Tilannekatsaus Tshekin akkuteollisuuteen

Valkoista sähköauto latauksessa.
Kuva: Shutterstock

Tässä artikkelissa tehdään päivitetty katsaus Tshekin akkuteollisuuden tapahtumiin. Perustiedot sektorista ja laajempi analyysi löytyvät osoitteesta https://finlandabroad.fi/web/cze/ajankohtaista/-/asset_publisher/TV8iYvdcF3tq/content/katsaus-tshekin-akkuteollisuuteen-raaka-aineita-ja-visioita-kohti-co2-paastotonta-liikennet-1/384951(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Viitaten kyseiseen artikkeliin, Tshekin hallitus on asettanut tavoitteekseen valmistautumisen ei-fossiilisilla polttoaineilla kulkevien autojen käyttöönottoon ja infrastruktuurin rakentamiseen. Sähköautoissa tarvittavien akkujen valmistuksessa etulyöntiasema on tällä hetkellä aasialaisilla ja yhdysvaltalaisilla yrityksillä. Litium-akuista noin 85 % valmistetaan Aasiassa, kun Euroopan vastaava luku on 3 %. Monet yritykset ovat kuitenkin avanneet tehtaita Eurooppaan vastaamaan sähköautojen kasvavaan kysyntään. Tshekissä on kehitetty jopa mullistavaksi kutsuttua akkuteknologiaa HE3DA-yrityksessä. Lisäksi Tshekissä sijaitsee Euroopan suurin litium-esiintymä, jota pyritään hyödyntämään lähitulevaisuudessa.

Aiemmin tänä vuonna julkaistun Tshekin innovaatiostrategian lisäksi valmisteilla on muitakin strategioita.  Kauppa- ja teollisuusministeriön autosektoria käsittelevä Automotive Action Plan on tarkoitus päivittää tämän vuoden aikana. Kirjoitushetkellä sitä ei vielä ole julkaistu.

Tshekkiläinen energiayhtiö CEZ tehnyt ehdollisen sopimuksen australialaisen kaivosyhtiö EMH:n kanssa

CEZ ja European Metals Holdings Ltd. (EMH) tekivät marraskuun lopussa ehdollisen sopimuksen koskien strategista kumppanuutta ja Tshekin Cinoveciin kohdistuvia investointeja. 

Euroopan suurin litium-esiintymä sekä yksi maailman suurimmista tina-esiintymistä sijaitsevat Cinovecissa. Alueella on lisäksi pienempiä volframi-, rubidium-, skandium-, niobium- ja tantaali-esiintymiä. EMH omistaa etsintäoikeudet näihin esiintymiin.

Toteutuessaan sopimus toisi CEZ:lle 51 %:n omistuksen Geomet:ssa, joka on EMH:n tshekkiläinen tytäryhtiö. Toteutumisen ehtoina ovat osakkeenomistajien hyväksyntä ja due diligence eli talouden ja hallinnon tarkastus sekä liiketoiminnan riskien kartoitus.

CEZ:n arvioiden mukaan litiumin kysyntä voi jopa kolminkertaistua vuoteen 2025 mennessä. Koska akut ja niiden raaka-aineena käytetty litium ovat suuressa roolissa sähköautojen tuotannossa, CEZ haluaa olla mukana uusissa kehityskuluissa. CEZ:n ja EMH:n sopimus on seuraava askel kohti litium-kaivoksen avaamista Cinovecissa. Kaivoksen ja litiumin käsittelylaitoksen rakentamisen arvioidaan maksavan noin USD 450-500 milj.

CEZ on Tshekin valtion 70-prosenttisesti omistama yritys. EMH on listattu Australian ja Lontoon pörsseihin.

Potentiaalinen akkuteollisuuden mullistaja HE3DA saanut TÜV-sertifikaatin

HE3DA (High Energy 3D Accumulator) on tshekkiläinen yritys, jolla on arvioiden mukaan potentiaalia mullistaa akkuteollisuus. Yrityksen ideana on suurentaa akun elektronien kokoa ja pinta-alaa nanoteknologian avulla, jolloin akut imevät itseensä tavallista enemmän energiaa. Toinen markkinaetua tuova ominaisuus on akkuun rakennettu sisäinen viilennysjärjestelmä. Tällöin ulkoiseen viilennykseen ei tarvitse varata tilaa.

Akkujen on tarkoitus toimia varavirtalähteenä, johon voi varastoida suuren määrän energiaa mahdollisimman edullisesti. Toisaalta akkuja voidaan käyttää myös nopeaan energian kulutukseen tarvittavana voimalähteenä. Esimerkki konkreettisesta käyttötarkoituksesta on sairaaloiden ja tehtaiden varavirtageneraattorina toimiminen. Mikäli sähköverkkoon tulee häiriöitä, toiminnat voidaan pitää normaalitasolla generaattorin ansiosta. Tarkoituksena on lanseerata akku käytettäväksi sähköautoissa ja mahdollisesti raskaan teollisuuden laitteiden ja työkoneiden käyttövoimana.  

Heinäkuussa 2019 yritys tiedotti, että testit TÜV:llä Saksassa on saatu päätökseen ja akut ovat saaneet sertifikaatin. Samassa yhteydessä kerrottiin, että Magna Energy Storage-tehdas (MES), jossa akkuja on tarkoitus valmistaa, on suurelta osin valmis ja ensimmäisten tuotantolinjojen asennus käynnissä. Tuotanto on tarkoitus aloittaa jouluna 2019, jolloin aloitetaan tehtaan koekäyttö.

MES-tehtaan lisäksi yritys suunnittelee rakentavansa tehtaan USA:n Nevadaan. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2020. Yritys vahvistaa, että hanke on saanut paikallishallinnon tuen USA:ssa. PMI Andrej Babis on lisäksi keskustellut hankkeesta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Luottamusta yritykseen löytyy myös muilta tahoilta. Esimerkiksi Euroopan investointipankki on tarjonnut EUR 60 milj. lainaa yritykselle.

HE3DA:n mukaan yrityksen tuotteita kohtaan on ilmaistu kiinnostusta kotimarkkinoiden lisäksi Afrikassa ja Australiassa. Vuoden 2020 tuotantokapasiteetti on alustavasti tarkoitus varata Tshekin ja Slovakian markkinoita varten.

Akkuteollisuudelle tärkeää raaka-ainetta kobolttia käytetään myös HE3DA:n tuotteissa. Koboltti on ongelmallinen raaka-aine, koska se on konfliktimineraali. Yritys vakuuttaa, että sillä on erittäin hyvät suhteet Kongon tasavaltaan ja se on neuvotellut suoraan Kongon tasavallan hallituksen edustajien kanssa raaka-aineen toimituksesta. Yritys aikoo kuitenkin tulevaisuudessa tutkia, miten akkuja voitaisiin valmistaa ilman kobolttia. Tällä hetkellä yritys käyttää NMC-tekniikkaa (nikkeli-mangaani-kobolttioksidi), joka säästää koboltin määrää tuotannossa.

Chvaleticen mangaaniesiintymä

Kanadalainen Euro Manganese Inc. (EMN) omistaa etsintäoikeudet Chvaleticen mangaaniesiintymään. Chvaleticen hankkeen toteutettavuustutkimuksen arvioitiin aiemmin olevan valmis tämän vuoden loppuun mennessä, mutta viimeisimmän julkistetun tiedon mukaan tutkimus valmistuisi alkuvuodesta 2020.

Tällä hetkellä EMN tekee töitä sen eteen, että teollisen koon koelaitos saataisiin suunniteltua ja rakennettua. Yritys on listattu Toronton ja Australian pörsseihin.

 

Henriikka Hakala

Suomen Prahan-suurlähetystö