokysymyksissä.

Suunnitelma on rakennettu vihreän siirtymän, terveydenhuollon, koulutuksen ja tutkimuksen, digitaalisen yhteenkuuluvuuden ja julkishallinnon keskeisten aiheiden ympärille. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä kestävän liikenteen, energiasiirtymän ja kiertotalouden aloilla. Suunnitelman projektit kattavat RRF:n koko elinkaaren vuoteen 2026 asti.

Teksti: Pertti Anttinen, Suomen suurlähettiläs, Unkari