Tilannekatsaus Portugalin terveyssektoriin

Portugalin valtion julkinen terveydenhuolto on suurten haasteiden edessä. Keskeisenä syynä on ammattiosaajien lähtö maasta parempien palkkojen ja työolosuhteiden perässä. Useat ovat myös siirtyneet työskentelemään yksityiselle sektorille. Julkisella sektorilla on tarvetta palkkojen korotuspaineen lisäksi rakenteellisiin- ja hallinnollisiin uudistuksiin.

Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland.

Julkisen sektorin tukalan tilanteen voi katsoa olevan jatkumoa talouskriisin jälkeisestä tiukan rahapolitiikan linjasta. Aivovuodon seurauksena julkisen terveydenhuollon sektoria vaivaakin työvoimapula ja työntekijöiden tyytymättömyys. Esimerkiksi sairaanhoitajat ovat järjestäneet näkyviä lakkoja.

Portugalissa toimii rinnan kaksi julkisen sektorin terveydenhuoltojärjestelmää: Serviço Nacional de Saúde (SNS) ja Instituto de Proteção e Assistência na Doença (ADSE). SNS on kaikille tarkoitettu julkinen terveydenhuollonpalveluiden tarjoaja, siinä missä ADSE on vain julkishallinnon työntekijöille tarkoitettu instituutio. Kahdesta eri palveluntarjoajasta johtuva hoidollinen eriarvoisuus aiheuttaa myös polemiikkia julkisessa keskustelussa.

Nopeasti kasvava yksityinen terveydenhuollon sektori

Perinteisesti julkisen terveydenhuollon asema ollut Portugalissa vahva, mutta nyt suunta on muuttumassa. Kahden vuoden sisällä liki 20 uutta yksityistä sairaalaa ollaan rakennettu tai rakentamassa Portugaliin. Kyseessä on yhteensä noin 750 miljoonan euron investoinnit. Uudet sairaalat rakennetaan reilun sadan (114) jo olemassa olevan yksityisen sairaalan lisäksi.

Innokas rakentaminen ja kasvu osoittavat, että yksityisen sektorin toimijoilla on uskoa terveusalan markkinoihin. Parhaillaan Serviço Nacional de Saúde (SNS) vastaa valtaosasta hätäpäivystyksiä (80%) sekä sairaalahoidoista ja leikkauksista (70%). Yksityinen sektori kasvaa kuitenkin tällä hetkellä nopeimmin. Portugalin yhteensä noin 225:stä sairaalasta noin puolet on yksityisiä.

”Omasta taskusta” maksettujen terveyspalveluiden käyttö on lisääntynyt viimevuosina. Joka neljänneltä portugalilaiselta löytyy nykyisin myös yksityinen terveysvakuutus, jonka sisällöllinen kattavuus vaihtelee valitun paketin laajuuden mukaan. Merkittävin nopeaa yksityisten terveysvakuutusten kasvua selittävä tekijä on kyseisen etuuden yleistyminen osana palkkaneuvotteluja.

Kasvavan turismin myötä maassa vakituisesti oleskelevien ulkomaalaisten osuus on myös lisääntynyt merkittävästi, mikä lienee yksi tekijä yksityisen terveydenhuoltosektorin nopeaan kasvuun jo mainittujen julkisen sektorin vaikeuksien ohella. Portugalissa on lisäksi kehitetty terveysturismin houkuttelemiseksi Healthpassport –hanke, jonka avulla EU-eroon varautuvat Britit voivat käyttää Portugalin julkisenterveydenhuollon palveluita varsin halvalla ja vaivattomasti.

Suurimmat Portugalin yksityisen terveyssektorin toimijat ovat José de Mello Saúde group, Luz Saúde group, Lusíadas goup ja Trofa Saúde group. Merkittävä toimija on myös maan suurin säätiöpohjainen sairaalakonserni Santa Casa da Misericórdia.

Tulevaisuuden näkymiä

Portugalin vastamuodostetun hallituksen budjettineuvottelut ovat yhä kesken, mutta panostuksesta julkiseen terveydenhuoltoon on ollut puhetta jo edelliseltä hallituskaudella, sekä uuden lokakuussa 2019 valitun hallituksen budjettineuvotteluissa. Varsinaisia päätöksiä odotetaan joulukuun puolenvälin tienoilla.

Erikoissairaanhoito, diagnostiikka ja suunterveys ovat yleisimpiä yksityisellä puolella tehtäviä hoidollisia toimenpiteitä. Korkealaatuisilla ja teknisesti kehittyneillä lääkinnällisillä laitteilla, sekä erityisesti tehokkuutta ja sairaalan käyttöastetta vähentävillä laitteilla ja sovelluksilla on paras markkinapotentiaali.

Tuonti on olennainen osa lääketieteellisten laitteiden markkinoita Portugalissa. Portugaliin on kehitteillä myös maakohtainen ohjelma teleterveyden edistämiseksi, mikä voi tarkoittaa uusia mahdollisuuksia terveydenhuollon pariin kehitetyille digitaalisille teknologioille.

Haasteista ja muutoksen tuulista huolimatta Portugalin terveydenhuolto on laadullisesti ja tuloksellisesti Euroopan keskitason paremmalla puolella useilla keskeisillä mittareilla arvioituna.

Lisätietoa: