Tarkkailuluokalta talouden mallioppilaaksi

Brasilia on noussut entisestä kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tarkkailuluokan oppilaasta mallioppilaaksi. Kolme keskeistä luottoluokituslaitosta on myöntänyt maalle investment grade-luokituksen, ja Brasilia osallistuu omalla panoksellaan IMF:n Kreikka-lainaan. Markkinat ennustavat 6 - 7,5 prosentin nousua vuodelle 2010, ja jotkut pelkäävät jo ylikuumentumista. Teollisen tuotannon odotetaan kasvavan 13 prosenttia.

Suuret infrahankkeet aiotaan viedä läpi, vaikka valtiontaloudessa säästetään mm. ministeriöiden määrärahoista. Näkymä pääkaupungista, kuva: Fredrik Boëthius. Suuret infrahankkeet aiotaan viedä läpi, vaikka valtiontaloudessa säästetään mm. ministeriöiden määrärahoista. Näkymä pääkaupungista, kuva: Fredrik Boëthius.

Brasilian talouden kasvu on palannut kriisiä edeltäneelle tasolle. Vuoden 2010 BKT:n kasvuennusteita on jatkuvasti tarkistettu ylöspäin. Tällä hetkellä markkinoiden arviot liikkuvat 6 - 7,5 prosentin välillä. Brasilia ei ole yltänyt yli 7 prosentin kasvuun sitten vuoden 1986,  ja monet katsovatkin maan talouden olevan ylikuumenemassa.

Korko maailmanennätystasolla

Markkinoiden tämän hetkinen inflaatioennuste tälle vuodelle on haarukassa 5,5 - 6 prosenttia. Tämä ylittää selvästi Brasilian hallituksen asettaman 4,5 prosentin inflaatiotavoitteen. Tämän johdosta Brasilian keskuspankki teki huhtikuussa päätöksen nostaa ohjauskorkoa (Selic), kriisin aikana tehtyjen laskujen jälkeen, 0,75 prosentilla 9,50 prosenttiin. Brasilian reaalikorko palasi samalla maailmanennätystasolle. Keskuspankin koronnostojen odotetaan jatkuvan, ja markkinat ennustavat ohjauskoron olevan vuoden lopulla 11,75 prosenttia.

Talouden ylikuumenemisen pelossa hallitus onkin tekemässä 10 mrd BRL (n. 4,4 mrd EUR) menoleikkaukset tämän vuoden budjettiin jo aiemmin maaliskuussa tehtyjen 21,8 mrd BRL leikkausten lisäksi. Leikkauksia ei valtiovarainministeri Guido Mantegan mukaan kohdisteta hallituksen suuriin investointiprojekteihin tai sosiaalimenoihin, mutta eri ministeriöt joutuvat säästölinjalle.

Tuonti kasvaa lujaa vauhtia

Brasilian keskuspankki on nostanut ennusteitaan myös koskien vuoden 2010 Brasilian ulkomaankaupan ylijäämää, joksi ennustetaan nyt 13 mrd USD. Teollisen tuotannon ennustetaan puolestaan kasvavan 13 % tämän vuoden aikana. Brasilian vienti kasvoi alkuvuodesta 25 prosenttia suhteessa edelliseen vuoteen. Tuonti puolestaan kasvoi peräti 42 prosenttia ja saman trendin uskotaan jatkuvan johtuen talouden kasvusta ja dollarin alhaisesta arvostuksesta suhteessa realiin.

Myös työpaikkoja syntyy ennätystahtiin. Alkuvuonna on syntynyt enemmän työpaikoja kuin kertaakaan vuoden 1992 jälkeen jolloin tilastoja alettiin pitää. Vuonna 2009 Brasiliaan syntyi miljoona uutta työpaikka ja tämän vuoden tavoitteeksi hallitus on asettanut 2 miljoonan uuden työpaikan syntymisen.

Pääomavirta on kääntynyt positiiviseksi. Keskuspankin mukaan pääomavirta oli 2,2 mrd USD positivinen huhtikuussa, mikä oli suurin lukema sitten viime vuoden marraskuun. Pidemmällä tähtäimellä asiantuntijat pitävät kotimaisen säästämisen matalaa tasoa riskinä Brasilian taloudelle, koska tämä tekee Brasilian riippuvaiseksi ulkomaisesta rahoituksesta ja rahoitusvirroista.

Kasvunäkymät hyvät myös pitkällä aikavälillä

Kansainvälinen luottamus Brasilian talouteen on entisestään voimistunut. Kaikki kolme keskeistä luottoluokituslaitosta antavat Brasilian velkapapereille investment grade-luokituksen. Brasilia on ilmoittanut osallistuvansa IMF:n Kreikan pelastuspakettiin 286 miljoonalla dollarilla.

Pidemmän aikavälin kasvunäkymiä ylläpitävät valtion aktiivinen elinkeino- ja teollisuuspolitiikka (infrastruktuurin kehittämiseen keskittynyt investointiohjelma PAC), uudet suuret öljy- ja kaasulöydökset Brasilian rannikon edustalta, tuleviin urheilun suurtapahtumiin (jalkapallon MM-kisat 2014 ja Rio2016 olympialaiset) liittyvät investoinnit, perushyödykkeiden ja raaka-aineiden voimakas ulkomainen kysyn-ä, sekä väestön vaurastumisesta johtuva kotimarkkinoiden voimakas kasvu.