Ulkomaalaisten työtekijöiden verotus kiristyy vuoden 2022 alusta Kiinassa

Vuoden 2022 alusta alkaen Kiinassa toimivien yhtiöiden ulkomaalaisten työtekijöiden aiemmin nauttimat verottomat luon-toisedut, lasten koulutus, asuminen ja kielikurssit, tulevat veronalaiseksi tuloksi. Veromuutos tulee nostamaan merkittävästi Kiinassa toimivien yritysten henkilöstökuluja, vähentämään ennestään muutoinkin väheneviä yritysten ”expattisopimuksia”, vaikeuttamaan ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja lahjakkuuksien muuttamista Kiinaan sekä mahdollisesti jopa vaikuttamaan negatiivisesti ulkomaalaisiin investointeihin.

Muutos vähentää erityisesti ulkomaalaisten lapsiperheiden määrää Kiinassa kalliiden kv. koulujen lukukausimaksujen tullessa tuloveronalaiseksi tuloksi.  Vaikka muutos on päätetty jo vuonna 2018, se sopii myös hyvin Kiinan nykyiseen politiikkaan antaen mahdollisuuden kiinalaistaa ulkomaalaisten yritysten työntekijärakennetta ja vähentää ulkomaalaisten työtekijöiden määrää Kiinassa.

Päätös voi koitua myös Kiinan tappioksi. Kiinan talous on hyötynyt ja  ollut riippuvainen tietyillä aloilla ulkomaalaisten asiantuntijoiden työpanoksesta ja osaamisesta. Kiinan menettää houkuttelevuuttaan kansainvälisenä työympäristönä, estää kiinalaisia yrityksiä kansainvälistymästä henkilöstökulujen nousun vuoksi sekä paikallishallinto menettää verotuloja.  

Muutos voimaan vuoden 2022 alusta alkaen 

Kiinan veroviranomainen StateTaxation Admistration (STA) on ilmoittanut, että vuoden 2022 alusta alkaen Kiinassa toimivien yhtiöiden ulkomaalaisten työtekijöiden aiemmin nauttimat verottomat luontoisedut (lasten koulutus, asuminen ja kielikurssit) tulevat veronalaiseksi tuloksi. Veromuutos tulee nostamaan merkittävästi Kiinassa toimivien yritysten henkilöstökuluja, vähentämään ennestään muutoinkin väheneviä yritysten ”expattisopimuksia”, vaikeuttamaan ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja lahjakkuuksien muuttamista Kiinaan sekä mahdollisesti jopa vaikuttamaan negatiivisesti ulkomaalaisiin investointeihin.

Nykyisin tietyt etuudet, kuten lasten koulutus, vuokrakulut ja kielikurssit ovat olleet Kiinassa tuloverosta vapaata tuloa ulkomaalaisille. Olemassa oleva järjestely on ollut ”expattiperheille” menestys ja sillä on ollut helppo houkutella ulkomaalaisia työntekijöitä sekä ulkomaalaisia investointeja Kiinaan. Koska kulut esim. Shanghain kaltaisessa miljoonakaupungissa asumisen ja lasten kansainvälisten yksityiskoulujen osalta ovat valtavat, ovat veroetuudet olleet yksi suuri houkutustekijä saada ulkomaalaisia Kiinaan töihin. Tietyt luontoisedut kuten muuttokulut ja kotimatkat säilyisivät kuitenkin muutoksista huolimatta verotuksesta vapaana. 

Etuuksien veronalaisuus vuodesta 2022 lähtien perustuu Kiinan yksityishenkilön tuloverouudistukseen, josta ilmoitettiin vuonna 2018.  Nyt kyseinen poikkeus on koskenut vain ulkomaalaisia, joten muutosta on perusteltu kiinalaisten ja ulkomaalaisten yhdenvertaisella verotuskohtelulla. Vaikka muutos on päätetty jo vuonna 2018, se sopii myös hyvin Kiinan nykyiseen politiikkaan antaen mahdollisuuden kiinalaistaa ulkomaalaisten yritysten työntekijärakennetta ja vähentää ulkomaalaisten työtekijöiden määrää Kiinassa. Pitkäaikainen, jo kymmenisen vuotta jatkunut trendi on ollut se, että Kiinassa asuvien länsimaalaisten lukumäärä on laskenut. Tähän ovat vaikuttaneet sekä Kiinan halu paikallistaa ja kiinalaistaa länsimaisia yrityksiä, mutta myös yritysten kustannuskuri sekä entistä paremmin saatavilla oleva koulutettu ja osaava kiinalaistyövoima. Koronakausi matkustusrajoituksineen on vain kiihdyttänyt tätä trendiä. Moni länsimaa arvelee Kiinassa asuvien kansalaistensa määrän laskeneen 5-10 vuodessa useita kymmeniä prosentteja, jotkut jopa yli 50 prosenttia.

Koituuko päätös Kiinan tappioksi?

Päätös voi koitua myös Kiinan tappioksi, sillä Kiinan talous on hyötynyt ja jopa ollut riippuvainen tietyillä aloilla ulkomaalaisten asiantuntijoiden työpanoksesta ja osaamisesta. Selvää on, että uudistuksen jälkeen Kiinan menettää houkuttelevuuttaan kansainvälisenä työympäristönä ja menettää insinööritieteen ja teknisten alojen osaajia, joita se vielä tarvitsee mm. älykkään tuotannon, tekoälyn ja data-analysoinnin piirissä. Kiinan viestit ovat ristiriitaisia, koska juuri käynnissä olevassa kaksoiskokouksessa se on ilmoittanut tarvitsevansa lisää kyseisten alojen osaajia. Uudistus estää myös kiinalaisia yrityksiä kansainvälistymästä henkilöstökulujen nousun vuoksi ja Kiinan paikallishallinto menettää yhtiöveroja, jos yritykset siirtyvät muualle. Singapore saattaa näyttäytyä Aasian markkinoiden voittajana, jos yritykset päättävät siirtää pääkonttorit pois Kiinasta henkilöstökulujen nousun vuoksi. Käytännössä kansainväliset yritykset harkitsevat yhä tarkemmin investointeja Kiinaan, jossa henkilöstökulut ovat jo muutoinkin nousseet Kaakkois-Aasian maihin verrattuna ja yrityksillä on vaikeuksia saada asiantuntijoita Kiinaan.

Muutos tulee vähentämään ulkomaalaisten määrää, erityisesti lapsiperheiden määrää Kiinassa, kun kalliiden kansainvälisten koulujen lukukausimaksut katsotaan jatkossa tuloveronalaiseksi tuloksi

Etujen poistamisen vaikutus on taloudellisesti suuri. Esimerkkinä todettakoon, että EuroChamber on arvioinut ulkomaalaisen työntekijän nelihenkisen perheen keskimääräisiksi asumiskuluiksi 300 000 RBM:tä vuodessa sekä lasten koulujen lukukausimaksuiksi keskimääräisesti 350 000 RBM:tä vuodessa (hinta kahden lapsen lukukausimaksu vuodessa) eli yhteensä 650 000 RMB:tä. Vuodesta 2022 asumis- ja lukukausimaksut tulevat veronalaiseksi tuloksi aiheuttaen 1,182 000 RBM lisäkulut työnantajalle eli tuplaten kulut. Korkein tuloveroaste Kiinassa on 45 prosenttia.

Muutos vaatii joustoa ja ennakointia työnantajilta ja työntekijöiltä 

Uudistus vaatii joustoa sekä työnantajalta että työntekijöiltä ja muutoksista tulisi sopia hyvissä ajoin. Työnantajien on syytä tarkastaa ulkomaalaisten työntekijöiden työsopimukset, miten ”vähenevää” nettopalkkaa voidaan kompensoida. Työntekijän on taas varauduttava siihen, että veroetuuden menettäminen johtaa noin 10-30 prosentin palkanalenukseen, jos työantaja ei tule vastaan kuluissa.  

European Chamberin on tekemän selvityksen(Linkki toiselle web-sivustolle.) mukaan veromuutos tulisi vähentämään ainakin 25 prosentilla ulkomaalaista henkilökuntaa Kiinassa kasvavien kulujen vuoksi.  Selvityksen mukaan 42 prosenttia kyselyyn vastaajista eurooppalaisista yrityksistä totesi, että investointeja tehtäisiin tästä syystä jatkossa Kiinan ulkopuolelle.

European Chamber on suositellut Kiinan valtiolle luopumaan uudistuksesta ja tehnyt useita kirjelmiä Kiinan viranomaisille, mutta kiinalaiset eivät ole ainakaan vielä perääntynyt. Huhuja tosin liikkuu, että viranomaiset saattaisivat muuttaa vielä verosäännöstä.  Aihe on herättänyt huolta ja keskustelua myös Shanghain suomalaisten joukossa. FBCS (Finnish Business Council, Shanghai) järjestää aiheesta koulutus- ja keskustelutilaisuuden kevään aikana. 

Ohessa kaksi linkkiä aiheesta esimerkkilaskelmineen: Asianajotoimisto Bird & Birdin kirjoitus(Linkki toiselle web-sivustolle.) ja Saksan kauppakamarin kirjoitus(Linkki toiselle web-sivustolle.).  

 

Elina Rimppi, Varapääkonsuli

Suomen Shanghain-pääkonsulaatti