Tausta: Nepalin taloudellinen tilanne

Nepalin taloutta määrittävät vähäinen tuottavuus, yleinen alikehittyneisyys sekä kehityksen epätasainen jakautuminen yhteiskunnan eri ryhmille. Vahvuutena puolestaan on makroekonominen tasapaino: vaihtotase on tasapainossa, valuutta on vakaa, valtion velka pienenemään päin ja köyhyys on vähentynyt.

Budjettivuonna 2007/08 talouskasvu ylsi 5,6 prosenttiin. Maan taloudellista kehittymistä jarruttavat kuitenkin heikko turvallisuustilanne, hallituksen huono kapasiteetti suunnitelmien toteuttamiseen, infrastruktuurin puutteet, kilpailun rajoittaminen sekä oikeuslaitoksen heikkous.

Nepal on taloudellisesti hyvin riippuvainen ulkomaisesta avusta, ja kehitysapu ja -lainat kattavat miltei kolmanneksen valtion budjetista (7 % BKT:sta). Myös siirtotyöläisten rahalähetysten taloudellinen merkitys on äärimmäisen suuri: budjettivuonna 2007/08 ne vastasivat 17 prosenttia maan BKT:sta.

Nepal ei ole hakenut velkahelpotusohjelmiin peläten sen vaikutusta apuvirtoihin.

Suomen suurlähetystö, Katmandu

Selvitys: Nepalin taloudellinen tilanne, helmikuu 2009 (avautuu uuteen ikkunaan) (PDF, 161 kt)