Turkin talousohjelma 2020-2022 tarjoaa lääkettä ilman diagnoosia

Turkin talousohjelma 2020-2022 tarjoaa lääkettä ilman diagnoosia

Turkki esitteli talousohjelmansa kolmevuotiskaudelle 2020-2022 loppuvuodesta 2019. Sen keskeisiin tavoitteisiin sisältyy laskea inflaatioaste alle 5 prosentin ja nostaa talouskasvu 5 prosenttiin. Kansainvälinen valuuttarahasto ja Maailmanpankki ovat ennusteissaan Turkin valtiovarainministeriötä konservatiivisempia.

Bosporinsalmi, Istanbul

Turkki esitteli talousohjelmansa kolmevuotiskaudelle 2020-2022 syyskuussa 2019. Turkin taloustilannetta, uutta talousohjelmaa ja Turkin talouden näkymiä käsiteltiin Maailmanpankin Turkki-raportin julkaisutilaisuudessa 31.10.

 

Turkin talous pähkinänkuoressa

 

Turkki on maailman 18. suurin talous ja sen BKT on noin 770 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Turkin BKT asukasta kohden on yli kaksinkertaistunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 4 200 dollarista vuonna 2000 9 505 dollariin vuonna 2018. Turkki on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja G20-ryhmän jäsen sekä yhä tärkeämpi virallisen kehitysavun antaja.

 

Maailmanpankki arvioi, että huolimatta voimakkaasta kasvusta viimeisen 20 vuoden aikana, Turkilla on edessään merkittäviä kehityshaasteita. Koulutuksellinen laatu on heikentynyt, talous on kokenut useita iskuja, naisten osuus työelämässä on edelleen alhainen ja 3,6 miljoonan Syyrian pakolaisen tulo maahan rasittaa jo stressaantuneita julkisia palveluita. Turkin talous on vähitellen elpymässä elokuun 2018 valuuttashokista, joka johti korkeaan inflaatioon sekä pankkien ja yrityselämän valuuttapaineisiin.

 

Inflaatio on laskenut 25 prosentista vuoden 2018 lopulla 18,2 prosenttiin tammi-elokuussa 2019, mikä heijastaa liiran parantunutta vakautta. Työttömyysaste nousi 10 prosentista alkuvuonna 2018 14 prosenttiin vuoden 2019 puolivälissä. Nuorisotyöttömyys nousi vuoden takaisesta 7,2 prosenttiyksikköä 27,1 prosenttiin.

 

Maailmanpankin ennusteen mukaan vakaa talousohjelma sijoittajien luottamuksen palauttamiseksi onkin välttämätön, jotta Turkin talous toipuisi pitkällä aikavälillä.

 

Turkin talousohjelma 2020-2022

 

Turkin valtiovarainministeri Berat Albayrak esitteli Turkin uuden talousohjelman (New Economy Program) 30.9.2019. Talousohjelman teema on ”Muutos alkaa” ja se sisältää Turkin tavoitteet eri makrotalouden indikaattoreilla mitattuina kolmevuotiskaudelle 2020-2022. Talousohjelman keskeisiin tavoitteisiin sisältyy laskea inflaatioaste alle 5 prosentin. Inflaatio on tällä hetkellä yli 12 prosenttia. Positiivisena kehityksenä voidaan kuitenkin nähdä, että Turkin valtiovarainministeriön inflaatioennuste vuodelle 2019 laski 3 prosenttiyksikköä.

 

Talousohjelma ennustaa Turkin talouskasvun olevan 0,5 prosenttia vuonna 2019 ja pysyvän 5 prosentissa vuosina 2020-2022. Valtiovarainministeriön laskujen mukaan kasvu loisi jopa miljoona uutta työpaikkaa tulevalla kolmevuotiskaudella ja työttömyysaste laskisi n. 3 prosenttiyksikköä 9,8 prosenttiin.

 

Finanssipolitiikan osalta talousohjelma ennustaa, että budjettialijäämä suhteessa BKT:hen laskisi 2,9 prosentista 2,6 prosenttiin 2020-2022.

Talousohjelma on kunnianhimoinen ja finanssipolitiikan osalta ohjelma vastaa pitkälti mm. IMF:n ehdotuksia. Rahapolitiikan osalta IMF:n ja Turkin valtion näkökulmat eroavat enemmän. Asiantuntijat ovatkin arvioineet, että uusi talousohjelma tarjoaa lääkettä ilman diagnoosia. Pettymystä on herättänyt se, että valtiovarainministeriö ei ole tarkemmin analysoinut sitä, miten Turkki on päätynyt vaikeaan nykytilanteeseen.

 

Maailmanpankin ennuste

 

Maailmanpankki on ennusteissaan Turkin valtiovarainministeriötä konservatiivisempi. Maailmanpankin ennusteen mukaan Turkin talous kasvaa 0 prosenttia vuonna 2019. Johtavien indikaattoreiden mukaan Turkin talous on kuitenkin elpymässä. Teollisen kapasiteetin käyttöaste on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa, vähittäismyynti on maltillisesti kasvussa ja reaalisektorin indikaattorit ovat palanneet vuoden takaiselle tasolle.

 

Maailmanpankki ennustaa Turkin talouden kasvavan 3 prosenttia vuonna 2020 ja 4 prosenttia 2021, mikä on 1-2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin Turkin valtiovarainministeriön ennuste. Talouskasvu johtuu pääosin yksityisen kulutuksen ja investointien elpymisestä. Kansainvälinen rahapolitiikka saattaa tukea talouden nopeampaa elpymistä.

 

Inflaation odotetaan pysyvän yli 10 prosentissa vuosina 2019 ja 2020. Inflaatiopaine voi kiihtyä uudelleen rahapolitiikasta riippuen. Toisaalta maailmantalouden suhdanteet voivat edistää pääomavirtojen palautumista kolmevuotiskaudella 2020-2022. Nimellisluottojen kasvun ennustetaan kiihtyvän, vaikkakin velan laatua koskevat huolet jatkuvat.

 

Maailmanpankki ennustaa Turkille maltillista vaihtotaseen alijäämää vuonna 2019 kysynnän alettua lisääntyä vuoden toisella puoliskolla. Julkisten talouden alijäämän ennustetaan nousevan huippuunsa vuonna 2019.

 

Teksti: Suomen suurlähetystö, Ankara

Luvut: Maailmanpankki, IMF, Turkin valtiovarainministeriö