Tanskan hallitukselta esitys Power-to-X-strategiasta

Tanskan hallitus julkaisi joulukuussa 2021 esityksen, jolla halutaan tukea maan kehitystä Power-to-X:n edelläkävijänä. 14 eri aloitetta sisältävään esitykseen kuuluu muun muassa 1,25 mrd. kruunun suuruinen potti PtX-polttoaineiden tuotantotukiin. Poliittista sopimusta strategiasta odotetaan keväällä.

Pitkään odotettu esitys Tanskan Power-to-X-strategiasta keskittyy tuotannon reunaehtoihin, vientiin ja yhteisen säätelykehyksen luomiseen.

Tanskan hallituksen 15.12.2021 julkaisema esitys sisältää seuraavat ehdotukset:

1. Tuotantotuet Power-to-X-polttoaineille

Hallitus ehdottaa 1,25 mrd. kruunua Power-to-X-polttoaineiden, kuten vedyn ja ammoniakin tuotantotukiin. Tämä olisi lisäys jo olemassa olevaan tukiin, sillä parlamentti kohdisti 750 milj. kruunua tuotannon tukemiseen vuonna 2020 solmitussa energia- ja teollisuussektorin ilmastosopimuksessa(Linkki toiselle verkkosivustolle).

2. Yhdenmukaiset EU-säännöt PtX-tuotteille

Hallituksen tavoitteena ovat yhtenäiset säännöt PtX-tuotteiden tuotantoon EU:n sisämarkkinoilla. Tuotanto on myös toteutettava uusiutuvalla energialla, jotta PtX-tuotteet ovat todella vihreitä.

3. Esteiden kartoitus

Kartoitetaan, onko Tanskassa lainsäädäntöä, joka jollakin tavoin toimii esteenä vihreän vedyn ja PtX:n kehittämisessä. Esteet voivat olla esimerkiksi kaavoituksen, ympäristön tai turvallisuuden aloilla.

4. Reilut ja läpinäkyvät kilpailuehdot

Vihreää vetyä ja kaasua on voitava kuljettaa pitkiä matkoja reilun kilpailun ehdoin. Tämä edellyttää esityksen mukaan sekä infrastruktuurin kehittämistä, että kilpailun sääntelyä.

5. Infrastruktuurin omistajarakenteet

Luodaan puitteet sille, että valtionyhtiöt Energinet(Linkki toiselle verkkosivustolle) ja Evida(Linkki toiselle verkkosivustolle) voivat yhdessä toimia vetyinfrastruktuurin omistajina.

6. Innovaatiotuet

Esitys 344 miljoonan kruunun potista innovaatiotukijärjestelmään, jolla voidaan rahoittaa tuotanto- ja demonstraatiohankkeita (rahoitus tähän tulee EU:n aluerahastoista).

7. Rahoitustuki

Valtio auttaa tanskalaisia ​​yrityksiä löytämään pääomaa investointeihin, jotka voivat johtaa PtX:n kaupalliseen tuotantoon.

8. Yhteistyö Etelä-Jyllannin (Sønderjylland) alueen energiaklusterin kanssa

Joukko eteläisen Tanskan alueella toimivia suuryrityksiä (mm. Danfoss ja Semco Maritime) ovat luoneet paikallisen klusterin(Linkki toiselle verkkosivustolle), jonka tavoitteena on alueen energiajärjestelmien yhteenliittäminen. Klusteri teki syyskuussa 2021 sopimuksen Tanskan valtion kanssa yhteistyöstä.

9. Ilmastodiplomatia ja innovaatiot

Hallituksen tavoitteena on nostaa tavoitetasoa PtX:n osalta ja samalla auttaa tanskalaisia ​​yrityksiä levittämään tuotteitaan ulkomaisille markkinoille.

10. Tiukemmat vaatimukset Fit-for-55:n osalta

EU:ssa Tanskan hallitus pyrkii tiukentamaan liikennealan sääntelyä, jonka Euroopan komissio esitteli kesällä Fit for 55 -aloitteessa.

11. Tanskan luonnonvarojen kartoitus

Kartoitetaan luonnonvarojen tilanne osana kansallisen biotalousstrategian valmistelutyötä. Vihreää siirtymää halutaan tukea mahdollisimman monilla sektoreilla, ml. liikennesektorilla ja maataloudessa.

12. Vihreät polttoaineet satamissa

Kartoitetaan vihreiden polttoaineiden saatavuus Tanskan satamissa. Uusiutuvien polttoaineiden tankkausmahdollisuus on esityksen mukaan edellytys merenkäynnin vihreään siirtymään.

13. Tariffialennus PtX:lle

Sähkötariffeja on voitava alentaa, jos PtX:n tuottajat sijoittuvat lähelle uusiutuvan energian tuotantoa. Tavoitteena on sähkön siirto- ja jakeluverkkoon kohdistuvan rasituksen vähentäminen.

14. PtX-tuottajien suorat sähköyhteydet uusiutuvan energian tuotantoon

PtX-tuottajien on voitava vetää suoria sähköyhteyksiä uusiutuvan energian tuotantoon, jos se on taloudellisesti kannattavaa.

Energia-alan etujärjestö Danish Energy kommentoi hallituksen esitystä:

”On hienoa, että hallitukselta on saatu hyvä pohja jatkoneuvotteluille Tanskan Power-to-X-strategiasta. Strategia tulee luomaan edellytykset energia-alan yritystemme toiminnalle. Ala on jo pitkään ollut valmis uusiin hankkeisiin, mutta poliittiset kehykset ovat olleet puutteelliset. Nyt toivomme nopeaa neuvotteluprosessia”, sanoo Lars Aagaard, Danish Energyn toimitusjohtaja.

Kaikki kotimaanlennot vihreiksi 2030 mennessä

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen totesi uudenvuodenpuheessaan(Linkki toiselle verkkosivustolle), että hallituksen tavoitteena on fossiilisista polttoaineista luopuminen kaikilla kotimaanlennoilla vuoteen 2030 mennessä. ”Haluamme tehdä lentämisestä vihreää”. Ensimmäiset vihreät kotimaanlennot on tarkoitus lentää vuonna 2025. Pääministeri totesi, että tutkijat ja yritykset työskentelevät jo tähän tarvittavien teknisten ratkaisujen parissa. Lentoliikenteen viherryttäminen on hallituksen agendalla erityisen vahvasti vuonna 2022, sillä edessä ovat poliittiset neuvottelut lentoliikenteen kansallisesta ilmastosopimuksesta. Kuluvana vuonna on tarkoitus käydä myös neuvottelut raskaan tieliikenteen ilmastosopimuksesta.  

Öljytuotteiden kulutus laski Tanskassa 15,6 % vuonna 2020. Vähennys johtuu pääasiassa energiankulutuksen vähenemisestä liikennesektorilla, jossa kotimaan ja kansainväliseen lentoliikenteeseen liittyvä kulutus laski 67,5 %.

Tanskan energiankulutuksen hiilidioksidipäästöt laskivat 15,8 % vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien energialähteiden lisääntymisen ohella maailmanlaajuisella lentotoiminnan pysähtymisellä oli merkittävä rooli.

Lisätietoa:

Teksti: Veera Weisdorf, Team Finland-koordinaattori, Suomen suurlähetystö, Kööpenhamina