Teknologiasektori nousussa New Yorkissa

New Yorkiin on viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt vakavasti otettava teknologiasektori. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaisille yrityksille.

New Yorkin pormestari Michael Bloomberg on jo kohta 12 vuotta kestäneen kautensa alusta alkaen painottanut kaupungin talouden monipuolistamisen tärkeyttä. Pitkän tähtäimen menestymisen edellytyksenä on henkisen pääoman ja osaamisen varannon kasvu, niin kouluttamalla väestöä kuin houkuttelemalla osaajia muualta. Aikaisemmin New Yorkin talous nojasi liikaakin rahoitussektoriin.

Vaikka rahoitussektorin osuus kaupungin taloudesta on edelleen korkea, on viimeisen viiden vuoden aikana teknologiasektorilla koettu mittava kasvu. IT sektorin työpaikat ovat lisääntyneet lähes 30 prosentilla vuodesta 2007 lähtien. Samalla aikavälillä on New Yorkin osavaltion työvoimaministeriön mukaan työllisyys laskenut lähes kaikilla muilla aloilla.

New Yorkissa perinteisesti paljon luovaa osaamista

Toisin kuin liki 20 vuoden takainen dot.com–buumi, ei teknologiasektorin kasvu tällä kertaa näytä olevan mikään ohimenevä ilmiö. Erona on se, että 90-luvun lopun ”Silicon Alley” -buumin aikana ei New Yorkiin syntynyt teknologiateollisuutta tukevaa ekosysteemiä. Lisäksi silloinen teknologiabuumi nojasi paljolti puolijohteisiin ja laitteisiin – tuotantoon, joka on varsin tilaa vaativaa ja puhdasta insinööriosaamista painottavaa.

Tämänhetkistä kasvua ruokkivat Internet ja älypuhelimet sekä niiden luoma toimintaympäristö ja uudenlainen tapa sisällön välittämiseen, tuotteiden ja palveluiden myyntiin ja pelaamiseen. New Yorkissa on perinteisestikin ollut paljon luovia osaajia sekä markkinoinnin ja median ammattilaisia, mikä mahdollistaa tämän uuden startup-sukupolven menestyksen.

Newyorkilainen think tank, Center for an Urban Future ennustaa, että New York tulee kasvamaan edelleen sekä absoluuttisesti että suhteessa muihin teknologiakeskuksiin. Terveyssektorin mobiiliteknologian arvellaan olevan seuraava suuri kasvuala. Menestyvien startup-yritysten leviäminen, sarjayrittäjien lisääntyminen, rahoituspohjan laajeneminen ja pysyvän ekosysteemin syntyminen tukevat toisiaan. Nämä yhdessä luovat pohjan samantyyppiselle kestävälle teknologiasektorin kehitykselle, joka on ollut nähtävissä muun muassa Kalifornian Piilaaksossa.

Hallinto tukee teknologiasektorin vahvistumista

New York on noussut heikolta kolmannelta sijalta Yhdysvaltain toiseksi tärkeimmäksi teknologiakeskukseksi. Vaikka New Yorkin viimeaikaista kehitystä tarkasteltaessa onkin syytä optimismiin, on kaupungilla teknologiasektorin toimintaympäristönä vielä parantamisen varaa. Esimerkiksi yksikään viime aikoina ensimmäisistä kertaa pörssiin listautuvista keskeisistä teknologia-alan yrityksistä ei ole alun perin lähtöisin New Yorkista.

Myös monet New Yorkista lähtöisin olevat menestyneet ja hyvinkin rahoitusta saaneet teknologia-alan yritykset ovat joutuneet supistamaan toimintojaan ja vähentämään henkilöstöään. Tämän lisäksi New Yorkissa toimivilla yrityksillä alkaa olla pula ammattitaitoisesta työvoimasta.

Tämä on oiva mahdollisuus suomalaiselle mobiiliteknologia- ja insinööriosaamiselle. Ulkomaisten teknologia–alan ammattilaisten työllistymistä vaikeuttaa kuitenkin Yhdysvaltain tiukka maahanmuutto- ja viisumipolitiikka. Yllättävän ongelman teknologiasektorin kasvulle aiheuttaa myös se, että New Yorkissa ei ole koko kaupungin kattavaa laajakaistayhteyttä ja infrastruktuuri ei yllä tasolle, joka vastaisi johtavan teknologiakeskuksen vaatimuksia. Lisäksi edullisen toimistotilan löytyminen ei ole mitenkään varmaa jatkossa, jos taloudellinen kasvu virkistyy muillakin sektoreilla.

Positiivista on kuitenkin se, että kaupungin hallinto tukee teknologiasektorin toimintaa joka tasolla. Bloombergin toimesta on aloitettu useita kunnianhimoisia hankkeita, joiden päämääränä on sektorin kasvu ja vahvistaminen. Tämä on näkynyt niin uuden teknologiayliopiston kampuksen rakentamissuunnitelmana kuin välittömästi alaa auttavina toimina kuten useiden yrityshautomoiden kehittämisenä ja uuden digitaalialan päällikön virkana kaupungin hallinnossa.

Lisäksi kaupunki tarjoaa tietyissä tapauksissa erityisesti mobiilialan yrityksille tilastoaineistonsa käytettäväksi uusien applikaatioiden kehittämistä varten, ja auttaa sopivia yrityksiä kannusterahoin ja muin tukimuodoin.

Uutta teknologiaosaamista hankkeiden avulla

Roosevelt Islandille rakennettava uusi yliopistokampus on mittavin teknologiasektoria tukeva hanke kaupungissa. CornellNYU Tech –yliopisto on New Yorkin, Cornell–yliopiston ja Israel Institute of Technologyn yhteistyöhanke. Kampuksen arvioitu valmistumisaika on vuonna 2017, mutta opetus alkaa jo syksyllä 2012. Google on ilmoittanut tarjoavansa yli 2000 neliötä ilmaista tilaa New Yorkin pääkonttoristaan yliopiston käyttöön heinäkuusta 2012 alkaen vuoden 2017 loppuun asti.

Suomalaisten yritysten kannalta yksi kiintoisimmista kaupungin hankkeista on World to NYC – ohjelma, jonka tarkoituksena on tuoda New Yorkiin teknologiaosaamista ja teknologia-alan yrityksiä ulkomailta. NYCEDC (New York City Economic Development Corporation) toimii yhteistyössä ulkomaisen partnerin kanssa ja järjestää vieraileville yrityksille mahdollisuuden osallistua networking - tilaisuuksiin ja tapaamisiin paikallisten yritysjohtajien, potentiaalisten sijoittajien ja palveluiden tarjoajien kanssa.

Ohjelmaan osallistuvien yritysten toiminnan painopistealueet vaihtelevat vierailusta toiseen. Partneri voi olla ulkomainen yksityisen tai julkisen sektorin toimija. Pääkonsulaatilla on tässä luonteva rooli NYCEDC:n suomalaisena yhteistyökumppanina.

Erityisesti startup-yrityksille on tarjolla myös muita palveluita, kuten vuonna 2009 liikkeelle lähtenyt kaupungin oma hautomoaloite. Se on keskeinen osa New Yorkin kaupungin taloudellista kehitysstrategiaa. Hautomoaloitteen päämääränä on yrittäjyyden esteiden poistamisen lisäksi tarjota alkuvaiheen yrityksille edulliset ja joustavat työtilat, yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen liittyvää koulutusta ja palveluja sekä paikka elinvoimaisessa yrittäjäyhteisössä.

Toistaiseksi NYCEDC on avannut 12 hautomoa ja yhteistä työtilaa niin teknologia-alalla kuin muun muassa taiteen ja muodin sekä ravintolatoiminnan alueella. Ohjelma on avoin myös ulkomaisille yrittäjille, joiden on kuitenkin itse hoidettava viisumijärjestelynsä.