Unkarin hallitus sai poliittisen viestinnän oppitunnin alkumetreillä

Oppositioverbaliikalla laaditut räväkät puheet voivat heiluttaa valuuttakurssia, oppi Unkarin hallitus alkumetreillä. Dramaattisten puheiden taustalla oli pyrkimys irtautua vaalilupauksista. Hallitus julkisti 8. kesäkuuta 29 kohdan talousohjelman, jolla pyritään myös vakuuttamaan markkinoita.

Unkarin uusi keskustaoikeistolainen hallitus sai oppitunnin poliittisen kommunikaation pelisäännöistä. Hallitusvastuussa olevan Fidesz-puolueen varapuheenjohtaja Lajos Kósa antoi torstaina 3. kesäkuuta varomattoman lausunnon väittäen Unkarin olevan odotettua suuremmissa talousvaikeuksissa ja kykenevän välttämään Kreikan kohtalon vain täpärästi.

Markkinat reagoivat välittömästi perjantai-aamuna Kósan lausuntoon. Syöksykierre jatkui entisestään Unkarin pääministerin Viktor Orbánin henkilökohtaisen tiedottajan Péter Szijjártón kommentoitua, että väitteet Unkarin valtion maksukyvyttömyydestä ja valtion konkurssista eivät olleet epärealistisia.

Lausuntojen seurauksia oli tuskin täysin ymmärretty Unkarin uuden hallituksen keskuudessa. Forintin kurssi suhteessa euroon heikkeni torstain 275:stä perjantain 290:een, Budapestin pörssi laski 3 prosenttia Unkarin suurimman pankin OTP:n osakkeiden arvon alentuessa yli 10 prosenttia.

Edellisen hallituksen valuutan vakautustyö hukattiin

Kaikki tämä vaikutti myös euron arvon heikkenemiseen suhteessa dollariin sekä aiheutti ympäri Euroopan spekulaatioaallon Unkarin talouden tilanteesta ja kohtalosta. Hallituksen lausuntojen voi katsoa tuhonneen Gordon Bajnain johtaman edeltävän hallituksen vuoden työn forintin vakauttamiseksi.

Pääministerin kansliaa johtava valtiosihteeri Mihály Varga lausui lauantaina 5. kesäkuuta, että Kósan puheet olivat sekä ikäviä että liioiteltuja ja että Unkari ei kärsinyt luotto- ja rahoitusvaikeuksista, eikä sitä uhkaa konkurssi. Talouden tilaa selvittävän komitean työtä johtava Varga sanoi myös Unkarin tämän vuoden budjettivajetavoitteen (3,8 % BKT:sta) olevan saavutettavissa, jos menetellään oikein.

Tähän asti Varga yhdessä muiden Fidesz-poliitikkojen kanssa on painottanut 3,8 prosentin budjettivajetavoitteen olevan epärealistinen ja saavuttamattomissa. Unkarin talous- ja valtiovarainministeri György Matolcsy lausui aiemmin toukokuussa budjettivajeen olevan ennemminkin 5-6 prosentin luokkaa.

Taustalla lipsuminen vaalilupauksista

Syyttämällä edellistä hallitusta taloustilastojen väärentämisestä ja talouden todellisen tilanteen salailusta Fidesz pyrki viestittämään, ettei se pysty täyttämään vaalilupauksiaan entisen hallituksen toimien tähden. Lupaukset miljoonasta uudesta työpaikasta seuraavan kymmenen vuoden aikana ja mittavista veronalennuksista kuuluvat Unkarin poliittiseen kulttuuriin, mutta muutosretoriikkaan uskoville äänestäjille myrkyn juottamiseen on oltava myös syy ja syypää. Entinen hallitus on sopinut ja sopii Unkarissa tähän rooliin yhä oivasti.

Samaan aikaan Fidesz pyrki vakuuttamaan Euroopan unionin komissiota hyväksymään Unkarille sovittua suurempi budjettivaje saamalla enemmän tilaa talouspolitiikalleen tässä kuitenkaan onnistumatta. Laajemman elvyttämisen nimeen aiemmin puhunut talous- ja valtiovarainministeri Matolcsy painottikin maanantaina aamulla 7. kesäkuuta  antamassaan televisiohaastattelussa julkisesti ensimmäistä kertaa hallituksen pyrkivän pitämään nykyisen 3,8 prosentin budjettivajeen sekä samalla tukemaan talouskasvun alkamista kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Markkinat kuitenkin näpäyttivät Fidesziä. Varomattomat lausunnot sekä oppositioajoilta peräisin oleva retoriikka saivat markkinat paniikkiin sekä epäilyjen ja epäluottamuksen verhon asettumaan Unkarin ylle. Jatkossa Fidesz miettinee viestintästrategiaansa uudelleen.

Julkisen sektorin palkkoja leikataan, pk-yrityksiä tuetaan

Unkarin hallituksen kolmipäiväisen kriisikokouksen jälkeen pääministeri Orbán esitteli vihdoin tiistaina 8. kesäkuuta parlamentissa hallituksen 29 kohdan taloussuunnitelman. Se on sekoitus veronkevennyksiä sekä säästöjä.

Hallitus aikoo uudistaa Unkarin verojärjestelmän perinpohjaisesti esittämällä siirtymistä kahden seuraavan vuoden aikana tuloverotuksessa 16 prosentin tasaverotukseen. Se aikoo luoda myös niin sanotun perheverotusmallin, joka mahdollistaisi veronkevennykset lapsiperheille.

Perintö- ja lahjaverotuksesta luovutaan rintaperillisten kohdalla. Asuntovelallisten asemaa pyritään parantamaan perustamalla kansallinen varainhoitolaitos, joka lunastaa maksuvaikeuksiin joutuneiden asunnot ja mahdollisesti muuttaa lunastetun asunnon omistussuhteen vuokrasuhteeksi.

Myös pk-yritysten asemaa pyritään parantamaan alentamalla  yhteisöveroa 19 prosentista 10 prosenttiin 1,8 miljoonaan euroon asti, lakkauttamalla 10 pienveroa sekä lisäämällä pk-yritysten osuutta EU:n rakennerahastojen tukia jaettaessa. Säästöt pyritään saamaan aikaan pankkeja, vakuutus- ja rahoituslaitoksia verottamalla yhteensä 2,1 miljardilla eurolla kolmen vuoden sisällä sekä julkista hallintoa keventämällä.

Muun muassa valtion omistamien yritysten johtokuntia vähennetään, palkkakattoa alennetaan (noin 7000 euroon) sekä julkisen sektorin palkkakuluja leikataan 15 prosentilla.

Markkinat varovaisen myönteisiä talousohjelmaan

Markkinoiden ensireaktiot Unkarin hallituksen talousohjelmaan ovat olleet varovaisen myönteiset. Orbánin hallitus näyttää jatkavan edeltävän Bajnain hallituksen linjoilla budjettikurin suhteen ja pyrkivän pitämään 3,8 prosentin budjettivajetavoitteen tänä vuonna.

Suurempien rakenteellisten reformien toteuttamisen Fidesz näyttää kuitenkin keskittyvän julkisen talouden vakauttamiseen lähitulevaisuutta silmällä pitäen sekä pelaten itselleen lisää hengähdysaikaa ennen lokakuun kunnallisvaaleja.

Aika kuitenkin näyttää, miten markkinat suhtautuvat Unkarin uuteen talousohjelmaan. Myös EU:lla ja IMF:llä on sanansa sanottavana Unkarin julkisen talouden kehityksen pitemmän ajan näkymiin liittyen.
 

Kuva: Katrina.Tuliao(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), flickr.com, ccby2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)