Tietoa Kiinaan ulkomailta tuotavia tavaroita ja kontteja koskevista epidemiantorjuntatoimista

Kiinan valtioneuvoston koronavirusepidemian torjuntaa koordinoiva johtoryhmä on julkaissut tammikuun puolivälissä tekniset ohjeet koskien konttien ja ulkopakkausten desinfiointia sekä toimenpiteitä tuontitavaroiden käsittelyä ja myyntiä harjoittavissa yrityksissä.

Ohjeilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kaikkeen Kiinaan ulkomailta saapuvaan tuontiin. Vaatimuksia asetetaan kaikkien ulkomailta saapuvien tavaroiden ja kuljetusvälineiden testaukseen, desinfiointiin ja erillään käsittelyyn, tuontituotteita käsittelevän henkilökunnan rokottamiseen, eristämiseen, testaukseen, toimintaan ja valvontaan, sekä tuotteiden jäljitettävyyteen.

Vaatimukset hidastavat Kiinassa jo aiemmin koronatoimien vuoksi kangistunutta tuontiprosessia. Vastaavia toimia ollaan aiemminkin nähty paikallistasolla, ja niiden vaikutukset ovat tässä vaiheessa vielä epäselviä. Suomalaisyritysten on hyvä huomioida riski merkittävistäkin viivästyksistä sekä Kiinaan suuntautuvissa, että Kiinasta lähtevissä lähetyksissä. 
 

Kylmäketjutuotteet ovat olleet erityistarkkailussa

Kiinassa on uutisoitu laajasti ulkomailta saapuvia lähetyksiä käsittelevien logistiikkatyöntekijöiden tar-tuntaklustereista, ja ulkomailta saapuneista kylmäketjutuotteista sekä erityisesti niiden pakkauksista löydetystä koronaviruksesta. Kiinan terveysviranomaiset uskovat, että koska koronavirus säilyy kyl-missä lämpötiloissa aktiivisena kauemmin, maahan ulkomailta saapuvat kylmäketjutuotteet ja näiden pakkaukset aiheuttavat koronavirustartuntoja Kiinassa. Loppusyksystä 2020 alkaen huoli on laajentunut koskemaan kaikkia ulkomailta saapuvia kuljetuksia ja pakkauksia, sillä talven kylmän ilmaston myötä kylmäketjuolosuhteet voivat vallita kaikissa logistiikkaketjuissa. 

Yleisesti voidaan sanoa, että niissä länsimaissa (esim. Australiassa), joissa on erittäin hyvä tautitilanne, ei toteuteta kansainvälistä kauppaa rajoittavia toimia, sillä pakkauksia ja tuontituotteita ei pidetä tartun-tojen lähteenä, eikä tällaisia taudinpurkauksia ole todettu. Maailman terveysjärjestö WHO:n ja YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n mukaan koronaviruksen leviämisestä elintarvikkeiden tai pakkausten välityksellä ei ole tällä hetkellä tieteellisiä todisteita. 

Aiemmin pandemian aikana Kiina on korostanut erityisesti kylmäketjuelintarvikkeiden tiukan valvon-nan tärkeyttä ja antanut kattavan ohjeistuksen riskien hallintaan lokakuussa 2020. Ohjeistus on aiheut-tanut tuontiongelmia ja hidastuksia erityisesti kalan ja lihan tuonnissa, kun tuotteita on pitänyt mm. tes-tata ja pakkauksia desinfioida Kiinassa. Vaatimukset ovat hidastaneet tuonti- ja vientiprosesseja ja kylmäketjutuotteiden tuonti voi hoitua ainoastaan nimettyjen ensisaapumisvarastojen kautta. Valvonta on ulottunut lähtömaihin. Kiinan Tulli on tehnyt valmistaviin laitoksiin tarkastuksia, ja nämä ovat joutu-neet tekemään useita muutoksia tuotanto-olosuhteisiin. Ulkomaisista laitoksista, joiden tartuntakluste-reista on uutisoitu, on tuontioikeus Kiinaan evätty. Paikoin, esimerkiksi Dalianissa, kylmäketjutuottei-den tuontiprosessin viivästykset ovat aiheuttaneet satama-alueiden varastointiongelmina ja konttipulaa muualla maailmassa niiden seisoessa Kiinan satamissa.

 

Epidemian torjuntatoimet laajenemassa kaikkiin ulkomailta tuleviin kuljetuksiin

Loppuvuodesta 2020 lähtien on näyttänyt yhä vahvemmin siltä, että kaikki ulkomailta Kiinaan tuodut tavarat joutuvat vastaavien, tiukempien epidemiantorjuntatoimien kohteeksi. Tähän tuontisilmukan kiristymiseen liittyy nyt olennaisesti uutta ohjeistusta keskustasolta:

1. Työsuunnitelma maahantuotavien korkean riskin, muiden kuin kylmäketjuun liittyvien konttien tarkastusta ja ennaltaehkäisevää desinfiointia varten, Kiinan valtioneuvoston COVID-19 epidemianvastustustoimia koordinoiva johtoryhmä Zongfa (2020) No. 277, 31.12.2020 http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7914/202101/7de3622479294bd3a0a526c323745c32.shtml(Linkki toiselle web-sivustolle.) 

2. Tekniset ohjeet maahantuotavien korkean riskin, muiden kuin kylmäketjuun liittyvien konttien ja tuontitavaroiden ulkopakkausten ennaltaehkäisevää desinfiointia varten, Kiinan valtioneuvoston epidemianvastustustoimia koordinoiva johtoryhmä Zongfa (2021) No. 15, 20.1.2021 http://www.nhc.gov.cn/jkj/s7934td/202101/12039e3b4bb74b5cbf5293142ced2c22.shtml(Linkki toiselle web-sivustolle.)

3. Ohje koskien maanteitse tai meriteitse maahantuotujen korkean riskin, muiden kuin kylmäketjuun liittyvien konttien ja lastien ennaltaehkäisevää desinfiointia, Kiinan liikenneministeriön ilmoitus 19.1.2021 http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-01/20/content_5581329.htm(Linkki toiselle web-sivustolle.)

4. Tekninen ohje COVID-19 torjuntaan tuontitavaroiden käsittelyä ja myyntiä harjoittavissa yrityksissä, Kiinan valtioneuvoston epidemianvastustustoimia koordinoiva johtoryhmä Zongfa (2021) No. 17, 17.1.2021 http://www.nhc.gov.cn/zyjks/s7788/202101/7782dbb11f1c40dd8ac1beaaf50100c9.shtml(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Työsuunnitelmien ja teknisten ohjeiden merkittävin vaikutus lienee se, että maanlaajuisesti kaikkien Kiinaan tuotavien tavaroiden (kaivinkoneista maitojauheeseen) käsittelyssä tulee huomioida epidemiantorjuntatoimet tuonnissa, käsittelyssä ja myynnissä. Toimenpiteet kohdistuvat materiaaleihin (kuljetuskalustoon, pakkauksiin ja tuotteisiin), tuotteita käsittelevään henkilökuntaan (kuljettajat, satamatyöntekijät, tuotantotyöntekijät), sekä ympäristöön. Koronanäytteenotto materiaaleista, ympäristöstä ja ihmisistä tulee pakolliseksi koko kuljetus- ja tuotantoketjun läpi. Hygieniavaatimuksia korotetaan koko ketjun läpi. Kuljetuskalusto, ulko- ja soveltuvin osin sisäpakkaukset ja tavarat on puhdistettava ja desinfioitava, niin myös varasto- ja tuotantoympäristöä. Tuontituotteet on pidettävä erillään kotimaisista tuotteista. Työntekijöille tulee rokottamisvaatimus, heidät on eristettävä muusta väestöstä ja he joutuvat erityisen valvonnan piiriin (esimerkiksi 24/7 videovalvonta). Työntekijöiden terveydenseurantajärjestelmiä ja tuotteiden jäljitettävyysjärjestelmiä vaaditaan perustettavaksi. Ohjeet velvoittavat myös laatimaan valmiussuunnitelman ja ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli positiivisia näytteitä todetaan.

Ohjeiden todellisia vaikutuksia ja toimeenpanoa on vielä vaikea arvioida. Paikallistasolla on huomattavan vapaat kädet toteuttaa keskustason ohjeistus. Jo viime vuonna toimet riippuivat paikallisesta epidemiatilanteesta, tuontimääristä ja muista seikoista, joiden seurauksena paikalliset käytännöt vaihtelivat. Monin paikoin voimassa on erityisiä alueellisia ja jopa satama- tai varastokohtaisia koronarajoituksia.

Erityisesti logistiikkayritykset, varastotoimijat ja huolitsijat joutuvat muuttamaan toimintaansa. Uudet vaatimukset voivat lisätä logistiikkakustannuksia ja luonnollisesti aiheuttaa viivästyksiä ainakin lähiviikoille, kenties pidemmäksikin aikaa. Kiinalainen uusivuosi 12.2. ja siihen liittyvä lomakausi (joitakin viikkoja) vaikuttavat omalta osaltaan asiaan. Suomalaisyritysten on hyvä huomioida riski merkittävistäkin viivästyksistä sekä Kiinaan suuntautuvissa, että Kiinasta lähtevissä lähetyksissä.

Kiinassa toimiva EU-kauppakamari avasi jäsenyrityksilleen kyselyn, jossa kartoitettiin tuontitavaroiden käsittelyä ja myyntiä koskevan Zongfa (2021) No. 17 -ohjeen vaikutusta jäsenyritystensä liiketoimintaan. Ohjeella voi olla ekstraterritoriaalisia eli Kiinan rajojen ulkopuolelle ulottuvia vaikutuksia. Kiinalainen osapuoli saattaa edellyttää ulkomaiselta kumppanilta tai asiakkaaltaan, että tuontitavaran valmistus- ja käsittelyprosessissa on noudatettu koronantorjuntatoimia. Tällaisia saattavat olla esimerkiksi henkilökunnan koronatestit, ulkopakkausten desinfiointi tai jollain aikavälillä rokotus.

Työsuunnitelma maahantuotavien konttien ja ulkopakkausten desinfioinnista Zongfa (2020) No. 277 on voimassa maaliskuun loppuun. Maaliskuun lopussa Kiinan valtioneuvoston COVID-19 epidemianvastustustoimia koordinoiva johtoryhmä arvioi vaadittavia toimenpiteitä uudelleen.

 

Jaakko Koivusaari, Ulkoasiainsihteeri
Anna-Stiina Antola, Erityisasiantuntija

Suomen Pekingin-suurlähetystön kauppapoliittinen osasto