Tasavertainen kumppanuus ja investoinnit kestävään kehitykseen ovat tämän päivän kulmakivi Belgian pitkissä Afrikka-suhteissa

Tasavertainen kumppanuus ja investoinnit kestävään kehitykseen ovat tämän päivän kulmakivi Belgian pitkissä Afrikka-suhteissa

Belgialla on vahvat poliittiset suhteet Afrikan maihin, mikä näkyy useissa maiden välisissä vierailuissa eri tasoilla ja foorumeilla sekä tulevaisuuteen katsovien yhteistyösopimusten solmimisessa. Belgia on edelläkävijä Afrikka-suhteissaan moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Afrikan maiden pitäminen kumppaneina, ja molempia osapuolia hyödyttävä tasavertainen yhteistyö on Belgiassa yhä itsestään selvempää, kun taas EU:ssa ja Suomessa on vasta hiljattain havahduttu suhteiden monipuolistamiseen kehitysyhteistyöstä.

Painopisteitä ja projekteja

Keskeisintä Belgian Afrikka-politiikassa on yksityisen sektorin aktivoiminen investoinnein ja innovaatioin. Lukuisat erilaiset projektit työllistävät belgialaisia yrityksiä ja luovat tarvittuja työpaikkoja moniin Afrikan maihin. Kauppa ja talous, rauha ja turvallisuus sekä ympäristö ja ilmasto ovat Belgian alueellisen yhteistyön painopisteitä Afrikassa. Paikallisten toimijoiden ja lukuisien yhteistyöprojektien avulla pyritään näiden tavoitteiden saavuttamiseen. Belgia on todella aktiivinen erilaisten aloitteiden tekemisessä ja kehitysprojekteihin osallistumisessa, ja yhtenä prioriteettina ovat naisten ja tyttöjen oikeudet. Tärkeitä hankkeita ja aloitteita ovat She Decides -liike, jonka tuki kohdistuu perhesuunnitteluun ja naisten oikeuksiin,SheIsEqual -kampanja, jonka tarkoituksena on naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien parantaminen ja Humanitarian Impact Bond, jonka avulla rakennetaan kuntoutuskeskuksia konfliktialueille.

Kehitysyhteistyötoimisto Enabelin ja investointiyhtiö BIO:n tärkeä rooli

Kaksi merkittävää tekijää Belgian kumppanuus-lähestymistavan kannalta ovat kehitysyhteistyötoimisto Enabel (Agence belge de développement) ja investointiyhtiö BIO(Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement). Enabelin tarkoituksena on toimeenpanna kestävän kehityksen agendaa ja nimenomaan autonomisoida ja tehdä mahdolliseksi maiden omatoimisuus. BIO:lla taas on tärkeä rooli erityisesti rahoittajana ja kestävän kasvun ja kehityksen tukijana, ja sen tavoitteena on köyhyyden poistaminen. Sijoituksilla esimerkiksi aurinkovoimalaan Senegalissa tai mikrorahoitusinstituutioon Magrebissa BIO luo työpaikkoja etenkin nuorille, naisille ja pienyrittäjille. Yhteistyössä yksityissektorin kanssa tärkeä rooli on myös kestävän kehityksen tavoitteiden peruskirjalla (Belgian Sustainable Development Goals Charter), jonka noudattamisen myötä yli sadat yritykset ja yhteiskunnalliset järjestöt sitoutuvat sisällyttämään kestävän kehityksen Agenda2030:n toimintaansa.  

Digitalisaatio prioriteettina

Myös digitalisaatio on yksi Belgian prioriteeteista ja sitä voidaan toteuttaa juuri investointien ja innovaatioiden avulla. Belgian tekemän Digital 4 Development -aloitteen tarkoituksen on vahvistaa paikallista yrittäjyyttä ja uusien älyinfrastruktuurien ja teknologioiden avulla pienentää pohjoisen ja etelän välistä tietokuilua. On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, etteivät kaikki innovaatiot tule lännestä, vaan Afrikassa ollaan edelläkävijöitä esimerkiksi mobilisoitumisen osalta. Esimerkiksi Tansaniassa on mahdollista rekisteröidä syntynyt lapsi tekstiviestitse (jolloin perheet välttävät kahden päivän kävelymatkan lähimpään kylään) ja Guineassa taas matkapuhelinten massatietojen analysoinnin perusteella on mahdollista ennustaa, minne ebola on liikkumassa.

Vienti ja tuonti Afrikan maiden kanssa

Belgian tärkeimmät vienti- ja tuontimaat Afrikassa ovat Etelä-Afrikka, Algeria, Marokko, Egypti, Norsunluurannikko, KDT ja Tunisia. Etelä-Afrikka on suurin niin viennin (sija 36 kaikista vientimaista) kuin tuonninkin (sija 23 kaikista tuontimaista) osalta. Muun muassa kemikaalit, erilaiset metallit, tekstiilit ovat suurimpia vienti- ja tuontituotteita Belgian ja afrikkalaisten maiden välillä.

Lyhyesti muuttoliikkeestä

Muuttoliike Afrikasta Belgiaan on runsasta ja afrikkalaiset ovat Belgian suurin maahanmuuttajaryhmä eurooppalaisten jälkeen. Eniten ihmisiä tulee Marokosta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta, johon Belgialla on tiiviit suhteet. Suuri osa afrikkalaisista maahanmuuttajista on ottanut Belgian kansalaisuuden; jopa 37 % belgialaistuneista maahanmuuttajista on alun perin afrikkalaisia.

  • Belgialla on vahvat suhteet moniin Afrikan maihin ja se korostaa Afrikan olevan sen prioriteetti ulkopolitiikassaan.
  • Belgialle tärkeää Afrikka-suhteissa on tasavertaisuus: maiden välinen yhteistyö ja kumppanuus ovat avainasemassa eikä Afrikkaa nähdä enää pelkästään kehitysavun kohteena. Digitalisaatio, naisten oikeuksien parantaminen sekä uudet innovaatiot ja investoinnit työpaikkojen luomiseen kuuluvat vahvasti Belgian kehitysyhteistyöpolitiikkaan Afrikassa.
  • Belgian kehitysyhteistyötoimisto Enabel ja investointiyhtiö BIO ovat suuressa roolissa erilaisten projektien, hankkeiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa. Digital 4 Development, She Decides, SheIsEqual, Humanitarian Impact Bond ovat esimerkkejä erilaisista projekteista ja aloitteista, joita Belgia on ollut mukana tekemässä.
  • Belgian tärkeimmät vienti- ja tuontimaat Afrikassa ovat Etelä-Afrikka, Algeria, Marokko, Egypti, Norsunluurannikko, KDT ja Tunisia.
  • Afrikkalaiset ovat Belgian suurin maahanmuuttajaryhmä eurooppalaisten jälkeen.