Tanskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tanskan talous selvisi koronapandemiasta odotettua paremmin. Talouden kasvua vauhdittavat kotimainen kysyntä, viennin elpyminen ja mittavat infrastruktuurihankkeet. Teollisuuden, hallituksen ja yritysten painopistealoja tulevat olemaan ilmastotoimet, vihreä siirtymä, digitalisaatio ja terveysteknologia. Merituulivoiman tuotanto kaksinkertaistuu. Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia löytyy voimatalouden, cleantechin, meriteollisuuden, ICT:n, terveyssektorin, rakennusteollisuuden ja palvelusektorin aloilla.

Tanska on poliittisesti vakaa, taloudellisesti vauras ja Suomelle kiinnostava lähimarkkina. Maan nykyhallitus tulee näillä näkymin jatkamaan kautensa loppuun – kesään 2023. On mahdollista, että hallitus säilyy vallan kahvassa vielä seuraavankin kauden. Liiketoimintaympäristöltään Tanska lukeutuu maailman kärkimaihin. Korona-pandemiasta Tanskan julkinen talous selvisi odotettua paremmin ja on nyt jopa vahvempi kuin ennen pandemiaa.

Taloutta vauhdittavat kotitalouksien lisääntynyt kulutus, investoinnit monivuotisiin infrastruktuurihankkeisiin sekä vienti. Yritysten luottamus liiketoimintaan on palannut, mikä on lisännyt pitkän aikavälin sijoituksia. Hallituksen, teollisuuden ja yksityisyritysten painopiste on vihreässä siirtymässä sekä ilmasto- ja kiertotaloudessa. 

Suomalaisyrityksille kiinnostavia ovat Tanskan sijoitukset ilmastoteknologiaan ja uusiutuvaan energiaan. Digi- ja tekoälyratkaisuille löytyy kysyntää erityisesti palvelusektorilla ja smart city -hankkeissa. Tanskassa on monella toimialalla aktiivisia yritysklustereita, jotka voivat edesauttaa jalkautumista Tanskan markkinoille.

Mittaviin merituulipuistoihin Pohjanmerellä Jyllannin länsirannalla sekä Bornholmin saarella tarvitaan teknologiaa ja osaamista myös Tanskan ulkopuolelta. Tavoitteena on kaksinkertaistaa merituulivoiman tuotanto vuoteen 2030 mennessä. Vahvan tuulivoimasektorin lisäksi Life Science -sektori on merkittävä Tanskan talouden tukijalka. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana sektorin kasvu on ollut 88%. Juutinrauman alueen Medicon Valley on merkittävä kasvukeskus life science -sektorilla. Tanskan terveyssektori on maailman digitalisointuneimpia. Ketterä ja fokusoitunut teknologioiden hyödyntäminen Tanskan kotimarkkinoilla luo liiketoimintamahdollisuuksia myös suomalaisille terveysteknologian ratkaisuille.

Keväällä 2021 käynnistyi Fehmarnin tunnelin rakennushanke Tanskan ja Saksan välillä. Merenpohjaan upotettavaan, 18 km:n pituiseen, tunneliin tulee nelikaistainen moottoritie ja kaksiraiteinen rautatie. Hankkeen arvioitu kesto on yhdeksän vuotta. Tanska panostaa myös kestävän merenkulun kehittämiseen. Kuluttajasektorilla tilausta löytyy terveysvaikutteisille elintarvikkeille ja suomalaiselle muotoilulle. Rakennusteollisuudessa tanskalaisten mielenkiinto puurakentamista kohtaan on vahvassa nousussa.

Mielenkiintoisia markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille löytyy myös Grönlannista, joka on vauhdilla kytkeytymässä tiiviimmin kansainväliseen kauppaan. Erityisesti Grönlannin rikkaat mineraalivarat ovat kiinnostavia kaivosteollisuudelle.

Harri Kämäräinen, Suomen suurlähettiläs, Kööpenhamina