Tiellä talouskasvua - Intia investoi infraan

Kuva: N-O-M-A-D, flickr, com, ccby3.0 Intiassa tiet ovat kovalla koetuksella. Liikenneruuhkaa Delhissä. Kuva: N-O-M-A-D, flickr, com(Linkki toiselle web-sivustolle.), ccby2.0(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Intian puutteellinen infrastruktuuri on este taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Maantieliikenneministeri Kamal Nathin johdolla maahan aiotaan rakentaa 7 000 kilometriä uutta valtatietä joka vuosi. Pikitien lisäksi Intiaa kiinnostaa älykkääseen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvä suomalaisosaaminen ja korkea teknologia.

Intian 3,5 miljoonan kilometrin pituinen maantieverkko on toiseksi laajin maailmassa. Runsaat 65 % kaikesta rahti- ja 85 % matkustajaliikenteestä kulkee maanteitse ja määrä kasvaa 7-10 % vuodessa. Tiestöstä suurin osa on paikallisia maanteitä. Valtateiden osuus on vain 2,2 %, mutta niitä pitkin kulkee yli 40 % liikenteestä.

Nykyisin oppositiossa oleva hindupuolue BJP käynnisti vuonna 1999 valtateiden rakentamisohjelman, joka lopahti kongressipuolueen noustua valtaan vuonna 2004. Kongressi profiloitui siltarumpujen sijasta mieluummin sosiaaliohjelmillaan. Raskas byrokratia, tehoton hallintokoneisto, monimutkaiset maanomistusolot ja korruptio halvaannuttivat rakentamisen.

Kevään 2009 parlamenttivaalien myötä hallituksen linja muuttui. Uudistettuaan mandaattinsa pääministeri Manmohan Singh nimitti maantieliikenneministeriksi Kamal Nathin, jolle uskottiin valtateiden rakennusohjelman (National Highways Development Project, NHDP) toimeenpano. Tehokas ja työlleen omistautunut, puolueensa sisäpiiriin kuuluva entinen ympäristö- ja kauppaministeri Nath on onnistunut nostamaan valtateiden rakennusohjelman hallituksen kärkihankkeiden joukkoon. Nath on uudistanut hankkeiden kilpailutusprosessin ja toteutuksen. Tavoitteena on lisätä kansallisten maanteiden kokonaispituus 70 600 kilometristä 200 000 kilometriin.

Kamal Nath ilmoitti virkaan astuttuaan laajentavansa valtatieverkkoa keskimäärin 20 kilometriä päivässä, mutta tahti on hidastumassa 12 -13 kilometriin päivässä. Epäonnistuminen olisi takaisku hallitukselle, joten Nath pyrkii tekemään kaikkensa hankkeiden jouduttamiseksi.

Investoinnin kokonaismäärä on 179 miljardia dollaria ja se ajoittuu kuudelle vuodelle. Uutta on se, että suurin osa rahoituksesta toteutetaan PPP-hankkeina, jossa on yksityistä pääomaa mukana. Paitsi teiden rakentamista, hallitus pyrkii modernisoimaan liikenteen ohjaus- ja seurantajärjestelmää, jonka vuoksi Kamal Nath vieraili Suomessa toukokuun alussa liikenneministeri Anu Vehviläisen kutsusta. Intiaa kiinnostaa erityisesti älykkääseen liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät ratkaisut, joissa Suomea pidetään esimerkillisenä. Vierailun aikana Suomi ja Intia sopivat yhteistyön tiivistämisestä.

Intialla on kiire uudistaa maatieverkkoaan, koska heikko infrastruktuuri hidastaa talouskasvua ja kehitystä. Arvovaltaisen Indian Institute of Management – laitoksen mukaan huonokuntoinen tieverkko aiheuttaa kansantaloudelle vuosittain 5,1 miljardin dollarin menetykset. Kamal Nath on todennut, että 30–40 % hedelmistä ja vihanneksista mätänee matkalla kuluttajille heikon tiestön ja siitä johtuvien logististen pullonkaulojen vuoksi.

Tieverkoston laajentaminen ja kunnostaminen on siten sisäpoliittisesti, sosiaalisesti ja kansantaloudellisesti keskeinen kysymys, koska se mahdollistaa maaseudun väestölle työllisyyden ja paremman toimeentulon, lisää talouskasvua ja tuo ulkomaisia investointeja. Mittaluokka onkin valtava: pääministeri Singh on ilmoittanut kaksinkertaistavansa infrastruktuurin parantamiseen osoitetut varat 500 miljardista tuhanteen miljardiin dollariin, joka tarjoaa suomalaisille yrityksille lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia. Sijoittajat ovat jo liikkeellä ja odottavat infrastruktuurialan yritysten tuottavan ICT:n kaltaisen buumin Intian kansantalouteen. Siinä suomalaisella osaamisella on nostetta.