Tanskan uusi investointirahasto tähtää korkealle kestävän kehityksen tavoitteissaan

Tanskan uusi investointirahasto tähtää korkealle kestävän kehityksen tavoitteissaan

Verdensmålsfonden on uusi tanskalainen investointirahasto, jonka tavoitteena on auttaa saavuttamaan YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet samalla, kun Tanskan vientiä vahvistetaan. Rahaston riskipääoman odotetaan kannustavan sijoituksiin ja kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin kehitysmaissa. Tanskan hallitus kohdentaa 100 miljoonaa DKK:ta eli 13,5 miljoonaa euroa rahastoon vuonna 2017 ja suunnittelee rahoituksen kasvattamista tulevaisuudessa. Jokaisen valtion rahastoon laittaman miljoonan odotetaan kasvavan kuuteen miljoonaan muiden yksityisten sijoittajien ansiosta. Siten rahaston panos investointeihin olisi jopa 30 miljardia DKK:ta eli 4 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä.

Kuva: Suomen YK-liitto
YK liitto

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen lanseerasi YK:n vuosittaisen ilmastoviikon yhteydessä uuden Verdensmålsfonden-sijoitusrahaston, jonka tarkoituksena on auttaa saavuttamaan YK:n asettamat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2023 mennessä samanaikaisesti, kun Tanskan vientiä pyritään kasvattamaan.

Mukana yhteistyössä ovat Tanskan valtio, kehitysmaiden investointirahasto (Investeringsfonden for Udviklingslande) sekä yhteisösijoittajia. Rahaston tavoitteena on aluksi hankkia 4-5 miljardin DKK:n pääoma, jonka tarkoituksena on kannustaa sijoituksiin kehitysmaissa. Sijoitusten toivotaan edesauttavan YK:n asettamien 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa. Rahaston perustamisen taustalla on Tanskan hallituksen näkemys, jonka mukaan kehitysyhteistyövaroilla on mahdollista samanaikaisesti sekä tukea kestävää kehitystä että avata uusia markkinoita Tanskan viennille. Uusi rahasto on jatkoa Tanskan jo pidempään harjoittamaan kehityspolitiikkaan, joka tähtää kehitysyhteistyön ja yritystoiminnan yhdistämiseen kehitysyhteistyössä. Tanska on yksi maailman ensimmäisiä maita, jotka perustavat julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyölle perustuvan sijoitusrahaston.

Vuonna 2017 hallitus kohdentaa rahastoon 100 miljoonaa DKK:ta, joka vastaa 13,5 miljoonaa euroa. Määrärahaa aiotaan kasvattaa tulevina vuosina. Rahat tulevat Tanskan nykyisistä kehitysyhteistyövaroista, jotka muodostavat tällä hetkellä noin 0.7 % Tanskan bruttokansantulosta. Sijoittamalla rahastoon Tanska haluaa luoda pohjan riskipääomalle, joka mahdollistaa kestävän kehityksen hankkeiden toteuttamisen kehitysmaissa. Riskipääomaa kasvatetaan edelleen muiden sijoittajien, kuten tanskalaisten yritysten, paikallisten pankkien ja säätiöiden sijoituksilla.

Julkinen ja yksityinen sektori yhteistyössä

Rahasto on saanut kannatusta tanskalaisilta yritystoimijoilta sekä Tanskan teollisuudelta (Dansk Industri), jossa rahaston koetaan motivoivan yksityisten ja julkisten resurssien yhdistämiseen suurempien päämäärien toteuttamiseksi taloudellisesti kannattavalla tavalla. Rahaston toivotaan kannustavan innovoimaan kaupallisia ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ihmisten elämään positiivisesti.

Tanskan pääministerin kanslian mukaan jokaisen valtion rahastoon laittaman miljoonan odotetaan kasvavan 6 miljoonaan kruunuun muiden yksityisten sijoittajien ansiosta. Näin ollen odotuksena on, että uuden rahaston panos investointeihin olisi jopa 30 miljardia DKK:ta eli 4 miljardia euroa vuoteen 2023 mennessä.

Rahasto keskittyy aloille, joissa Tanskalla on erityisosaamista. Tällaisia aloja ovat muun muassa ilmasto, ruoka ja terveys. Näiden alojen kehittäminen edistää merkittävästi YK:n maailman tavoitteiden toteutumista samalla, kun tanskalaiset yritykset etabloituvat kehitysmaihin.

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen uskoo, että YK:n maailman tavoitteiden toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä tulee vaatimaan merkittäviä investointeja. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että yksityinen sektori osallistuu tavoitteiden toteuttamiseen pääomaa, tietotaitoa, teknologiaa ja käytännön ratkaisuja tuottamalla. Tämä on myös keskeinen osa hallituksen uutta kehityspoliittista strategiaa.


Teksti: Sanna Koljonen

kestävä kehitys