Thaimaa ja maailman talouskriisi

Maailman talouskriisi alkaa ulottaa vaikutuksensa myös viennistä riippuvaiseen (lähes 70 prosenttia BKT:stä) Thaimaahan. Kuluvana vuonna talouskasvun ennustetaan jäävän 0,5-2 prosentin tuntumaan. Synkimmät ennusteet povaavat talouden supistuvan 0,4 prosenttia. Miljoonan thaimaalaisen arvioidaan menettävän työpaikkansa.

Thaimaan demokraattijohtoinen hallitus elvyttää taloutta 6,3 miljardilla eurolla. Toimenpiteet kohdistetaan etenkin maatalous- ja vientisektoreille. Elinkustannukset pyritään pitämään aisoissa ja toimeentulo turvattuna muun muassa kuluttajatuotteiden hintasääntelyllä, avustamalla eläkeläisiä ja takaamalla lapsille ilmainen koulutus. Työttömät tehdastyöläiset ohjataan uudelleenkoulutukseen. 

Verohelpotuksia ei ole luvassa, sillä verotulotavoitteesta arvioidaan jäätävän yli 10 prosenttia tänä vuonna. Elvytyspaketti joudutaan rahoittamaan kasvattamalla budjettivajetta ja ottamalla lainaa.

Thaimaan selviytyminen maailmanlaajuisen talouskriisin karikoista riippuu pitkälti myös siitä, pääseekö Abhisitin hallitus tekemään rauhassa työtään, Suomen Bangkokin suurlähetystö raportoi.  

Kasvu hidastuu, työttömyys kasvaa 

Thaimaan uusi demokraattijohtoinen hallitus julkisti ohjelmansa 30. joulukuuta 2008. Demokraattien johtaman hallituksen ohjelma on pitkälti jatkoa aikaisemmille hallitusohjelmille, joita People Power Party -vetoiset hallitukset eivät ehtineet sisäpoliittisesti epävakaassa tilanteessa toimeenpanna. Abhisitin hallituksella on voitettavanaan suuret sisäpoliittiset haasteet, joiden ratkaisua maailman talouskriisi ei yhtään helpota. Vallitsevassa tilanteessa talous on hallituksen prioriteetti numero yksi ja samalla mittari, jolla hallituksen onnistumista arvioidaan. 

Kun vuonna 2008 Thaimaan huolena oli korkea inflaatio ja öljynhinta, nyt ongelmaksi ovat nousseet hidastuva talouskasvu ja kasvava työttömyys. Vientiriippuvaisena maana (viennin osuus lähes 70 prosenttia BKT:stä) Thaimaa väistämättä kärsii keskeisten vientimarkkinoidensa (Yhdysvallat, EU, Japani) talousvaikeuksista. Marras-joulukuun vaihteessa tapahtunut Bangkokin lentokenttäsaarto, jonka kustannusten arvioidaan nousevan yli 6 miljardiin euroon, on raskas lisätaakka heikentyvässä taloudellisessa tilanteessa. Se vaikuttaa vielä kuukausia talouteen ja turismiin. 

Vuoden 2008 talouskasvun arvioidaan olleen 3-4 prosenttia ja vielä muutamia kuukausia sitten ennustettiin optimistisesti 4-5 prosentin kasvulukuja vuodelle 2009. Todellisuus alkoi kuitenkin valjeta loka-marraskuussa. Marraskuussa viennin arvo dollareissa mitattuna putosi lähes 19 prosenttia edellisvuoden marraskuuhun verrattuna, samaten myös turistien määrä putosi 22,4 prosenttia edellisvuoden marraskuuhun verrattuna. Vuoden 2009 kasvuennusteita on jouduttu korjaamaan alaspäin: talouskasvun ennustetaan jäävän 0,5-2 prosentin tuntumaan. Synkimmät ennusteet ennakoivat talouden supistuvan 0,4 prosenttia. Noin 200 000 thaimaalaisen arvioidaan jäävän työttömäksi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Koko vuonna työnsä menettänee noin miljoona ihmistä. 

Tilanne parempi kuin 90-luvun kriisissä 

Thaimaan keskuspankki kuitenkin vakuuttaa, että 1990-luvun finanssikriisin aikainen tilanne, jolloin maan talous supistui 10 prosenttia, ei tule toistumaan. Thaimaan lähtökohdat ovat tänä päivänä paremmat: valtiontalous on tasapainossa ja yksityissektorin ja kotitalouksien velkaantumisaste alhainen. 

Näissä lähtökohdissa hallitus vastaa taloudellisiin haasteisiin finanssipolitiikan keinoin lisäämällä julkisia menoja. Hallitusohjelmassa tavoitteena on piristää kokonaistaloutta investointien ja kulutuksen edistämiseksi, säilyttää ja kasvattaa thaimaalaisten tulotasoa sekä laskea elinkustannuksia. Hallitusohjelmaan sisältyy nopealla aikataululla toteutettava elvytyspaketti, jonka kokonaiskustannukset ovat 300 miljardia bahtia (noin 6,3 miljardia euroa). 

Tukea useille sektoreille

Hallitus kohdistaa tukitoimenpiteensä etenkin maatalous- ja vientisektoreille. Maatalous on edelleen thaimaalaisten tärkein elinkeino, josta 25 miljoonaa ihmistä saa elantonsa. Maataloustuotteiden hinnat ovat laskeneet, mistä syystä hallitus pyrkii turvaamaan omilla toimillaan maataloustuotteiden tuottajahintojen vakauden. Tukiaisten maksamista tärkeimmille viljelykasveille tullaan jatkamaan. Maataloussektorin toivotaan myös tarjoavan työpaikkoja työttömiksi jääville. 

Vuodelle 2009 tavoitteeksi on asetettu kasvattaa viennin arvoa 3 prosenttia. Viennissä panostetaan etenkin ASEAN-markkinoille perinteisten vientimarkkinoiden (USA, Japani ja EU-alue) kärsiessä talousvaikeuksista. Myös uusia markkinoita etsitään (Lähi-itä, Itä-Eurooppa ja muu Aasia). Kauppaministeriö haluaa edistää vapaakauppaneuvotteluja etenkin ASEANin kautta, mutta myöskään kahdenvälisten sopimusten mahdollisuutta ei poissuljeta. Thaimaalaisten puolestaan toivotaan suosivan kotimaisia tuotteita ja matkustavan kotimaassa. Ulkomaisia turisteja yritetään houkutella takaisin kampanjoin. 

Megaprojekteja jatketaan erityisesti maan infrastruktuurin parantamiseksi. Abhisitin hallitus ei kuitenkaan näe suuria hankkeita lääkkeenä taloustilanteeseen, koska ne ovat aikaavieviä ja niiden toimeenpanemiseksi vaaditaan omat lain edellyttämät pitkälliset prosessit. 

Kouluttautumista ja yrittäjyyttä kannustetaan 

Työttömyyden kasvuun reagoidaan uudelleen kouluttamalla ja tarjoamalla edullisia lainoja yrittäjiksi ryhtyville. Valtio varautuu järjestämään koulutuksen noin 500 000 työttömäksi jäävälle tehdastyöläiselle, jotka koulutusjakson jälkeen palkataan töihin kotiseuduillaan kolmeksi kuukaudeksi. Tämän jälkeen heitä kannustetaan pienyrittäjyyteen valtiopankeilta saatavan enintään 50 000 THB:n lainan turvin. 

Myös oppilaitoksista valmistuvia (noin 300 000 henkilöä) kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi, sillä noin 70 prosentilla valmistuvista tulee olemaan vaikeuksia työllistyä. Yrityksille, jotka pyrkivät välttämään irtisanomisia, tarjotaan lainaa edullisella korolla. Köyhimmille eläkeläisille taataan riittävä toimeentulo kuukausittaisen avustuksen muodossa. 

Kotitalouksien elinkustannukset pyritään pitämään alhaalla kuluttajatuotteiden ja palveluiden hintasääntelyllä. Hallitus jatkaa myös ainakin puoli vuotta edellisten hallitusten käynnistämää elvytysohjelmaa, joka tarjoaa muun muassa  ilmaisia bussi- ja junakyytejä sekä alennuksia vesi- ja sähkölaskuihin. Lisäksi hallitus haluaa turvata kaikille lapsille maksuttoman koulutuksen 15 vuodeksi (muun muassa  maksuton oppimateriaali, kouluasut). 

Pidemmällä tähtäimellä hallitus on myös aikeissa uudistaa koko koulutusjärjestelmän rakenteen ja hallinnon. Tämä onkin tarpeen, sillä Thaimaan peruskoulutusjärjestelmän taso ja oppimistulokset ovat heikentyneet. Thai-koululaiset suoriutuvat huonosti verrattuna kaakkoisaasialaisiin oppilastovereihinsa. Jos koulutuksen tasoa ei saada pian nostettua, heikentää se jatkossa maan kilpailukykyä. 

Elvytyspaketin rahoitus 

Taloustilanteen heikentyessä valtion kassaan ei kerry verotuloja nykyiseen malliin ja kuluvana vuonna verotulotavoitteesta arvioidaan jäätävän noin 10 prosenttia. Tästäkään syystä verohelpotuksia ei ole odotettavissa. Pääministeri Samakin hallituksen lupaamaa yritysveroasteen laskua 30 prosentista 25 prosenttiin ei toteuteta. 

Verotulojen laskiessa elvytyspaketti on tarkoitus rahoittaa kasvattamalla budjettivajetta noin 3,5-4 prosenttiin BKT:stä nykyisen 2,5 prosentin sijasta. Valtio joutuu myös ottamaan lainaa. Tällä hetkellä julkisen velan osuus BKT:stä on 40 prosenttia.  Näin ollen hallituksella on vielä mahdollisuus ottaa lisälainaa rikkomatta periaatetta, jonka mukaan julkinen velka ei saa ylittää 50 prosenttia BKT:stä. 

Hallituksen elvytyspakettia on helppo syyttää populistiseksi, mutta pääministeri Abhisit on hiljentänyt kritisoijat toteamalla, että kuluttamiselle ei tässä tilanteessa ole vaihtoehtoa. Kysyä voi kuitenkin, ovatko hallituksen ja keskuspankin talousennusteet kohdallaan vai kenties liian positiivisia? Onko elvytystoimenpiteet kohdennettu oikein? Suuri kysymysmerkki leijuu myös sisäpoliittisen tilanteen yllä. Thaimaan selviytyminen riippuu paitsi talouskriisin kestosta maailmalla myös siitä, pääseekö Abhisitin hallitus tekemään rauhassa työtään.