Tanskan elpymissuunnitelma keskittyy ilmastoon, vihreään siirtymään ja digitalisaatioon

Tanskan kansalliseen elpymissuunnitelmaan sisältyvät hankkeet koskevat terveydenhoidon digitalisointia, maatalouden vihreää siirtymää, energiatehokkuustoimia, vihreää veroreformia, tieliikenteen viherryttämistä, digitalisaatiota sekä vihreää tutkimusta. Suomalaisyrityksille Tanskasta saattaisi löytyä mahdollisuuksia mm. terveydenhoitojärjestelmän digitalisointiin liittyen. Suomalais- ja tanskalaisyritysten yhteistyölle lienee myös potentiaalia.

Tanskan elpymissuunnitelmalla tuetaan vihreään siirtymään liittyviä huomattavia investointeja, jotka ovat tarpeellisia Tanskan ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Tanska käyttää elpymisvaroja mm. kuluvan vuoden budjettiin sisältyneiden hankkeiden rahoittamiseen. Näihin hankkeisiin sisältyvät sopimukset vihreästä veroreformista, vihreästä elvytyksestä, tieliikenteen viherryttämisestä sekä viennin, tutkimuksen ja digitalisaation tukitoimista.

Tanska saa elpymisvälineen kautta n. 11,6 mrd DKK (n. 1,5 mrd eur) ja käyttää 60 % varoista ilmastotoimiin ja 25 % digitalisointiin. Elpymisvarojen lisäksi Tanska rahoittaa hankkeita kansallisesta budjetista vastaavalla summalla. Suunnitelmaan ei siten sisälly uusia hankkeita, vaan sen kautta rahoitetaan jo sovittuja hankkeita.

 

Suunnitelma jakautuu seitsemään osaan:

Kulut (mrd DKK):
COVID19 viranomaispanostukset terveydenhoidon alalla 0,2
Maatalouden ja ympäristön vihreä siirtymä 1,3
Energiatehokkuustoimet, CCS jne 2,0
Vihreä veroreformi 3,9
Tieliikenteen vihreä reformi 1,6
Digitalisaatio 0,7
Vihreä tutkimus ja kehitys 1,8

Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia Tanskassa

Suomalaisyrityksille mahdollisuuksia Tanskasta saattaisi löytyä esim. terveydenhoitojärjestelmän digitalisointiin liittyen, ja yhteistyömahdollisuuksia löytynee myös T&K-puolelta, esim. suhteessa PtX- ja vetyteknologioiden kehittämiseen. Suomalaisten ja tanskalaisten yritysten yhteistyölle lienee myös potentiaalia.

Tavatessaan huhtikuun lopussa Suomen ja Tanskan ulkomaankauppaministerit sopivat kannustavansa elinkeinoelämän keskusjärjestöjä jatkamaan hyvää yhteistyötään elpymisvälineeseen liittyen.

Elpymisväline avaamassa uusia markkinoita Tanskan viennille

Elpymisväline nähdään Tanskassa mahdollisuutena viennille. Sektorit, joihin jäsenmaat panostavat, ovat tanskalaisyritysten perinteisiä vahvoja osaamisalueita. Hallitus on siten pyrkinyt varmistamaan, että tanskalaisyritykset pääsevät osallisiksi muiden jäsenmaiden hankkeisiin.  Elinkeinoelämän kanssa on tähän liittyen solmittu kumppanuuksia, jotka keskittyvät energiatehokkuuteen ja energiaan, vesikysymyksiin, digitalisaatioon, terveyteen ja elintarvikesektoriin.

Noin 60 % Tanskan viennistä menee sisämarkkinoille.  Tavoitteena on yhdistää tanskalaisen osaamisen vahvuudet viherryttämisessä ja digitalisaatiossa vientimahdollisuuksiin EU-maissa. Koska suuri osa elpymisvälineen varoista menee Etelä- ja Itä-Eurooppaan, aukeaa tanskalaisyrityksille mahdollisuus päästä uusille markkinoille.

FAKTA


Teksti: Katja Luopajärvi