Tanska: ristiriitainen vastaanotto suosituksille autokannan viherryttämisestä

Tanska: ristiriitainen vastaanotto suosituksille autokannan viherryttämisestä

Tanskan autokannan reformia pohtinut työryhmä julkaisi 7.9.2020 ensimmäiset suosituksensa sektorin viherryttämisestä ja sähköautokannan kasvattamisesta. Keskeisenä suosituksena on kasvattaa perinteisten bensa- ja dieselkäyttöisten autojen verotusta. Yksinkertaista ratkaisua autokannan uudistamiseen ei työryhmän mukaan ole olemassa. Tanskan 2,7 miljoonasta henkilöautosta vain noin 40.000 on sähkö- tai hybridiautoja. Työryhmä ehdottaa 2030 tavoitemääräksi 750.000 sähköautoa.

Tanskan sähköautotyöryhmän toimeksiantona on ollut tuottaa konkreettisia ehdotuksia maan autoverojärjestelmän muuttamisesta siten, että sähkö- ja hybridiautojen määrää saataisiin kasvatettua. Tanskan 2,7 miljoonasta henkilöautosta vain noin 40.000 on nykytilanteessa sähkö- tai hybridiautoja. Henkilöautot tuottavat vuosittain noin 7 miljoonaa tonnia kasvihuonepäästöjä. 

Reformeja koskevien suositusten lähtökohtana ja edellytyksenä on ollut säilyttää ennallaan Tanskan valtion autoverotuksesta ja rekisteröintimaksuista saamat tulot, joiden taso on noin 50 mrd kruunua vuodessa. 

Hintalappu sähköautokannan kasvattamiselle

Sähköautotyöryhmän suosituksissa nimetään hintalappu kolmelle erilaiselle skenaariolle vuoteen 2030 mennessä. Tällä tarkoitetaan sähköautokannan kasvattamisesta koituvia vuositason kustannuksia perinteisten bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen omistajille:

1) 500.000 sähköautoa – 400 kruunua per autoilija / vuosi
2) 750.000 sähköautoa – 2.500 kruunua per autoilija / vuosi
3) 1.000.000 sähköautoa -  5.900 kruunua per autoilija / vuosi

Vuonna 2021 hankittu bensiinikäyttöinen Citroen C1 tulisi työryhmän laskelmien mukaan maksamaan omistajalleen 69.300 kruunua enemmän 15 vuoden aikana veroina ja maksuina. Sähkökäyttöinen VW e-UP! taas olisi 20.900 kruunua halvempi omistaa kuin nykytilanteessa. Sähkökäyttöisen Porschen kohdalla uudistettu vero- ja maksurakenne sekä sähköautoille maksettava tuki tarkoittaisi yhteensä 861.100 kruunun hinnanlaskua (mm. korotukset polttoaineiden hintoihin, vuosittainen 1000 kr tievero kaikille autoilijoille ja sähköautojen ostajille maksettava vuosittainen 2500 kr tuki).

Työryhmä suosittelee vaihtoehtoa, jossa sähköautojen tavoitemäärä olisi 750.000 vuonna 2030. Miljoonan sähköauton saaminen liikenteeseen tulisi työryhmän mukaan liian kalliiksi yhteiskunnalle (hintalappu olisi noin 5,7 mrd kruunua). Päästövähennys miljoonan sähköauton kohdalla olisi noin 1,5 miljoonaa tonnia.

Latausinfrastruktuurin kehittämistä ei työryhmän raportissa nähdä merkittävänä esteenä sähköautokannan kasvattamisessa. Kuluttajille koituva lasku ja valtion mahdolliset tulonmenetykset ovat keskeisempi haaste. 

Ristiriitainen vastaanotto työryhmän suosituksille

Suositukset ovat saaneet Tanskassa ristiriitaisen vastaanoton. Riippumaton ilmastoasioiden toimija Ilmastoneuvosto (KlimarådetLinkki toiselle web-sivustolle.) toteaa, että työryhmän suositus 750.000 sähköautosta vuonna 2030 ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen, jos Tanska aikoo saavuttaa kansalliset päästötavoitteensa. Neuvosto esittää omassa raportissaan 1,5 miljoonaa sähköauton tavoitetta vuoteen 2030 mennessä – ottaen huomioon muiden sektoreiden päästövähennystoimet. 

Tanskan autonomistajien etujärjestö FDMLinkki toiselle web-sivustolle. on tyytymätön siihen, että mahdolliset veronkorotukset tulevat osumaan niihin ryhmiin, joilla jo lähtökohtaisesti on taloudellisesti heikompi tilanne.   

Sähköautotyöryhmään kuuluva taloustieteen professori Mogens Fosserau toteaa, että Tanskan autokanta tulee vihertymään myös EU-tason päätösten takia. EU sakottaa niitä autonvalmistajia, jotka eivät saa laskettua hiilidioksidipäästöjä tarpeeksi alas. Autonvalmistajien on tästä syystä yksinkertaisesti pakko myydä paljon sähköautoja ja tämä tulee näkymään myös Tanskassa. Sähköautojen määrä kasvaisi Fosseraun mukaan ilman kansallisiakin toimenpiteitä 400.000:een vuoteen 2030 mennessä, ja 600.000:een vuoteen 2035 mennessä. 

Poliittiset neuvottelut autoiluun liittyvän verotuksen muutoksista ja mahdollisista uusista tuista sähköautoille käynnistyvät syksyllä. 

Sähköautotyöryhmä:

•    10-henkinen asiantuntijatyöryhmä, jonka puheenjohtaja on Dong Energyn entinen toimitusjohtaja Anders Eldrup
•    Työryhmä koostuu sekä ministeriöiden edustajista, että ulkopuolisista asiantuntijoista.
•    Syyskuussa 2020 julkistettujen suositusten pohjana on 1,5 vuoden työ. Työryhmän loppuraportti on tarkoitus julkaista ennen vuoden loppua.

Lisätietoja:
Sähköautotyöryhmän raporttiLinkki toiselle web-sivustolle. (tanskaksi)

 

Teksti: Veera Weisdorf