Tunisian taloustilanne kesällä 2020

Tunisian taloustilanne kesällä 2020

Tunisia on selvinnyt koronan terveyshaasteesta hyvin, mutta talous on tukalassa tilanteessa. Inflaatio, työttömyys ja velkaantuminen ovat kasvussa. BKT:n kasvu olisi kuitenkin palaamassa positiiviseksi ensi vuonna, jos koronaviruksen mahdollinen toinen aalto vältetään. Ratkaisevassa asemassa ovat valtion tuet pienten ja keskisuurien yritysten työpaikkojen turvaamiseksi.

Taustaa

Koronaviruksen globaali leviäminen on asettanut Tunisia talouden tukalaan tilanteeseen. Tunisia on matkalla lamaan, joka on maan itsenäisyyden ajan vakavin. Tunisian talouden rakenteet pohjautuvat edelleen vuoden 2011 vallankumousta edeltäneeseen aikaan.

Tunisia on saanut vallankumouksen jälkeen merkittävästi EU:n tukea hankkeina ja suorana budjettitukena. Vapaakauppasopimusneuvottelut, ml. kilpailun avaaminen, ovat olleet käynnissä vuosia. Tunisialla on ollut Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) teknisen avun ohjelma useita vuosia sisältäen sekä TA:ta että maksutasetukea. Tavoitteena on ollut muun muassa talouden rakenteiden muutos, tuotantosektoreiden avaaminen kilpailulle ja valtionyhtiöiden roolin muutos kohti ohjausfunktiota. Tavoitteita ei ole kaikilta osin saavutettu.

Lyhyellä aikavälillä haastavat talousnäkymät

Talouskasvu hyytyy ja BKT:n laskun oletetaan olevan tänä vuonna n. 6,5% miinuksella tai enemmän riippuen siitä, miten tuotannot saadaan käyntiin. Budjetti on n. 7% miinuksella. Inflaatiokehitys on vaihtelevaa. Vaihtotaseen alijäämä, jonka kehitys oli positiivista v. 2019 lopulla erityisesti turismin ansiosta, kääntyy nyt huonompaan suuntaan. Kauppataseen muutosta on vaikeampi arvioida, koska sekä vienti että tuonti ovat kärsineet voimakkaasti. Öljyn hintakehitys vaikuttaa positiivisesti, kun öljyn ja kaasun tuonti halpenee. Toisaalta mahdolliset vientitulot omille tuotteille pienenevät.

Tunisia on yksi niistä maista, joihin kotimaahan lähettävien rahasiirtojen (remittances) huomattava putoaminen vaikuttaa merkittävästi. Sekä kotimaiset että ulkomaiset investoinnit ovat pysähtyneet. Tunisian Investment Authority arvioi v. 2020 alkuvuoden tuoneen lisäystä verrattuna edellisvuoteen. Tällä hetkellä sekä kotimaiset että ulkomaiset investointipäätökset odottavat koronatilanteen selkeytymistä ja hallituksen talouspoliittisia linjauksia.

Työttömyys tulee kasvamaan. Työnantajia edustava ammattiliitto (UTICA) ja työväkeä edustava ammattiliitto (UGTT) ovat sopineet yhteisymmärryksessä palkkajärjestelyistä. Sopimuksen ulkopuolelle jäivät keskisuurten yritysten omistajat ja työntekijät sekä suuri epävirallisen sektorin työntekijäjoukko. Arvioiden mukaan 60 % tunisialaisista saa elantonsa tai lisäansioita epäviralliselta sektorilta. Valtion verotulot vähenevät. Koronaviruksen pysäytettyä talouden maaliskuusta kesäkuuhun sekä tuloveroissa että välillisissä veroissa, kuten ALV, on ollut merkittävä lasku.

Miten tilanne saadaan kääntymään?

Tunisia on onnistunut pitämään koronaviruksen terveysvaikutukset toistaiseksi hyvin kurissa. Koronarajoitukset, kuten ulkonaliikkumiskielto, purettiin kesäkuun puoliväliin mennessä. Kuten muutkin valtiot Tunisia on vastannut koronakriisiin erilaisilla tukipaketeilla. Helmikuussa aloittanut hallitus on ensitöikseen kohdistanut tukea sosiaalisin perustein, köyhimmille väestöosille, epävirallisen sektorin työläisille ja eläkeläisille.

Velkatilanne on huolestuttava, vaikka velka on suureksi osaksi julkista velkaa kansainvälisille rahoituslaitoksille ja yleensä varsin kohtuullisin kustannuksin. IMF ja EU ovat ilmoittaneet satojen miljoonien tukipaketeista. Myös WB ja AfDB ovat ilmoittaneet lisätuesta. Lisäksi tukilupauksia on tullut yksittäisiltä mailta. IMF:n tuki on luottoa lyhyellä takaisinmaksuajalla. Neuvottelut varsinaisesta IMF-ohjelmasta on aloitettu, ja se tulisi sisältämään sekä teknistä apua että maksutasetukea. EUn ensimmäinen tukipaketti (€250m) on lahjaa, toinen (€600m) ja projektiapu ovat pehmeäehtoista luottoa.

Hallitus on aloittanut julkisen sektorin uudistukset varovasti ja positiivisilla uutisilla; polttoaineiden hinnat on liitetty kansainvälisiin hintoihin, mikä on tässä tilanteessa tuonut hinnanalennuksen myös kuluttajille. Subventioiden vähentämiseen ja kohdistamiseen on palattava syksyllä. Julkisen sektorin työpaikkojen määrä on jäädytetty. Valtionyhtiöiden osalta ei ole tehty päätöksiä, mutta ne ovat tarpeen, sillä monet valtionyhtiöt ml. lentoyhtiö Tunisair alkavat olla konkurssikypsiä.

Talouden ennusteet

Talouden ennusteissa nähdään valoa vuoden tähtäimellä. Positiivisimmassa skenaariossa talous toipuu nopeasti samaa tahtia Euroopan kanssa ja saa bonuksena uusia ulkomaisia investointeja, kun Eurooppa siirtää Kiinassa olevaa tuotantoaan lähemmäksi Eurooppaa. Työttömyyden nopea kasvu ja talousreformien puute johtaisivat negatiivisempaan kehitykseen.

BKT:n kasvu olisi palamassa positiiviseksi ensi vuonna, jos merkittävältä korona-aallolta vältytään ja jos hallitus saa mittavat avustussummat ohjattua talouden elvytykseen. Tunisian talous on pieni ja riippuvainen maailmantaloudesta, erityisesti Euroopasta, joten tavoitteiden toteutuminen riippuu paljon Euroopan markkinoiden avautumisesta ja kysynnän kasvusta. Vaikka matkustusrajoituksia puretaan jo, turismin odotetaan elpyvän vasta v. 2021 aikana.

EU-vapaakauttaneuvottelut mahdollisesti edistyvät uuden hallituksen voimin. Tunisia oli aktiivisesti lähestymässä Saharan eteläpuolista Afrikkaan uusien markkinoiden etsinnässä Afrikan vapaakauppasopimuksen hengessä. Parlamentti vaati kuitenkin lisäneuvotteluja eikä ratifioinut AfCFTA-liittymistä ja nyt selvitysten teko on viivästynyt osin koronan vuoksi.

Lyhyellä tähtäimellä tilanne näyttää paljon vaikeammalta. Ratkaisevassa asemassa ovat työpaikat: menetettyjen tilalle pitää luoda uusia, tukia pk-yrityksille maksettua ja vältettävä työttömyyden lisääntyminen. Talouden uudistaminen vaatii tukea myös nykyrakenteista hyötyviltä omistajilta ja työnantajilta. Hallitus on kuitenkin näyttäytynyt reformimyönteisenä.

Mahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tunisia voi nähdä mahdollisuuksia tilanteessa, jossa eurooppalaiset yhtiöt pohtivat investointiensa siirtämistä lähemmäksi Eurooppaa, esim. Afrikkaan. Tunisia on lähellä, minkä lisäksi maassa on matala palkkataso, kohtuullisen hyvä koulutustaso sekä kokemusta kokoonpanoteollisuudesta. Jos taloutta avataan ja lähdetään nostamaan tunisialaisten tuotteiden taloudellista lisäarvoa, kehitys saattaa avata mahdollisuuksia myös suomalaiselle osaamiselle ja innovaatiolle. Joko suoraan tunisialaisten kumppaneiden kanssa, mutta erityisesti kasvavien uskomaisten investointien teknisinä ratkaisuina.

Pääministerin lähivuosien taloussuunnitelman yksi pääteemoista on digitalisaation edistäminen kattavasti eri sektoreilla, esim. valtionhallinto, terveynhuolto. PMI on nostanut esiin myös erilaisten applikaatioiden kehittämisen sekä pelialan edistämisen. Molempien toivotaan työllistävän nuoria ja houkuttelevan ulkomaisia investointeja. Monivuotista taloussuunnitelmaa on tarkoitus esitellä tarkemmin syksyn kuluessa.

 

Kirjoittaja:

Pekka Hukka

Suurlähettiläs

Suomen suurlähetystö, Tunisia