Ukrainan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ukrainan markkina on haastava, mutta maantieteellinen läheisyys, suuri kysyntäpotentiaali ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet tekevät siitä kiinnostavan suomalaisille yrityksille. Vuonna 2021 kannattaa pitää silmällä suurten kaupunkien jätehuoltohankkeita, julkisten rakennusten ja asuinkerrostalojen energiatehokkuus- ja perusparannusurakoita, tieverkon perusparannusta sekä energian-tuotantoratkaisuja ja energiavarmuuteen liittyviä hankkeita.

Ukrainan yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne jatkuu haastavana. Eurooppalaisen tason saavuttamiseksi monia uudistuksia pitäisi viedä vauhdikkaasti läpi, mutta se vaatii yhteistyötä ja vahvaa tahtoa läpi poliittisen kentän. Urakka on entistä vaikeampi, kun valtapuolue on käytännössä menettänyt enemmistön parlamentissa. Myönteistä on se, että ukrainalaiset ovat hyvin Eurooppa-myönteisiä ja hallinto vakuuttaa vahvaa sitoutumistaan eurooppalaisiin arvoihin. Lähentyminen EU:iin on kirjattu perustuslakiin. Ukraina on EU:lle tärkeä naapuri, jonka vakautta tuetaan vahvasti. Laaja-alainen vapaakauppasopimus EU:n kanssa helpottaa yritysten käytännön toimintaa. Samaan aikaan on pidettävä mielessä, että viime vuosien ponnisteluista huolimatta toimintaan Ukrainan kanssa liittyy vielä riskejä. Kehitettävää on oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, korruption vastaisessa toiminnassa ja byrokratian selkiyttämisessä.


Suomalaisittain erittäin kiinnostavia kohteita ovat Ukrainassa käynnistetyt suurten infrastruktuurin perusparannukseen ja talouden transitioon liittyvät hankkeet. EU-harmonisaation ja uuden lainsäädännön myötä tarpeet ovat nopeasti lisääntymässä kaupunkien jätehuollon sekä jätevesien ja ilmanlaadun mittaus- ja puhdistusmenetelmille. Politiikkatasolla tunnistetaan tarve ratkaisuille kestävässä metsänhoidossa ja puunjalostuksessa, neuvostoaikaisten teiden ja rakennusten peruskorjauksessa ja kunnossapidossa, kestävässä energian tuotannossa, maataloustuotteiden jalostusarvon nostamisessa ja ylipäätään yhteiskunnan modernisoitumisessa, kuten koulutuksessa ja terveydenhuollossa. Ukrainasta löytyy taloudellisia resursseja, kansainvälisen yhteisön vahvan tuen ansiosta. Taloudellisen toiminnan hankaluudet liittyvät yleensä Ukrainan sisäisten päätöksentekoprosessien hitauteen ja ennakoimattomuuteen.

 
Ukrainassa voi menestyä yritys, jolla on kokemusta kansainvälisestä toiminnasta, valmius pitkäjänteiseen läsnäoloon markkinalla ja verkottumiseen paikallisten partnerien kanssa. Tärkeää on pystyä auttamaan ostajaa rahoitusratkaisujen löytämisessä (kv. rahoituslaitokset, pankkilainat, vientitakuut, myyjän oma rahoitus). Team Finland -toimijoiden tuen lisäksi suomalaisten ja muiden länsiyritysten keskinäinen avunanto ja tuki on osoittautunut arvokkaaksi. Erityisesti jätehuolto- ja energia-aloilla suomalaisyritysten muodostamat konsortiot ovat Ukrainassa vahvoja toimijoita.


Suomi ja suomalaiset tuotteet tunnetaan Ukrainassa luotettavuudesta ja korkeasta laadusta. Suurlähetystö edistää Suomen tunnettuutta sekä auttaa yrityksiä ovien avaamisessa ja ongelmatilanteissa, erityisesti Ukrainan viranomaisten suuntaan. Kiovassa toimii myös Ukrainaan asettuneiden suomalaisten suuryritysten muodostama Finnish Business Group, josta saa hyödyllistä vertaistukea markkinalle tultaessa.

Päivi Laine, Suomen suurlähettiläs, Ukraina