Tshekin talousnäkymät syksyllä 2021

Tshekin talousnäkymät syksyllä 2021

Tshekin elpymissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa yksityisiä ja julkisia investointeja ja siten vauhdittaa talouden elpymistä. Vuonna 2022 BKT:n kasvua tuetaan myös EU:n uudella rahoitusjaksolla. Tshekillä on paineita uudistaa vahvasti teollisuuteen nojaavaa elinkeinoelämää digitalisoinnin ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kautta. Samanaikaisesti elpymisvarat täytyy käyttää tiukassa aikataulussa, joten oikein hankkeiden valitseminen rahoituskohteiksi on tärkeää. Tshekin elpymispaketti on yhteensä noin 7 miljardia euroa, josta 42 % käytetään ilmastotavoitteita tukeviin uudistuksiin ja investointeihin.

Talouskasvu lähtenyt käyntiin

Euroopan komission heinäkuun talousraportti arvioi, että ensi vuonna Tshekin talouskasvu palautuu vahvalle uralle ylittäen kriisiä edeltävän tason. Arviot kuluvan vuoden talouskasvusta ja ensi vuodesta ovatkin erittäin positiivisia. Tshekin keskuspankki CNB ennustaa BKT:n kasvavan tänä vuonna 3,5 % ja vuonna 2022 4,1 %. Valtiovarainministeriön arvio on hyvin samansuuntainen – kuluvana vuonna 3,2 % ja ensi vuonna 4,2 %. Talousjärjestö OECD puolestaan ennustaa 3,3 % ja seuraavana vuonna peräti 4,9 % BKT:n kasvua. Eri arviot ovat hyvin linjassa ja välittävät positiivista viestiä talouden lähitulevaisuuden näkymistä ja toipumista kriisiä edeltäneelle tasolle. Elpymisen ennakoidaan kiihtyvän vuoden 2021 jälkipuoliskolla rokotuskattavuuden noustessa. Tämä heijastuu mm. palvelujen kysyntään, yksityiseen kulutukseen ja investointien määrään. Erityisesti yksityisen kulutuksen odotetaan toimivan elpymisen päämoottorina, mikä heijastaa työmarkkinoiden vakaata tilannetta, voimakasta kysyntää ja koronavuonna kertyneitä ylimääräisiä säästöjä. Kasvava inflaatio voi hillitä kulutusta. Ulkomaisia turisteja näkyy yhä enemmän ja kesäkausi oli pitkästä aikaa valoisa EU:n koronapassin käyttöönoton seurauksena katukuvassa.

Luottamus talouteen vahvaa

Tshekin tilastokeskuksen mukaan yritysten ja kotitalouksien taloutta kohtaan osoittamaa luottamusta mittaavat indikaattorit ovat olleet keväästä asti melko stabiililla tasolla. Huhtikuussa luottamus rikkoi yli vuoteen 90 pisteen rajan (94,7). Kesäkuussa käytiin jo 104:ssä ja elokuussa luku oli 98,6. Koronan neljännen aallon tuoma epävarmuus on näkynyt heinä- ja elokuussa pienoisena laskuna, mutta luottamus on edelleen vakaalla pohjalla. Konsulttiyhtiön tekemän kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa yrityksistä ei usko rajoituksien paluuseen enää tänä vuonna rokotusten edetessä. 

Inflaatio kiihtyy jo samaa tahtia kuin ennen finanssikriisiä

Tshekin tilastokeskuksen mukaan inflaatio kiihtyi elokuussa jo 4,1 %:iin eli reilusti yli tavoitetason 2 %, minkä vuoksi keskuspankki on kiristänyt rahapolitiikkaansa. Inflaatio nousi 0,7 % heinäkuusta mikä on nopein kiihtymistahti sitten vuoden 2008 marraskuun. Euroopan komission ennusteen mukaan kuluvan vuoden inflaatio tulee asettumaan 2,7 %:iin ja ensi vuonna 2,3 %:iin. Hinnat nousivat tasaisesti kaikkien hyödykkeiden ja palveluiden osalta. Myös polttoaineen hinta on ollut tasaisessa nousussa, bensiinin hinta oli syyskuussa 6 korunaa eli  0,24 euroa korkeampi kuin vuosi sitten. Dieselöljyn hinta on noussut 4,30 korunaa eli 0,17 euroa vuodessa.

Teollisuus hyvällä polulla mutta perinteisesti vahva autoteollisuus sakkaa

Tshekki on Euroopan teollistuneimpia maita ja sen talousmalli perustuu vientikauppaan. Tänä vuonna teollisuuden kasvu lähti toden teolla nousuun vuoden toisella neljänneksellä, jossa tuotanto oli merkittävin ajuri. Tshekin tilastokeskuksen mukaan teollisuuden vuotuinen tuotanto nousi 7 % heinäkuussa verrattuna vuoden takaiseen. Tuotannon taso oli korkeampi useimmilla segmenteillä ja suurinta kasvua raportoitiin metallivalmisteiden tuotannossa 14,5 %, sähkölaitteiden tuotannossa 14,3 % ja perusmetallien tuotannossa 28,1 %, verrattuna viimevuoden heinäkuun vastaaviin tuotantotasoihin. Uusien tilausten arvo kasvoi 18,9 % ja ulkomaantilausten 18,3 %. Autoteollisuus on merkittävin yksittäinen teollisuudenala ja suurimpia maassa toimivia autonvalmistajia ovat Volkswagen-konserniin kuuluva Škoda Auto, TPCA (ToyotaPSA) ja Hyundai. Sirupulasta johtuvat maailmanlaajuiset toimitusketjujen häiriöt rasittavat autoteollisuuden tuotantoa ja vientiä useiden tehtaiden joutuessa seisauttamaan tuotantonsa. Näiden toimitusketjujen häiriöiden odotetaan kuitenkin olevan väliaikaisia.

Velka-aste kasvussa ja työttömyys noussut koronan seurauksena

Tshekin tilastokeskuksen mukaan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvoi 44,1 %:iin  edellisvuonna sen ollessa vielä 32,4 % tasolla  vastaavana ajankohtana. Tämä on kuitenkin edelleen selkeästi alle EU:n keskiarvon. Tänä vuonna Tshekin valtion budjetin arvioidaan olevan edelleen alijäämäinen noin 400 miljardia korunaa (n. 15,8 miljardia euroa). Koronavuosi näkyi myös Tshekin yleensä erittäin vahvassa työllisyystilanteessa. Vuonna 2019 työttömyysaste oli 2,0 %, mutta vuonna 2020 luku nousi 2,6 %:iin. Vuoden 2021 toisella puolikkaalla työttömyyden uskotaan asettuvan 3 %:iin.

Elpymispaketti tähtää voimakkaasti yhteiskunnan ilmastoystävällisyyden lisäämiseen sekä digitalisointiin

Tshekin elpymissuunnitelman tavoitteena on vahvistaa yksityisiä ja julkisia investointeja ja siten vauhdittaa talouden elpymistä. Vuonna 2022 BKT:n kasvua tuetaan myös EU:n uudella rahoitusjaksolla. Tshekillä on paineita uudistaa vahvasti teollisuuteen nojaavaa elinkeinoelämää digitalisoinnin ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kautta.  Samanaikaisesti elpymisvarat täytyy käyttää tiukassa aikataulussa, joten oikein hankkeiden valitseminen rahoituskohteiksi on tärkeää. Tshekin elpymispaketti on yhteensä noin 7 miljardia euroa, josta 42 % käytetään ilmastotavoitteita tukeviin uudistuksiin ja investointeihin. Näitä ovat rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen 1,6 miljardia, uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton tukeminen 480 miljoonaa, vähäpäästöisempien liikennemuotojen tukeminen 1,1 miljardia sekä kiertotalouteen 141 miljoonaa. 22 % tukipaketista allokoidaan digitalisaatioon esimerkiksi lisäämällä digitalisaatiota koulutuksessa 585 miljoonalla, julkisissa palveluissa 450 miljoonalla ja tukemalla koko talouden digitaalista siirtymää erilaisin keinoin 650 miljoonalla kuten esimerkiksi 5G-verkkojen rakentamisella. Lopuista rahoista valtaosa käytetään taloudellisen ja sosiaalisen resilienssin parantamiseen, kuten koulutuksen saavutettavuuden tasa-arvon lisäämiseen 393 miljoonalla, tukemalla terveydenhuoltoa 823 miljoonalla sekä liike-elämän toimivuuden ja joustavuuden parantamiseen 222 miljoonalla.

 

Lisää Tshekin elpymispaketista: Euroopan komissio(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Oskari Lakka, Suomen suurlähetystö, Praha