Tanskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tanskan ilmastotavoitteen toimeenpano on tärkein uusi markkinamahdollisuus suomalaisyrityksille. Merituulivoiman tuotanto kaksinkertaistuu. Hallitus neuvottelee parhaillaan liikenteen ja maatalouden päästövähennyksistä. Mahdollisuuksia mm. biopolttoaineissa, sähköautojen tukipalveluissa, jätteiden uusiokäytössä, merenkulun viherryttämisessä, ympäristöystävällisissä pakkausmateriaaleissa ja asuntojen energiatehokkuuden lisäämisessä. Julkisella sektorilla satsaus terveydenhuoltoon. Kuluttajasektorilla erikoisruokavalioissa ja designtuotteissa myös kysyntää.

Tanska on selvinnyt elinkeinoelämänsä rakenteen tähden pandemialamasta varsin hyvin; ostovoima on suuri niin julkisissa hankinnoissa kuin yksityisellä puolella. BKT pudonnut vain -3,6% (ensi vuonna +3,6%), julkinen talous kunnossa (velka-aste 40%) ja työttömyys 5%. 


Tanskan ilmastotavoitteen (-70% 2030) toimeenpano on tärkein markkinamahdollisuus suomalaisyrityksille. Hallitus sopi 13:sta ilmastokumppanuudesta elinkeinoelämän kanssa 11/2019: maaliikenne- ja logistiikka; palvelut, IT- ja neuvonta-alat; ilmailu; jätehuolto-, vesi- ja kiertotalous; rakennusala; biotiede ja -tekniikka; kauppa; finanssiala; energiasektori; maatalous ja ruoantuotanto; energiaintensiivinen teollisuus; muu tuotantoteollisuus ja merenkulkuala. Nyt ollaan etenemässä rahoituspäätöksiin, liikkuu miljardeja euroja yksityistä ja julkista rahaa, jota jatketaan myös EU:n elpymisvälineestä saatavalla tuella. Tanska tulee käyttämään EU:n elpymisvälineestä saatavat n. 1 mrd. euroa ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin. Vihreään tutkimukseen lisärahaa n. 134 milj. euroa, hallitus uskoo uusien teknologioiden ratkaisevan osan tavoitteiden ongelmista.


Toukokuussa sovittiin merituulivoiman tuotannon kaksinkertaistamisesta vuoteen 2030 mennessä (energiasaaret Pohjanmerellä ja Bornholmin edustalla). Parhaillaan neuvotellaan liikenteen ja maatalouden päästövähennyksistä. Autokantaa viherrytetään, hallitus puhuu puolesta miljoonasta sähköautosta. Autojen tukipalveluissa, biopolttoaineissa ja merenkulun viherryttämisessä on markkinamahdollisuuksia. Huonosti kannattavaa maatalousmaata poistetaan n. 270 milj. eurolla tuotannosta (2021-2029), metsityksessä voisi olla markkinamahdollisuus. Jätteiden, varsinkin muovin uusiokäyttö etenee. Nykyään melkein kaikki poltetaan, v. 2030 olisi määrä kierrättää 80%. Ensi keväänä fokuksessa asuntojen energiatehokkuus. Uusiutuvaa kaukolämpöä lisätään. Teollisuuden tuotantoprosessien viherryttämistä tuetaan myös julkisin varoin (27-40 milj. eur/v, joten valtaosan rahoituksesta maksavat yritykset itse).


Viiden supersairaalan rakentaminen julkisella sektorilla jatkuu, mahdollisuuksia kestävän talotekniikan ratkaisuissa ja terveysteknologiassa. Erityisfokus terveyssektorilla datan hyödyntämisessä, innovatiivisten hankintaprosessien implementoimisessa ja tekoälyn hyödyntämisessä. Kuluttajasektorilla erikoisruokavalioissa ja designtuotteissa on kysyntää.

Vesa Vasara, Suomen suurlähettiläs, Tanska