Tshekin ja Slovakian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tshekin kansallisen elpymissuunnitelman eräitä painopisteitä ovat digitalisaatio (mm. laajakaistaverkot, 5G), fyysinen infrastruktuuri ja vihreä siirtymä, koulutus ja työmarkkinat sekä terveys. Slovakian elpymissuunnitelman eräitä prioriteetteja ovat vihreä talous, koulutus, terveys ja digitalisaatio. Tshekissä teollisuussektorin (ms. autot) muutoshaaste kohti kestävää ja ympäristöystävällistä tuotanto- ja toimintamallia avaa mahdollisuuksia esim. tekoälylle ja kestäville tuotanto-ratkaisuille, jotka kattavat useita osa-alueita, mm. akut, kierto- ja materiaalitehokkuus. Tshekin ja Slovakian koulutussektoreiden uudistaminen on korkealla poliittisella agendalla. Suomen hyvän maineen hyödyntäminen vaatii pitkäjänteistä vaikuttamis- ja myyntityötä.

Tshekki on Euroopan teollistuneimpia maita ja sen talousmalli perustuu vientiin, jossa sisämarkkinoilla on merkittävä osuus. Teollisuuden osuus maan BKT:sta on noin 32 % ja teollisuus työllistää lähes 38 % työvoimasta. Autoteollisuus tuottaa noin 9 % maan BKT:sta ja lähes 25 % kokonaisviennistä. Autoteollisuuden ekosysteemiin arvioidaan kuuluvan kokonaisuudessaan yli 800 yritystä. Suurin osa, 80 %, Tshekin autoteollisuuden tuotteista viedään Saksaan, Ranskaan, UK:hon ja Slovakiaan. 


Tshekki saa elpymispaketista avustuksia n. 8,7 mrd EUR ja lainaa n. 15,4 mrd EUR. Kansallisen elpymissuunnitelman eräitä painopisteitä ovat digitalisaatio (mm. laajakaistaverkot, 5G), fyysinen infrastruktuuri ja vihreä siirtymä, koulutus ja työmarkkinat sekä terveys.
Slovakian arvioidaan saavan 7,5 mrd EUR tukia ja 6,8, mrd EUR lainaa. Slovakian elpymissuunnitelman eräitä prioriteetteja ovat vihreä talous, koulutus, terveys ja digitalisaatio.


Tshekissä teollisuussektorin (ms. autot) muutoshaaste kohti kestävää ja ympäristöystävällistä tuotanto- ja toimintamallia avaa mahdollisuuksia, joissa voidaan hyödyntää tekoälyä ja kestäviä teollisuus/tuotantoratkaisuja, jotka kattavat useita osa-alueita kuten akut, kierto- ja materiaalitehokkuus.  


Tshekin ja Slovakian koulutussektoreiden uudistaminen on korkealla poliittisella agendalla. Suomen koulutusjärjestelmä on ns. kultainen standardi. Koronaviruspandemia on korostanut tarvetta opetuksen digiratkaisujen kehittämiseen. Hyvän maineen hyödyntäminen vaatii pitkäjänteistä vaikuttamis- ja myyntityötä. 

Jukka Pesola, Suomen suurlähettiläs, Tshekki