Unescon koulutussektori vastannut vahvasti koronatilanteeseen

Unescon koulutussektori vastannut vahvasti koronatilanteeseen

Koulutusjärjestelmien resilienssin vahvistaminen tärkeää. Suomen asiantuntemus koulutus- ja teknologia-alalla kiinnostaa.

Poika tekee tehtäviä tabletilla pulpetin ääressä.
Etäoppiminen tarjoaa myös mahdollisuuksia.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescolla on YK-järjestelmässä keskeinen rooli koulutuksessa ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n koulutustavoitteiden (SDG 4) toteuttamisessa. Unescon vahvuuksiin kuuluu sen kyky koota toimijoita yhteen, laaja kansainvälinen verkosto mm. Unesco-instituuttien ja -professuurien kautta sekä suora keskusteluyhteys jäsenmaiden hallituksiin.

Järjestö on huomioinut, että koronavirustilanteeseen vastaamisessa monitoimijuus ja kumppanuudet korostuvat entisestään. Järjestö on kerännyt tietoa Covid-vastauksesta sivuilleen ja hyödyntänyt laajoja asiantuntijaverkostojaan jakamaan parhaita käytäntöjä virtuaalikokousten myötä. Järjestö on koonnut yhteen myös muita kansainvälisiä järjestöjä sekä yksityisiä toimijoita. Unesco on mm. lanseerannut useita toimijoita kokoavan Global Education Coalition -aloitteen vastaamaan erityisesti koulutustilanteen haasteisiin Covid-tilanteessa.

Suomen kokemukset ja osaaminen kiinnostavat

Myös suomalainen osaaminen koulutus- ja teknologia-alalla kiinnostaa. Suomi on jakanut kokemuksiaan Unescon järjestämissä ministeri- ja asiantuntijatason tilaisuuksissa, kuten etäoppimiseen keskittyneessä Mobile Learning Week -tapahtumassa. Tapahtuma pidettiin tänä vuonna täysin virtuaalisena.

ThingLink-oppimisalustaan liittyvä kuva. Koululuokka kuvaa luontoa tableteillaan.
ThingLink sai Unescon palkinnon innovatiivisesta oppimisratkaisusta.

Ratkaisujen osalta esimerkiksi Unescon etäopetusratkaisujen listalla huomioitu ThingLink-oppimisalusta sai vuonna 2019 Unescon ICT in Education -palkinnon. Unescon etäoppimisratkaisuja kokoavassa luettelossa on myös koulutusteknologioita kehittävien toimijoiden Koulu.me -yhteissivusto.​​​​​​​

​​​​​​​Suomen pitkäaikainen rahoitus Unescon koulutussektorille suuntautuu erityisesti CapED-ohjelmaan, joka tukee koulutuksen kapasiteetinrakennusta kehitysmaissa. Unesco on vastannut Covid-tilanteeseen myös CapED-ohjelman puitteissa. Unescon vahva rooli koulutuskysymyksissä on huomioitu mm. MOPAN-arvioinnissa, joissa arvioidaan monenkeskisten järjestöjen tuloksellisuutta.

Koulutusjärjestelmien resilienssin vahvistaminen tärkeää

Unesco näkee Covid-tilanteen aiheuttamassa mobilisoinnissa pidemmän tähtäimen mahdollisuuden tarkastella koulutusta, etäoppimisen mahdollisuuksia sekä opetusjärjestelmien resilienssiä ja innovatiivisuutta. Tämä linkittyy Unescon syksyllä 2019 YK:n yleiskokouksen yhteydessä lanseeraamaan Futures of Education -hankkeeseen, jossa on tarkoitus pohtia koulutuksen tulevaisuutta ulottuen vuoteen 2050. Hankkeen konkreettisena tuloksena lanseerataan syksyllä 2021 globaali raportti ”The Futures of Education - Learning to Become”. Hankkeen korkean tason asiantuntijaryhmä on julkaissut Covid-tilanteeseen keskittyneen julkaisun Education in a post-COVID world​​​​​​​.

Koululaiset opiskelevat tableteilla pöydän ääressä hengityssuojaimet kasvoillaan.
Global Education Meeting –kokouksella vahvistetaan sitoutumista koulutustavoitteiden saavuttamiseen.​​​​​​​

Unesco on myös kutsunut koolle YK:n kestävän kehityksen koulutustavoitteiden (SDG 4) korkean tason Global Education Meeting (GEM) -kokouksen virtuaaliseen erityisistuntoon. Kokouksen tarkoituksena on vahvistaa sitoutumista globaalien koulutustavoitteiden toteutumiseen koronatilanteen tuomassa haastavassa tilanteessa. ​​​​​​​

Huoli Covid-tilanteen vaikutuksista koulutukseen ja sitä kautta laajemmin yhteiskuntaan tuodaan esiin myös asiaa käsittelevässä YK:n Policy Brief –paperissa Education during COVID-19 and beyond, jonka koordinoinnissa Unescolla on ollut keskeinen rooli. Julkaisussa painotetaan, että oppimiskriisiin vastaaminen kysyy toimenpiteisiin tarttumisen ja potentiaalin valjastamisen lisäksi vahvaa sitoutumista kansainväliseltä yhteisöltä.